Vianen in oude ansichten deel 1

Vianen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.W.H. Baggerman
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4478-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Nu de Lange Waaysteeg in. Wij moeten naar het kanaal, teneinde de laatste watermolen, een wipmolen, nog te zien, voordat hij afgebroken wordt. Het is de Biezenmolen. Hij viel in 1926 onder slopershanden en werd door een gemaal met motor vervangen. De Bolgarijse molen was al in 1921 afgebroken. De molen op de polder Bloemendaal zou in 1928 volgen. En daarmede waren aIle watermolens aan het Zederikkanaal, die op Vianens grondgebied stonden, verdwenen.

,Rchter'"lleg te t/ienen.

74

Langs het kanaal verder wandelend, slaan wij Jinks de Hogelandse weg in, komen tangs "Stammershoef', waar in 1925 de bekende schrijver Herman de Man woonde (thans is deze weg geheel bebouwd) en daarna bij de Achterweg, thans Jhr. Hoeufftlaan geheten. Aan deze weg bouwde de Woningbouwvereniging .Volksbelang'' in 1921 haar eerste woningen. Wij lopen als het ware tegen de boomgaarden op. Aan onze rechterhand "De Bol", eveneens een boorngaard. Tel' hoogte van het mannetje is nu de Airne Bonnastraat en links de oude straatweg, thans Prins Bernhardstraat genaarnd. Ook hier is alles bijna volgebouwd.

Op "Oe 801" stond eens het eerste kasteeJ. Sweder van Bosinchern, Heer van He1sloit, heeft de boerderij, die daar stond, omstreeks 1253, versterkt tot Het Huys Vyanen. Hij was gehuwd met een dochter van Jacobus Johanniszn. de Vloitstale (later Lichtenbergh) en van een joncfrouw van Goye. Hun zoon Hubertus huwde Agnes van Langerak. Uit dit huwe1ijk stammen de Heren van Vianen, Zij hebben tot 1417 geregeerd, daarna komen de Heren van Brederode. Vianen zelf is ontstaan tussen 1249 en 1267. Het huis op de foto geeft ongeveer de p1aats aan waar het kasteel heeft gestaan. Dit huis is ook afgebroken,

75

a (I)/'/ II i/ riwill/.

. OIJVIF.R. E. Yiancn. ·it.::-:\c van de Vijf h -de Oudew.ucrscbe v.our.uu. cie lJ"'C:I~H:il)c

. Lichtdruk kn H KL1::J-'~l.4.XN

Na 190 I werd dit huis "Buitenlust" afgebroken. Het stond aan de Prinses Julianastraat tegenover de woning waar tegenwoordig dierenarts Oskam woont. Het was in 1770 gebouwd door de familie Cambier. De Cam biers waren patriot, vandaar dat hun vriend Lafayette, de beroemde Fransman, die in de Amerikaanse vrijheidsoorlog de zijde der opstandelingen koos, hier verscheidene jaren een gastvrij tehuis had. Niet altijd hebben er Cambiers gewoond. De laatste bewoner was echter wei een Carnbier, nl. Willem Jacob, overleden te Vianen 12-6-190 I, in leven secretaris-penningmeester van het Hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden.

Landpoort met (Jude Z Greet u it lianen

Voorbij .Buirenlust" een prachtig brok Vianen. Op de voorgrond het heultje met ijzeren leuningen, nu een duiker onder de Prinses Julianastraat. Rechts, waar de bomen staan, zijn huizen verrezen. Links het begin van de vaart (later ook de Zederik genoernd), gegrayen in 1658, teneinde een betere vaarweg naar Gorinchem te verkrijgen. Deze vaart doorsneed het grondgebied van de Brederodes, liep langs "Ameliasteijn", langs .Jiet Verlaat" in Helsdingen, langs de Zijpkade en kwam aan het einde daarvan in de oude Zederik uit. Een gedenksteen herinnert hieraan.

77

Hier een detail van het vorengenoemde gedenkteken. In de steen is, onder de geslachtswapens van Brederode en van Solrns-Braunfels, het volgende uitgehouwen: "Louise Christine, geboren Gravinne van Solms-Braunfels, Gravinne Douairiere van Holland, Brederode etc., Regente in haares soons Wolphard minderjarigheyt, heeft dese vaert doen maeken in het jaar 1685". Al met al zijn wij deze vooruitstrevende vrouw van die jaren veel dank verschuldigd, want behalve het graven van de Zederik en het oprichten van de monumentale pomp, stichtte zij in 1660 nog een weeshuis.

Na deze grate wandeling hebben wij wei enige rust nodig en zetten ons neer in de waranda van "Het Zwijnshoofd". Ook deze uitspanning was vanouds bekend. De naarn zal wel vermoedelijk iets te maken hebben met het blazoen van Hendrik van Brederode, een everzwijnshoofd met daaronder in vlammen ontstoken laurierstokken met het onderschrift "Etsi mortuus urit" (of schoon gestorven brandt hij) In 1715 is waard in "Het Zwijnshoofd" Herman Diepenhorst, Ouderen kennen nog de namen van HoI. Lapere en Hazendonk.

79

80

Wij zijn gelaafd, doch moe in de benen. Wat let ons (Hein van l ngen, de koetsier van de omnibus Vianen- Vreeswijk , staat al klaar tot vertrek) de terugtocht naar Vreeswijk per diligence te maken. Wij kunnen dan nog eens rustig genieten van de punten waar wij langs gekomen zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek