Vianen in oude ansichten deel 1

Vianen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.W.H. Baggerman
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4478-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1910 hadden verschillende inwoners van Vianen, meer speciaal bewoners van de Buitenstad, de heel' Aart van Ieperen "opgejut" zich candidaat te laten stellen voor de gemeenteraad, een "Hadje me maar" van Vianen dus. In de wandeling werd hij dan ook "De Burgemeester van de Buitenstad" genoemd. Op deze foto zien wij hem staan voor zijn verkiezingsbord.

3183.

Vianen, -

54

De Buitenstad overstekend komen wij op de Zomerdijk. Zowel Ring- als Zomerdijk ontstonden omstreeks begin 17de eeuw, toen gebleken was, dat de Lekdijk , die via Kortenen Langendijk door de stad liep, ondoelmatig was. Links van de dijk de Pontwaard met een fraai gezicht op Vreeswijk. Naar rechts kijkend zien wij de achterkant van de huizen aan de Langendijk met hun tuinen en bomen. Vooral in de bloesemtijd is dit eenjuweel van een stadsgezicht. Aan de dijk zelf staan nog enige huizen. Oude kaarten tonen, dat er nog veel meer gestaan hebben.

Ge:r.i(·bt buiten de voormalige Oostpoort te VIA..-ES

Over de eerste sluiskolk lag een draaibrug. Links op de foto staat nag "Het Gorkums Verhuis" een logement, waar de passagiers van de "Jeannette", de boot, die de verbinding met Gorinchem onderhield, eventueel konden overnachten, Rechts, op het verhoogde gedeelte, liggen de schotbalken, die, bij hoog water of ijsgang, voor de sluisdeuren werden geplaatst. Achtergrond is Langendijk met het hoge huis van dokter Winkler. Op de voorgrond de sneeuwploeg, die gebruikt werd door Water staat om de wegen van overtollige sneeuw te

ontdoen. Deze sneeuwploeg werd door twee, soms zelfs drie paarden getrokken. 55

J. OLI nO~SE1 ianen. t"i:;,a'e '0:- 1'1 ce "jjfhet.:n;l~bncen, de Leerdamsche Courant, de Oudcw.aersche Courant, de Ijselsteiner en de Vechrsrreek.

____ L_ic_htdruk van H. KLE:I:~IA:: ;. Cc., Haarlem,

56

Aan het einde van de dijk staan wij bij de Wilhelrninasluis. Deze sluis was het werk van Jan Blanken Janszn, de Inspecteur-Generaal van de Waterstaat. Het was een onderdeeJ van zijn plan de Zederik, die bij de Biezernolen eindigde, door te trekken langs Vianen tot in de Lek , teneinde een betere verbinding te verkrijgen tussen de Lek enerzijds en de Waal, Merwede en Maas anderzijds. Niet aileen voor de trekschuit, doch ook voor de grater wordende beurtvaart. Op 20-7-1825 werd het Zederikkanaal opengesteld. Kort na 1945 werd de sluis gesloopt.

Op de begraafplaats staat het ijzeren gedenkteken, ter nagedachtenis aan de Dr. Lely van de 19de eeuw, Jan Blanken Janszn. Geboren te Bergambacht 15-11-1755 en overJeden te Vianen 17-7-1838. Hij was Inspecteur-Generaal van de Waterstaat en bewoonde "Vijverlust", gelegen in Helsdingen aan de oude Napoleontische straatweg Vianen-Gorinchem. Na zijn dood kwarn "Vijverlust" in handen van Mr. Boxrnan, burgemeester van Gorinchern. Eind vorige eeuw werd het afgebroken. Straks zullen wij even naar de plaats, waar deze buitenplaats stond, gaan kijken.

57

58

Wij wandel en langs "Het Gorkums Verhuis" en zien aan de rechterzijde, achter de stadsgracht, een aaneengesloten rij van hoepelrnakerijen, Aangezien in de omgeving van Vianen veel grienden waren kon men heel gemakkelijk dit griendhout, zowel wit als grauw, tot hoepels verwerken. Het houtschillen geschiedde in het voorjaar ook langs deze kanaalweg. Vele inwoners van Vianen hebben tot de dertiger jaren in dit bedrijf een pover bestaan gevonden. Omstreeks J 900 was er nog geen dam tussen kanaalweg en Walsland; daar lag een smal brugje, het "spekbrugje".

Ele;;:icht ep de Kan~al aan t~ 'Yia~en op 11 J".1908

Aan de overzijde van het kanaal hebben wij nog een prachtig gezicht op het Zederikkanaal met de zware iepebomen van de kanaalweg op de achtergrond. Vianen was tot 1914 als het ware omringd door zwaar geboomte en zoals op deze foto zag het er 's winters vaak uit. Thans is een gedeelte van het kanaal gedempt en hierover zal de nieuwe verbindingsweg van de oude stad naar de nieuwe uitbreiding "De Hagen" lopeno

59

a:"e:", - 3n,.;::; "'.er e v·l,p·..,...· .. i1$ ".

60

In 1885 en 1886 wijzigt zich het beeld rondom Vianen opnieuw. De N ieuwe of Grote Sluis met zijn twee ijzeren ophaalbruggen is gereedgekomen. Er moest een betere doorvaart voor de rivierschepen kornen, aangezien het Zederikkanaal bij Vianen te smal was, daarom werd het op verschillende punten verbreed, ontknikt en verdiept, De brug, die wij op de foto zien, is de lage brug, die Vianen, via Lijnbaan, met Hagestein verbond. Zij is in 19401945 door de Duitsers vernield en door Waterstaat nirnrner hersteld. Thans zal hier de nieuwe basculebrug komen.

Kanaalgezicht bij VIA NEX

Van de lage ophaalbrug terugkerend passeren wij de draaibrug over het Zederikkanaal (in de wandeling genoemd naar de brugwachter die deze bediende, de brug van Schot, van Van Hees of van Van Zwieten, de laatste brugwachter). Ook deze brug is in de periode 19401945 door de Duitsers vernield en nimrner hersteld.

61

62

Over de draaibrug komen wij in de Lijnbaan, Hier oefende de heer van Assen een touwslagerij uit, sinds jaren reeds verdwenen. Wat een zwaar geboomte stond hier en wat een prachtig gezicht met al die ijzel. Wij kunnen hier tussen de bomen nogjuist de lantaarn van de kerktoren zien. Wij wijken even van de weg af en gaan bij de gracht kijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek