Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4627-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een overzicht van het kruidenierswinkeltje van mejuffrouw M.A. Zonneveld. De eigenaresse zelf staat in de deuropening. Deze opname dateert van 1959.

10. Wij blijven nag even in het Westnieuwland en zien op de iota links de groentewinkel van "De Beijerlander" met daarnaast de timmermanswerkplaats van K. van der Velden. In het woonhuis daarnaast - op de hoek van het Sclaavenburch - bevond zich een ingemetselde stichtingssteen, waarop het volgende stond te lezen: De eerste steen werd gelegd door Johannes van Deventer, oud 6 jaar 9 maart 1800. Op de achtergrond zien we aan het einde van de rij de tuinderij van A. Eigenraam. Aan de rechterkant is nog de Vege-winkel van G.A.M. Rangelrooij te onderscheiden. De foto is van rond 1960.

11. "De Beijerlander." Waar kunt u die "James Grieven" nog voor die prijs kopen?

12. Het Westnieuwland met de boerderij van A. Roest, daarnaast de kolenopslagplaatsen van Brobbel, die zich uitstrekten tot aan de Maassluissedijk. Naast Brobbel is nog net het pand waar voorheen de waterstokerij van P. Groeneveld in was gevestigd te zien. De foto is omstreeks 1960 gemaakt.

13. De Ridderstraat westzijde, gezien vanaf het Westnieuwland. In het pand met de witte onderpui - no. 36 - was voorheen de banketbakkerij "De Ondernerning" van D. Moerman gevestigd. Daarnaast is de srnalle ingang van de Markgraafstraat. Deze opnarne is van circa 1960.

14. De Bothastraat met op de achtergrond de Gedempte Biersloot. De opname is van juni 1959.

15. Op de voorgrond de Gedempte Biersloot met rechts de lunchroom 't Veerplein. Links de Bothastraat, met op de achtergrond de Heemraadstraat. De Biersloot ontleende haar naam aan een bierbrouwerij die ter hoogte van de drukkerij van de N.V. Dorsman en Ode stond. In de jaren 1892-1893 werd de Biersloot gedempt. De bloei van de visserij in de tweede helft van de 1ge eeuw, waardoor het aantal inwoners toenam, had tot gevolg dat in dit stadsdeel een groot aantal woonhuizen werd gebouwd, met name de Bierslootstegen (negen stegen), die tot kort na de Tweede Wereldoorlog nog werden bewoond. De opname dateert van september 1959.

16. De Gedempte Biersloot; geheel rechts de Bothastraat. Ongeveer in het midden van de foto de vishandel ,,'t Hoogertje" van de Fa. J. Poldervaart en Zn. Doorlopend voigt de Nieuwlandstraat, die liep van het Westnieuwland naar het Weeshuisplein. Geheel links - boven de auto - kan men nogjuist de banketbakkerij "De Graankorrel" van J. Kuil zien. De opname dateert van september 1959.

17. De Gedempte Biersloot met - bij de televisiernast - de voormalige brood- en banketbakkerij van W. Noordegraaf. In het hoge pand reehts op de foto was voorheen de kruidenierswinkel van J. Sluimer gevestigd. Bij de auto was de meubelzaak van BJorn en Zandvliet, op de hoek van de Joubertstraat-Gedernpte Biersloot. Deze opname is van september 1959.

18. Een overzicht van de Transvaalbuurt en omgeving. Links op de voorgrond de Gedempte Biersloot. Halverwege de foto links zien we de Bothastraat, met daarboven de Ridderstraat en rechts daarvan het voormalige weeshuis. Het reeds bestaande weeshuis werd op die plaats gevestigd in 1722. In dat jaar werden narnelijk een buitenplaats met verschillende daartoe behorende opstallen voor de som van f 5000,-, alsmede een okshoofd wijn ter waarde van f 100,-, aangekocht van de heer Cornelis Hartingsveld, kleinzoon van mr. Willem van Ruytenburgh. Vanaf dat jaar werden deze opstallen als weeshuis ingericht. Het huidige gebouw werd -in verband met de bouwvallige toestand van de in 1722 aangekochte gebouwen - onder architectuur van de heer Van der Berg, in de jaren 1892-1893 gebouwd door de aannemer H. Manneken voor een bedrag van f 34.780,-. Tot slot zien we rechts een gedeelte van de Kruger-, Steijn- en De Wetstraat. Rechts bovenaan is nog juist de taanderij aan de Maassluissedijk te zien. Deze opname dateert van juni 1961.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek