Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4627-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Een kijkje in de 2e Hoogsteeg, in augustus 1960. Er waren voorheen drie stegen aan de westzijde van de Hoogstraat tussen de Delflandse-sluizen en de Afro!. Dat waren: De Kwakelsteeg, die vlak langs de rooms-katholieke kerk aan de Noordzijde liep en voor de verbinding zorgde tussen Hoogstraat en Gedempte Biersloot. De 2e Hoogsteeg was te vinden tussen het huisnummer 40 - bewoond door F.T.H. Schoenmakers - en no. 42, de horlogeriewinkel van L.c. Hoffmann. Deze winkel heeft het langste als zodanig bestaan. De Ie Hoogsteeg was iets verder naar de Afrol en lag schuin tegenover de Timmersteeg.

40. De roorns-katholieke kerk Sint Johannes de Dooper aan de Hoogstraat, gezien in mei 1956vanaf de Vaartweg bij de brug over de Vlaardingsche Vaart. De kerk was in 1869 gereedgekomen en was een schepping van de bekende bouwrneester-beeldhouwer P.J.H. Cuypers (1827-1922) en gebouwd in neo-gotische stijl. Het was het eerste representatieve kerkgebouw van de rooms-katholieken te Vlaardingen na de Reformatie. De kerk werd we gens gevaar voor instorten in 1957 gesloopt. Eigenlijk constateerde men in 1919 al enige gebreken, maar met enkele lapmiddelen werd toen de zaak, dacht men, verholpen. Op 16 november 1964 werd de nieuw gebouwde kerk ingewijd door deken Boelrijk. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de wethouders H.K. van Minnen en T. de Bruin, alsmede door drie leden van de KVP-fractie van de gemeenteraad.

41. De heer J.J. Verburgh, sluiswachter van de Delflandse sluizen aan de Kortedijk. De heer Verburgh heeft ruim 23 jaar in de sluiswachterswoning - achter het witte Delflandhuis - gewoond.

42. Het Delflandhuis met de daarbij behorende gebouwen en sluiswachterswoning (midden) met werkplaats. Het pand aan de Kortdijk 119 bestond uit een voor- en achtergedeelte. Het voorste gedeelte - dus op de hoek - bestond meer dan 300 jaar. Het achtergedeelte was niet zo oud als het huis zelf, want op de achtergevellas men de inscriptie "IZ 1832". In 1965 werd aIles op last van het Hoogheemraadschap afgebroken. Zo was Vlaardingen weer een waardig monument armer.

43. De Baauwstraten, in de wandeling genaamd: "De Put." Links de waterstokerij .Buitenlust". In 1966 werden deze huisjes gesloopt. Deze foto dateert van mei 1964.

44. Een sfeervol plaatje van de Baauwstraten, genoemd naar de bouwer van de huizen: Dirk Lodewijk Baauw, De straten waren gelegen op het zeer lage terrein van een gedempt gedeelte van de haven en werden daarom in de volksmond "De Put" genoemd. De opname is van mei 1964.

45. De Dwarsbaauwstraat met op de achtergrond de korenmolen "Aeolus" (God van de wind), een naam die de mol en kreeg bij de restauratie in 1955. De molen dateert van 1790 en is een ronde, stenen bovenkruier met stelling. De opname is van mei 1964.

46. De Dwarsbaauwstraat met op de achtergrond de Schiedamsedijk. Direct achter de dijk was vroeger de werf van de gebroeders Van der Windt gevestigd. Deze foto werd in mei 1964 gemaakt.

47. Een foto van het Emaus omstreeks 1955. Kleine huisjes markeerden de beide zijden. Links de N. V. Houthandel voorheen J.R. van Lamoen. Rechts was de ingang van de rooms-katholieke begraafplaats. Verderop is de ingang van de algemene begraafplaats. De restauratie van de molen is in volle gang, de balie is reeds aangebracht.

48. De Oude Havenbrug, opengedraaid en buiten gebruik gesteld om te vervangen door een nieuwe brug. In 1888 werd de Oude Havenbrug met de vier kwadranten uit de jaren 1867-1888 vervangen door een nieuwe ijzeren brug. In 1888 werd met de firma Penn en Bauduin, machinefabrikanten te Dordrecht, een contract gesloten voor het maken, leveren en stellen ter plaatse van de bovenbouw van een nieuwe ijzeren draaibrug over de haven. De brug kreeg een lengte van 27.10 en een breedte van 7.33 meter (rijvak 4.70 meter) en trottoirs elk van 1.315 meter breed. De onderbouw werd gegund aan de firma Van Heijst en Zonneveld alhier. In 1911 bleek het houten wegdek van de brug niet meer bestand te zijn tegen de zware druk van de toen meer en meer in gebruik komende motorvoertuigen. In 1925 werd de brug verbreed en versterkt en in de week van 9-16 mei 1925 werd de verbeterde oude draaibrug wederom in gebruik gesteld. Er waren overgebouwde bredere trottoirs, een bredere rijbaan als ook gemetselde balustrades (met lantaarns) naar ontwerp van ir. J.J. van Wouw, onder wiens leiding het gehele werk werd uitgevoerd door de firma A. de Jong te Vlaardingen. De foto is van 14 mei 1958.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek