Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4627-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Op 23 mei 1958 werd de brug over de Oude Haven gelicht met behulp van de drijvende bokken Actief en Zeeland, hefvermogen samen honderd zestig ton. Na gelicht te zijn werd de brug op een ponton geplaatst en vervoerd naar Hendrik Ida Ambacht. Rechts is nag duidelijk de draairing van de brug te zien.

50. De houten noodbrug tegenover het voormalige klooster aan de Hoflaan. Op 28 april 1958 werd de eerste paal voor deze brug geslagen en op 14 mei 1958 werd de brug in gebruik genomen. De foto werd in november 1959 genomen.

51. Een kijkje vanaf de Dayer. Links de Zorncrstraat, rechts de Kerksteeg. Op de hoek geheel rechts, op de plaats van het hekwerk, stond vroeger de brood- en banketbakkerij van J. Man in 't Veld. De naam Zomerstraat herinnert aan de buitendijkse (zomer)-weide van de Vettenoord, die voor de inpoldering van 1551 allen's zomers kon worden beweid. In de volksmond heettte deze straat .Achter de dominee", aangezien de pastorieen op de Maassluissedijk met hun achtergevels aan de Zomerstraat stonden. De naam Dayer, oorspronkelijk .Derri" en .Dary" genoemd, is de aanduiding van de bodemgesteldheid ter plaatse (Iaagveen). De foto dateert van oktober 1967.

52. Een fotogeniek hoekje in het Oude Vlaardingen. Links de Landstraat, rechts de Zomerstraat. In het midden slijterij "De Druiventros" van de firma M. de Bruyn (Landstraat 2). Links naast de deur is nog een herinneringssteen te zien van de hoge vloed van 14 november 1775. De Landstraat werd aangelegd na inpoldering van de Grote Vettenoordse polder in 1552 en was aanvankelijk "Suyt Landstraet", .Nieuwe Landstraet" en in de volksmond "De nieuwe huizen" genoemd. Het gedeelte van de Landstraat voorbij de zogenaamde Landstraatkerk werd pas op het einde van de 1ge eeuw ten dele bebouwd en was voordien bleekveld.

53. Een opname van de Dayer van september 1958. Op de Dayer kwamen vier straten uit, namelijk de Zornerstraat, Landstraat, Vleersteeg en Kerksteeg. Oudere Vlaardingers zullen zich nog wei enkele namen weten te herinneren, zoals de schoenmakerij van M. Dubbeldam, die was gevestigd op de plaats waar op de foto zich Groot Vlaardingen bevindt. Daarnaast was de sigarenwinkel van J. Moerman. In de winkel naast Moerman was de drogisterij "De Sleutelbloem" van de gezusters Henneveld gevestigd. In de laatste winkel oefende kapper J.M. Klink zijn bedrijfuit. Het daarop volgende pand was de "Engel" dat stand op de hoek van de Lijnstraat. In de winkel links (met erker) was voorheen de brood- en banketbakkerij van D.A. Hendriksen en geheellinks-dat was op de hoek van de Vleersteeg-de woninginrichting van de firma Wed. D. van Heusden. Het is nu allemaal verI eden tijd,

54. Een felle brand verwoestte op 10 augustus 1966 het winkelpand in huishoudelijke artikelen van de firma P.e. van Noort aan de Waalstraat 30A, hoek Kuiperstraat. Bij het ernaast gelegen verhuurbedrijf "Broadway" verdwenen toen bontmantels terwaarde van f 4140,-. De foto werd in 1966 genomen.

55. Een overzicht van de buurt beneden aan de Maassluissedijk. Links de Twee Vriendenstraat, bij de trap het Sclaavenburch en geheel rechts de Struykstraat. Verder zien we hier nag de achterkant van Brobbels Kolengroothandel aan het Westnieuwland met het opschrift:

"Zorg in de zorner voor de winter." De foto is in juli 1967 gernaakt.

?

t

56. Drie generaties vissersschepen liggen omstreeks 1959 voor de kant bij de Visscherij-Maatschappij "Vlaardingen" aan de Nieuwe Haven. Achtereenvolgens van links naar rechts de motortrawler VL. 7 "Ada" van de N. V. Zeevisscherij-Maatschappij "Holland", de motorlogger VL. 79 "Maas" en de stoomlogger VL.203 "Dina"; de beide laatste schepen waren van de Visscherij-Maatschappij .Vtaardingen". De VL.7 "Ada", de jongste in het gezelschap, werd op 5 oktober 1955 bij de werf A. de Jong N .V. te Vlaardingen te water gelaten. In 1979 werd de VL.7 voor de sloop verkocht. De VL.79 "Maas" werd in 1911 als zeillogger VL.79 "Freya" gebouwd bij C. van der Giessen te Krimpen aan de IJssel in opdracht van de Visscherij-Maatschappij "Mercurius". In 1928 werd de VL. 79 omgebouwd tot motorlogger. Na de oorlog werd de "Freya" gemoderniseerd en uiteindelijk verkocht aan de Visscherij-Maatschappij .Vlaardingen" (VL.79 "Maas"). In november 1965 werd de VL. 79 "Maas" voor de sloop verkocht. De VL.203 "Dina" beschreven wij reeds in "De Vlaardingse Visserij in oude ansichten'' deel2 (foto nr. 17). (Foto A.J. van Druten.)

57. In afwachting van een hellingbeurt ligt de motorlogger VL.132 "Wilhelmina" bij de werfvan A. de Jong N.V. op 3 mei 1961. Op 13 juni 1914 werd het schip als zeillogger VL.132 .Flevo I" te water gelaten bij de werf W. Richter Uitdenbogaard te Maassluis. De logger werd gebouwd in opdracht van de rederij "Flevo" te Vlaardingen. In 1928 werd de .Flevo" omgebouwd tot motorlogger. Na de oorlog (1947) werd de VL.132 nogmaals omgebouwd, verlengd en voorzien van een 200 pk. industriemotor. De VL.132 werd op 27 maart 1958 verkocht aan de N.V. G. Kornaat's Handelmij. en omgedoopt in "Wilhelmina". De rederij Kornaat verkocht in 1962 de logger voor de sloop naar Belgie. (Foto M.P. Zuydgeest.)

!

'.

/

58. Voor de nieuwe teelt werden aile loggers gehellingd, nagezien, geteerd, geverfd en de tuigage werd nagezien en zonodig vernieuwd. Aan de Oude Haven en aan het buizengat te Vlaardingen waren na de oorlog nog twee scheepswerven actief. Voorbij de oude havenbrug was werf 1. S. Figee gevestigd en aan het buizengat werf A. de J ong N. V. Ook dit is inmiddels verleden tijd, werf Figee werd overgenomen door H.V.O. en A. de Jong vertrok naar Schiedam. Op de foto, genomen op 3 mei 1961, zien wij twee motorloggers in reparatie bij werf A. de Jong N. V., die aan de Hoflaan een en aan de Kortedijk twee hellingen bezat (waarvan een in huur). Op de helling zit de motorlogger VL.70 .Hendrik en Jan" van de N.V. Zeevisscherij-Maatschappij "Holland" en voor de kant ligt de motorlogger SCH.99 "Mercurius" van de N. V. voorheen A. van der Toorn Jzn. te Scheveningen. Als zeillogger werd de "Mercurius" in 1911 bij A. de Jong aan de Havenstraat gebouwd. (Foto M.P. Zuydgeest.)

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek