Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4627-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

89. De motorlogger VL.30 "Janny" van de Scheepvaart en Visscherij-Maatschappij "Irene" in de Vlaardingse Nieuwe Haven omstreeks 1948. Dit schip werd in 1940 gebouwd bij de werf "De Nieuwe Maas" te Vlaardingen. Reeds in dat jaar werd het schip gevorderd en als M.3421 in Duitse dienst gesteld. Oorspronkelijk was het schip uitgerust met een 340 pk. M. W.M.-motor, die in 1950 vervangen werd door twee motoren gekoppeld aan een schroef (600pk. Bolnes). In 1953 kwam de logger in exploitatie bij de N.V. voorheen Frank Vrolijk en werd SCH.61 "Janny". De "Janny" werd in 1967 opgelegd en na 2 jaar verkocht naar Wilhelmshaven. (Foto A. Verboon Jzn.)

??

90. Voor de kant ligt hier de motorlogger VL.71 .Vertrouwen" van de Visscherij-Maatschappij Vlaardingen. Op het achterdek eerste van links schipper Jan Goedknegt. In 1949 werd deze logger gebouwd bij de werf "De Dageraad" als KW.41 .Aafke Jacoba". Dit schip werd in april 1963 aangekocht als vervanging voor de afgekeurde stoomlogger VL.I72 "Clara" en werd als VL.71 .Vertrouwen" in dienst gesteld. De "Vertrouwen" voer slechts twee jaar voor de Visscherij-Maatschappij "Vlaardingen". Als schipper op de VL.71 voer in 1963 Jan Goedknegt en in 1964 werd Bram Don aangesteld. in 1965 werd de logger naar Noorwegen verkocht en werd de ?? Svanbjorn" met als thuishaven Haugesund. Reeds in augustus 1966 is het schip vergaan. De foto werd door de heer J. Sluimer in 1963 gemaakt.

91. De haringteelt 1964100pt op zijn eind, voor de kant ligt hier de motorlogger VL.70 "Hendrik en Jan" van de N.V. Zeevisscherij-Maatschappij "Holland". Begin december 1964 was er weinig vraag naar haring en de prijzen waren ook al belangrijk lager geworden, zodat de eerste Vlaardingse vleetloggers begin december de haringvisserij reeds beeindigden, Verder werd toen ook al duidelijk dat de te Vlaardingen thuisbehorende vleetloggers voor de sloop verkocht zouden worden. Er werd door de toenmalige minister Biesheuvel een slooppremie toegekend voor elke vleetlogger, die aan de visserij onttrokken lOU worden. De Vlaardingse reders maakten hier allen gebruik van, zodat na 1964 de vleetvisserij vanuit Vlaardingen niet meer uitgeoefend werd. De foto werd gemaakt in november 1964 door M.P. Zuydgeest.

:

92. De laatste twee Vlaardingse stoomloggers de VL.I72 "Clara" en de VL.216 "Hennie" vertrekken op buisjesdag 1961 ter ha:ringvisserij (foto J. Sluimer). Vaart visschers. well Slijt vergenoegd uw dagen./ Knoopt d'eendrachtsband als lotgenooten saam./ Houdt, hoe 't U ga, het oog op God geslagen.i Prijst oak ap zee Zijn nooit volprezen naam, / Zi] eed en plicht ter alter uur gedachtig.l>- Wij bidden saam den zegen van den Heer.l Wordtruim dit jaar den schat der zee deelachtig.I En keert verblijd naar Vlaardings reede weer! Uit "Een Oude Buisjesdag", 15 juni, Dr. Niermeyer.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek