Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964

Auteur
:   M.P. Zuydgeest en A.J. van Druten
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4627-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in beeld deel 1 1945-1964'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79. Een bijzonder leuke foto genomen op de Westhavenkade te Vlaardingen op 25 mei 1963 door wijlen de heer J. Sluimer. Op het publieatiebord, geplaatst voor het raam bij het Rotterdamseh Nieuwsblad, bestuderen twee, al wat op leeftijd zijnde Vlaardingers de praairapporten van de afgelopen nacht. De VL.70 met 45 kantjes, de VL.78 met 20 kantjes, de VL.79 met 25 kantjes en nog 10 netten, de VL.85 thuisvarend, de VL.89 met 60 kantjes met nog 40 netten, de VL.1l4 met 12 kantjes, de VL.190 met 5 kantjes, de VL.199 met 30 kantjes en de VL.71 met 5 kantjes. Aile genoemde sehepen waren vleetloggers en de vangsten waren, zeker voor aan het begin van de teelt, niet slecht te noemen. Aan het afslaglokaaJ te Vlaardingen werd die dag voor maatjesharing (klein) f 254,- tot f 301 ,- per kantje betaald.

80. Een overzicht van de Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen voor het rederijpakhuis van de Doggermaatschappij. Lege haringtonnen gaan scheep aan boord van de motorlogger VL.190 .Koningln Wilhelmina" van de Doggermaatschappij. Dit schip werd oorspronkelijk gebouwd als stoomlogger bij de werf van N. van der Windt aan de Nieuwe Maas te Vlaardingen en werd op 23 april 1925 te water gelaten. In 1957 werd de VL.190 bij de werfvan A. de Jong N.V. aan de Hoflaan 12 te Vlaardingen omgebouwd tot motorlogger. De logger werd voorzien van een 400 pk. Bolnes. Later werd in 1960 het motorvermogen opgevoerd tot 440 pk, en uiteindelijk in 1963 tot 480 pk. De foto werd door de heer J. Sluimer in 1962 gemaakt vanuit het reeds eerder genoernde rederijpakhuis van de Doggermaatschappij.

""" "

81. Voor de kant Jigt hier de motortrawler VL.121 "WilJem" van de Visscherij-Maatschappij .Vlaardingen", directeur D. Kwakkelstein. Deze trawler werd op 7 februari 1957 te water gelaten bij de werf "De Hoop" te Leiden. De afmetingen waren 37,47 x 7,64 x 3,56 meter en het schip was voorzien van een 750 pk. Deutz-rnotor. De VL.121 "Willem" werd nieuw uitgehaald op 30 maart 1957. De VL.131 "Petronella" was het zusterschip van de "Willem". De VL.131 werd op 8 maart 1957 te water gelaten bij werf Gebroeders Boot te Leiden. De afmetingen en motorvermogen waren geheel gelijk aan die van de VL.121 "Willem". Ook de rederij A. Verboon bezat een trawler, van dezelfde klasse als de twee genoemde trawlers van de Visscherij-Maatschappij "Vlaardingen", aIleen het motorvermogen bedroeg 660 pk. De VL.121 en VL.131 werden in 1979 voor de sloop verkocht. Defoto werd gemaakt doorJ. Sluimer in 1963.

82. Verkoop van de vangst verse haring van de motortrawler VL.16 "Voorloper" aan de zeevishal te Vlaardingen. De Vlaardingse zeevishal werd in 1909 geopend. In 1965 stelden burgemeester en wethouders de gerneenteraad voor de zeevishal per 1 januari 1966 te sluiten. Het besluit werd genomen op grond van het feit, dat in 1964 slechts twaalf schepen hun vangst verse haring en vis te Vlaardingen losten. Op het tijdstip van het besluit (augustus 1965) was er nog geen enkel schip aan de zeevishal geweest. De foto werd gemaakt in juli 1960. (Foto A.J. van Druten.)

83. Het boeten van een trawlnet bij de rederij N.V. v/h A. Verboon aan de Koningin Wilhelrninahaven, ZuidOostzijde, te Vlaardingen. De heer A. Verboon begon in 1902 het rederijbedrijfmet twee schepen, de houten logger VL.14 "Margaretha" en het houten sloepschip VL.169 .Verandering". De VL.14 was oorspronkelijk een Engelse kotter uit Yarmouth en werd op 12 februari 1902 aangekocht. In 1917 telde de rederij 4 stalen en 1 houten zeillogger. Voor de Tweede Wereldoorlog had rederij A. Verboon twee motorloggers en twee stoornloggers in bedrijf (1938). In 1957 werd een nieuwe motortrawler de VL.84 "Jan Senior,,'gebouwd bij de werf Boot te Leiden, die op 7 september 1957 te water werd gelaten. Ten slotte werd op 27 april 1963 de motortrawler VL.14 .Margaretha'' bij de werf Boot te Alphen aId Rijn te water gelaten. In 1965 werd het bedrijf verplaatst naar Scheveningen, maar de twee trawlers van A. Verboon bleven onder Vlaardingse visnurnmers varen. Het bedrijf werd opgeheven in 1969. De foto werd op 16 september 1963 door de heer J. Sluirner gemaakt.

84. Nettenboetsters op het land bezig met het boeten van de haringnetten. Dit karwei werd vanouds door de vrouwen gedaan, in de zomer op het land en's winters op de schuur. De atgebeelde groep boetsters is aan het werk op het land beneden aan de Maassluissedijk te Vlaardingen in augustus 1958. Het nettenboeten vond plaats op het terrein van de op 3 februari 1904 opgerichte N. V. Taanderij en Nettendrogerij, Vanaf 1949 was Gerrit Poot bedrijfsleider van dit bedrijf. In de zomer werkten er toen meer dan 100 boetsters op de taanderij, die toen 7 man personeel in vaste dienst had. Na elke reis moesten de netten worden getaand. Tienduizenden netten per seizoen, met een hoogste seizoen van 46.000 netten. De taanderij-schuur met woonhuis werden in maart 1968 gesloopt. (Foto A.J. van Druten.)

,

85. De motorlogger VL.89 "Jan en Ineke" van de N. V. G. Kornaat's Handelmaatschappij, gefotografeerd in 1963 voor de rederijpanden aan de Nieuwe Haven te Vlaardingen. Deze logger had reeds een veel bewogen leven achter de rug. In 1916 werd het schip gebouwd op de werf van de Gebroeders Boot te Leiderdorp als zeillogger UM.297 .Poolster II" voor de Visscherij-Maatschappij .Poolster". Daarna werd het schip verkocht naar Scheveningen en werd de SCH.97 "Usel III". In 1923 kwam de logger naar Vlaardingen en werd de VL.18 "Usel III" van de Zeevisscherij-Maatschappij "De Llsel", De Vlaardingse periode duurde tot 28 januari 1927, toen werd het schip de MA.5 "Theodora Adriana" en werd toen omgebouwd tot motorlogger. Na de oorlog werd de logger door werf "De Haas" te Maassluis geheel verbouwd en kreeg toen de naam "Catharina" MA.5. Ten slotte kocht rederij Kornaat de MA.5 in 1952 en werd omgedoopt in VL.89 "Jan en Ineke", Onder schipper A. Bot voer de VL.89 in 1964 voor het laatst ter haringvisserij. (Foto J. Sluimer.)

. .,. .,

':. ..

86. De motorlogger VL.83 "Comelis" van de N .V. Van Toor's Visscherij-Maatschappij verlaat omstreeks 1947 de Vlaardingse Nieuwe Haven. Er zijn nogal wat heren in het zwarte pak aan boord, zodat er misschien iets te vieren is. Voor een officiele proefvaart zijn er toch wei te weinig .vlaggen" gehesen. De "Comelis" werd op 13 mei 1903 te water gelaten bij de werfPotte Bolnes voor rekening van de N.V. Stoomvisscherij "Neerlandia" als VL.83 .Neerlandia II". Op 1 maart 1927 werd het schip door rederij Van Toor aangekocht. Ais GDIJ .83 "Komelia" voer de stoomlogger van 16 september 1931 tot 6 mei 1934 onder Pooise vlag. In 1947 werd het oudje omgebouwd tot motorlogger bij werf "De Nieuwe Maas" te Vaardingen en uitgerust met een 300 pk. Bolnes-motor. Na deze verbouwing was het een fraaie logger geworden, waarvan het uiterlijk later door het aanbrengen van een bak- of buiskap wei wat bedorven werd. De bekende Vlaardingse schipper Piet van Emden heeft zes jaar als schipper op de verbouwde "Comelis" gevaren. (Foto A. Verboon Jzn.)

87. Een fraaie opname van de stoomlogger VL.97 .Prinses Juliana" van de Doggermaatschappij. Deze logger werd op 11 juni 1914 bij de werf van de Gebroeders Van der Windt te water gelaten. De afmetingen waren 35,7 x 6,94 x 3,57 meter. Het schip werd in 1952omgebouwd tot motorlogger en werd voorzien van een 300 pk. Bolnes-motor. Op 14 februari 1962 werd de logger verkocht aan B. Hoek te Katwijk aan Zee en werd KW.205 .Dirkje". In 1970 werd de naam veranderd in "Arend Cornelis", het nummer bleef ongewijzigd. De "Arend Cornelis" werd in 1974 afgevoerd. Op de foto, die omstreeks 1948 gemaakt werd, is het schip uitgerust voor de haringtrawlvisserij. (Foto A. Verboon Jzn.)

88. De stoomlogger VL.S3 .Johan van Toor" van de N. V. Van Toor's Visscherij-Maatschappij verlaat de Nieuwe Haven te Vlaardingen. Het schip was oorspronkelijk gebouwd in 1916 bij de werf Boot te Alphen aan de Rijn als MA.145 "De Ondememing" van de N .V. "De Ondememing" te Maassluis. Op 4 april 1923 door Van ToOT aangekocht en werd toen VL.53 "Betsy". Van 16 september 1931 tot 7 mei 1934 voer de logger als GDIJ .53 "Wanda", daar het schip toen aan Polen was verhuurd. Na 7 mei 1934 voer de stoomlogger weer als VL.53 "Betsy". In 1941 werd het schip door de bezetter gevorderd en deed dienst als tauchlogger Kiel 16. Rederij Van ToOT liet het schip in 1948 verbouwen, maar het schip werd nu de VL.53 "lohan van Toor". In 1960 werd de VL.S3 voor de sloop verkocht. De foto werd omstreeks 1948 door de heer A. Verboon Jzn. gemaakt.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek