Vinkeveen en Waverveen in oude ansichten

Vinkeveen en Waverveen in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Homan
Gemeente
:   Ronde Venen, De
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4118-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vinkeveen en Waverveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In de vroege Middeleeuwen bestond het gebied van de huidige gemeente Vinkeveen en Waverveen grotendeels uit poelen, plassen en een woud van allerlei bomen en struiken. De streek was zo goed als onbewoonbaar. Eerste blijken van bewoning komen tot ons in de vorm van een oorkonde van 1138 waarin gesproken wordt over de bewoners van "het nieuw ontgonnen land dat Denemarc genoemd wordt". Een aanwijzing derhalve dat in genoemd jaar de ontginning reeds begonnen was. Deze bestond onder andere uit het graven van sloten ter afwatering en het opwerpen van dijken. Een belangrijke waterweg in dit gebied werd de Bijleveld, een kanaal dat in 1417 werd voltooid en dat dwars door de Ronde Venen liep. Uit oude kaarten is af te leiden dat de vervening in het huidige Waverveen omstreeks 1700 in volle gang was. De hierachter afgedrukte, uit omstreeks 1675 daterende kaart toont een beginstadium van de vervening. De vervening op de plaats waar nu de Vinkeveense plassen liggen werd pas in de 19de eeuw van betekenis, toen het gebied dat thans het waterschap Groot Mijdrecht beslaat, geheel was verveend en was veranderd in een grote watervlakte met hier en daar eilandjes. De inpoldering van dit laatste gebied werd in 1880 voltooid, terwijl de Vinkeveense plassen hun tegenwoordige gedaante pas in de jaren dertig van deze eeuw kregen.

De huidige gemeente Vinkeveen en Waverveen is ontstaan uit de ambachtsheerlijkheden Demmerik, Vinkeveen, Waverveen en Waveren-Botshol-Ruige Wilnis. Nadat gebleken was dat zelfstandigheid van deze heerlijkheden steeds moeilijker werd, ging men over tot samen-

voeging, die in 1841 resulteerde in de tegenwoordige gemeente.

Een uniek en eeuwenoud recht dat nog steeds in Vinkeveen geldt is het zgn. recht van de dertiende penning. De eigenaren van dit recht - die verder geen enkel recht op de betreffende gronden kunnen doen geld en - maken op grond hiervan aanspraak op ongeveer eendertiende deel van de koopsom bij verkoop.

Interessant is dat Demmerik in 1748 77 huizen telde, wat duidt op een bevolking van 385 zielen, terwijl Vinkeveen in dat jaar slechts 65 woningen telde en ongeveer 325 inwoners had. Waverveen, Waveren-Botshol en Ruige Wilnis overtreffen dit echter met tesamen 167 woningen en ongeveer 835 inwoners in 1732. Het verschil wordt nog duidelijker als we bedenken dat Demmerik en Vinkeveen samen een oppervlakte van 2330 morgen land besloegen, terwijl Waverveen, Waveren-Botshol en Ruige Wilnis in 1732 slechts 581 morgen omvatten.

Tegenwoordig zijn de roilen geheel omgedraaid, gezien het feit dat Vinkeveen is uitgegroeid tot een flink dorp, terwijl Waverveen naar huidige maatstaven gerekend niet meer dan een buurtschap genoemd mag worden.

De afbeeldingen in dit boekje zijn verkregen uit- de verzameling van de volgende personen en instanties: J. M. van der Greft; mevrouw J. C. C. Helling-Verbeek; A. Kolenberg; A. E. Kolenberg; P. Koster; W. Strubbe; Gebr. Voorend; C. A. de Vree en de gemeente Vinkeveen en Waverveen.

Groete uit Vinkeveen. ~ . ./. ~~ ,

011 G. r.. v A.SSELEN vl~gEVEEN

1. Deel van de Herenweg uit 1904. De huizen rechts zijn vervangen door de winkel van Jan Kamper (nu J. van Dulken) en kapsalon Van Vliet.

Dorpsgezichl

2. De Herenweg omstreeks 1914 met links de bakkerij van Kuyper met daarnaast de kapsalon van Kees Hoogendoorn (nu radiohandel Van Spengen). Op de plaats van de bakkerij bevindt zich nu de toegang tot het opslagterrein van Betonindustrie De Adelaar. Rechts zijn de ophaalbruggen naar respectievelijk bakkerij De Haan en de Baambrugse Zuwe te zien.

3. Hoek Hoofdweg-Cliffordweg-Waverveensepad in Waverveen omstreeks 1905. Rechts het huisje op het "Heuveltje", toen bewoond door Gerrit van Hasselaar, werkman bij de polder Groot Mijdrecht. Bij zijn dood vermaakte hij zijn bezit aan de diakonie van de hervormde kerk, die dit terreintje later aan de gemeente verkocht. Het huis geheellinks was het cafe van De Lange. Rechts daarvan de huidige smederij van Dirk Catsburg, waar omstreeks 1900 een bakkerij was gevestigd, die na een noodlijdend bestaan uit Waverveen is verdwenen. De houten brug op de voorgrond is in 1946 door de huidige stenen brug vervangen.

Gemeentebrug

Vinkeveen

4. Dorpsbeeld met de Gemeenslandsbrug uit ca. 1914, gezien vanaf de Herenweg. Links is de toenmalige winkel van Kees van Vessem te zien, met ervoor de hondekar van Hannes Feddema. De toestand van het wegdek was niet bepaald rooskleurig!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek