Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4627-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

59. Het klaarmaken van de netten voor de haringdrijfnetvisserij op een van de rederijschuren van de Visscherij-Maatschappij "Vlaardingen". Links is men bezig met het gereedmaken van de bovenspeerreep. Deze werd gemaakt van twee parten manilla touwwerk, namelijk een links- en een rechtsgeslagen touw, ieder van 6 mm. dikte. Tevens werden, ten behoeve van het drijfvermogen, ronde kurkschijven aangebracht. De diameter van deze schijven bedroeg circa 7 centimeter en de dikte 3 centimeter, terwijl zich in het midden van de schijf een gat bevond van 1 centimeter middellijn. Het aantal kurken per net varieerde van 80 tot 90 stuks (al naar gelang de inzichten van de rederij). Een zinkvleet kreeg minder drijfvermogen dan een drijfvleet, daartoe werden slechts 50 tot 60 ronde kurken per net aangebracht. De foto werd gemaakt in 1961 door A.I. van Druten.

60. Graaitijd. De vleet ging aan boord van de motorlogger VL.89 "Jan en Ineke". Op de wantwagen liggen de netten hoog opgetast. De vloten (kurken) van de bovenspeerreep zijn duidelijk te zien. De bovenspeerreep gaf extra drijfvennogen aan de netten. Op de achtergrond, tussen de wantwagen en de brug van de VL.89, zijn nog juist de schoorstenen te zien van de stoomloggers VL.l72 "Clara" en VL.216 "Rennie". De foto is omstreeks 1960 gemaakt. (Foto A.J. van Druten.)

61. Graaitijd. De VL.89 "Jan en Ineke" wordt voor het begin van de nieuwe teelt geheel opgeschilderd. In 1964 was Arie Bot schipper op de VL.89. Schipper A. Bot stamde uit een oud Vlaardings vissersgeslacht. Zijn eerste reis maakte hij in 1920 als afhouder aan boord van de VL.78 "Odin". Zijn vader, Maarten Bot, was schipper op deze zeillogger van de Visscherij-Maatschappij "Mercurius". Het was Arie Bots eerste en tevens laatste reis aan boord van een zeillogger. Later voer hij als schipper op de VL.89 "Adriana" voor rederij Kornaat. Na de oorlog werd hij schipper op de stoomlogger VL.112 "Bets en Gerda". In 1960werd deze stoomloggerverkocht en ging hij over op de motorlogger VL.132" Wilhelmina". De laatste jaren voer schipper Bot op de VL.89 "Jan en Ineke". Schipper Bot behaalde in 1961 de Produktschapsprijs voor de best verzorgde haring en herhaalde dit in 1964. In december 1971 overleed hij op 63-jarige leeftijd. (Foto A. van Druten.)

62. Vlaggetjesdag te Vlaardingen omstreeks 1948. VOOT de kant Jinks ligt de stoomlogger SCH 160" Onderneming II" van de N . V. voorheen Frank Vrolijk te Scheveningen, Dit schip was de vroegere Vlaardingse stoomlogger VL.192 "Hendrika" van de Visscherij-Maatschappij "Vlaardingen" . Naast de SCH.l60 is nog zichtbaar de stoomlogger VL.112 "Bets en Gerda" . Aan de overkant liggen nog diverse schepen van rederij Van ToOT, te onderscheiden zijn de VL.47 "Columbus", VL.71 "Marie" en de VL.53 "Johan van ToOT". (Foto A. Verboon Jzn.)

I.

63. Vlaggetjesdag 15 mei 1958. Op deze fraaie opname zijn de volgende schepen te onderscheiden, van links naar rechts: de motorloggers VL.142 .Voorwaarts", VL.115 "Vooraan", beide van de Doggermaatschappij, de stoomlogger VL.112 "Bets en Gerda", de motorloggers VL.89 "J an en Ineke" en VL.132 "Wilhelmina" en de motortrawler VL.153 .Liesje en Rutger" (de laatste vier schepen, aile van N. V. G. Kornaat's Handelmaatschappij) en ten slotte nog de motorlogger VL.78 "Vlaardingen" van de Visscherij-Maatschappij .Vfaardingen". Op 23 mei 1958 werd op de afslag te Vlaardingen het eerste kantje Vlaardingse nieuwe haring aangevoerd door de VL.85 "Bertina", verkocht voor f 292,- (de haringrace werd door een Scheveningse logger gewonnen). (Foto J. Vis, Bathmen Ov.)

64. Nogmaals vlaggetjesdag te Vlaardingen op 15 mei 1958, nu echter van de andere kant gezien. De loggers liggen met hun neuzen tegen de kade. Er was altijd veel belangstelling voor dit festijn. AIle loggers lagen glimmend van de teer en verf en zwaar bevlagd in de haven. Van heinde en ver kwam men naar dit fascinerende schouwspel kijken. In 1958 telde de Vlaardingse vissersvloot nog 27 schepen, waarvan 5 stoomloggers, 16 motorloggers en 6 motortrawlers. (Foto J. Vis, Bathmen.)

(

t

t.

, . , .

I,·

65. Nogmaals een vlaggetjesdag te Vlaardingen op 20 mei 1961. Voor de kant ligt de gloednieuwe motortrawler VL.142 "Voorwaarts" van de Doggermaatschappij. Het schip werd op 27 maart 1961 te water gelaten bij de werf "De Dageraad" te Woubrugge en werd de dag voor vlaggetjesdag aan de rederij overgedragen. Op vlaggetjesdag werd aan boord van de VL.142 door de loco-burgemeester van Vlaardingen, de heer H.K. van Minnen, de produktschapswimpel gehesen. Bovendien werd aan schipper F.P. van Schoor nog een Vlaardingse vlag aangeboden. De produktschapswimpel was het uiterlijke kenteken voor de winnaar van de Produktschapsprijs voor de best verzorgde gezouten haring en verse vis. Schipper Van Schoor won deze prijs met zijn vorige schip in 1960, namelijk de motorlogger VL.114 .Voorlichter", eveneens van de Doggermaatschappij. Links ligt nog een "oude getrouwe", de stoomlogger VL.216 "Hennie", schipper H. van Roon, als herinnering aan vervlogen dagen. (Foto A.J. v. Druten.)

66. Een opname van de allerlaatste vlaggetjesdag te Vlaardingen op 19 mei 1964, een helaas mager gebeuren. Slechts negen motorloggers lagen schraal bevlagd in de Nieuwe Haven. In de Nieuwe Vlaardingsche Courant publiceerde de heer P. de Goede, jarenlang actief in het Comite Vlaggetjesdag, een gedicht, waarvan hier een couplet is opgenomen: Als schuwe vogels uit het nest lagen in de stille haven.I nu schraal en feesteloos bevlagd, om verbleekte roem te staven, / de resten van de grootse vloot uit vergleden gloriedagen. Voor de kant liggen de motorloggers VL.l90 .Koningin Wilhelmina", VL.114 "Voorlichter", VL.199 "Martha Maria" - aile van de Doggermaatschappij - de VL.89 "Jan en Ineke" en de motortrawler VL.112 "Bets en Gerda"; de laatste twee schepen waren van de N.V. G. Komaat's Handelmaatschappij. De overige motorloggers lagen voor de kant bij de Visscherij-Maatschappij "Vlaardingen" en voor de Zeevishal en zijn op de foto niet zichtbaar. De foto werd gernaakt door M.P. Zuydgeest.

/

/

67. Het uitvaren van de loggers te Vlaardingen op de eerste dag van de nieuwe teelt, werd buisjesdag genoemd. Deze naam werd ontleend aan de vroegere haringbuizen, die in vroeger jaren van uit Vlaardingen en andere plaatsen ter haringvisserij vertrokken. Oorspronkelijk voer men op 15 juni uit en het was bij de wet verboden voor 24 juni met de visserij te beginnen. Later kwam hier verandering in en vertrokken de schepen omstreeks half mei ter haringvisserij. De oude buisjesdag was een groot feest: niet verwonderlijk, daar de haringbuizen 's winters werden opgelegd en de opvarenden voor een deel zonder inkomsten waren. Het uitvaren van de vloot betekende weer brood op de plank. Tweede van rechts opde foto die in 1962 door de heer A.J. van Druten werdgemaakt, is oud-schipper A. Don van de stoomlogger VL.53 "Johan van TOOT".

I

68. De stoomloggers VL.206 "Jupiter" en VL.207 "Uranus" verlaten de Nieuwe Haven te Vlaardingen op weg naar de visgronden. Beide schepen waren eigendom van de V.M.V. De "Uranus" werd op 6mei 1902 te water gelaten bij de werfM. van der Kuyl te Slikkerveer als VL.187 "Uranus" in opdracht van de rederij Joost Pot. Tussen 1905 en 1912 voer het schip als OE.25 "Uranus" vanuit Elsfieth (Duitsland) ter visserij, Het schip voer toen voor de Fischerei-Aktien-Gesellschaft "Weser", directeur A. Pot. Eind 1912 kwam de "Uranus" terug naar Vlaardingen en werd in 1913 aangekocht eerst door de Visscherij-Maatschappij "Astra" en na korte tijd door de Visscherij-Maatschappij .Vlaardingen", die de logger als VL.207 in dienst stelde. Reeds in 1940 werd het schip gevorderd. In 1957 werd de "Uranus" opgelegd en op 18 september 1960 voor de sloop verkocht. De foto werd omstreeks 1948 door A. Verboon Jzn. gemaakt.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek