Vlaardingen in de jaren vijftig

Vlaardingen in de jaren vijftig

Auteur
:   F.W. Assenberg
Gemeente
:   Vlaardingen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1158-4
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlaardingen in de jaren vijftig'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Inleiding

Na de Tweede Wereldoorlog bleek Vlaardingen een ouderwetse stad te zijn, waarvan met name het gedeelte tussen de Hoogstraat en de Gedempte Biersloot aan een grondige opknapbeurt toe was. Door de verwoestingen van de oorlog was er veel woningnood. De uitbreiding van de economische activiteiten rondom Rotterdam alsmede de uitvoering van de vele reeds in de oorlog ontwikkelde plannen, maakten dat er een nieuw soort stad nodig was. De kleine woningen in het verouderde deel van Vlaardingen pasten niet meer in het denken van de moderne stedebouwkundigen. In de jaren vijftig kregen de plannen meer en meer gestalte. Dat een groot deel van het oude centrum van Vlaardingen zou verdwijnen, werd steeds duidelijker. Om van het gebouwde verleden niet al te rigoureus afscheid te nemen, verzocht het gemeentebestuur aan diverse fotografen van de te slopen gebouwen opnames te maken. Een van die fotografen was de heer E.D. de Vrije.

De Vrije was destijds ambtenaar bij de afdeling financiële zaken van de gemeente Vlaardingen. Daarnaast was hij ook een begenadigd fotograaf Tussen de middag of in het weekend legde hij plaatsen vast waar de zogenaamde sanering spoedig zou toeslaan. Met een kleinbeeldcamera, soms voorzien van een statief, trok hij erop uit. Tot aan de Boonervliet toe werden huizen, kerken, scholen, boerderijen, en zelfs een vrouw met een kruiwagen in de Liesveldselaan, voor de eeuwigheid aan het gevoelige papier

toevertrouwd. Toen dit jaar de negatieven plotseling opdoken, leek het de samensteller een aardig idee deze negatieven niet alleen af te drukken, het produceren van een fotoboek uit die periode met zijn haarscherpe opnames was een logische volgende stap.

Alhoewel het hier niet gaat om een soort wandeling door het oude Vlaardingen, zal een dergelijk stramien toch in beperkte mate worden aangeboden. De Vrije legde van één plek zoveel mogelijk vast. Zo kunnen we van het Hofje van Polderman, als in een soort panorama, reconstrueren hoe deze omsloten ruimte er destijds uitzag: van alle huisjes werd een foto genomen! De veelheid aan diverse opnames van één locatie maakte het wel moeilijk een keuze te maken. Gelukkig was er genoeg materiaal. Dat aan sommige foto's meer dan een verhaal vast zat, bleek bijvoorbeeld bij de bestudering van de opname van de Oude Haven, waar een graanelevator doorheen wordt gesleept. Op die foto zijn onder andere twee loggers te zien. Met behulp van literatuur op dit gebied was te achterhalen om welke schepen het ging, waar ze gebouwd waren en wie de eigenaars waren enzovoort. Een wereld vol met historie opende zich. Een wereld die toen wel op het punt stond te verdwijnen!

Dat in de naoorlogse euforie van breken en bouwen aan sommige cultuurhistorische zaken onherstelbare schade werd berokkend, is al vaak vastgesteld. Desondanks is juist nu waakzaamheid

geboden. Zorgvuldigheid met oude panden is meer dan noodzaak!

De foto's in dit boek zijn genomen in de periode oktober 1951 tot juli 1957. We zullen u in dit fotoboek meenemen naar de Liesveldselaan, de Gedempte Biersloot, de Kortedijk, het Emaus, enzovoort. Plaatjes die tot het verleden behoren, maar die aangeven dat Vlaardingen toen op een keerpunt stond om van een ouderwetse haringstad naar een moderne op de industrie gerichte plaats onder de rook van Rotterdam te worden.

Wij wensen u veel genoegen bij het bestuderen van de prachtige opnames van het oude 'Vlaring' .

Frans WAssenberg

1 We beginnen onze excursie op de Markt. Een rustieke opname waarbij niet alleen de ingang van het nieuwe deel van het stadhuis te zien is, maar ook het politiebureau ernaast. Dit pand heeft er maar enkele jaren gestaan. Het werd in 1951 gebouwd om in 1957 plaats te maken voor de bouw van de nieuwe raadszaal en de burgerzaal. Het politiebureau was een tamelijk sober pand, gebouwd in traditionele stijl.

2 Voordat de bouw van het nieuwe stadhuis van start kon gaan, moest er eerst worden gesloopt. In de Schoolstraat zijn slopers bezig ruimte te

maken voor deze uitbreiding. Ten gevolge van de bouw van nieuwe wijken rondom Vlaardingen was de capaciteit van het oude stadhuis te klein ge-

worden. De uitbreiding werd in fasen gerealiseerd. Op de achtergrond rechts zien we de toren van de Grote Kerk op de Markt.

3 Op deze foto is goed te zien dat een groot deel van de bebouwing van de Schoolstraat al is verdwenen voor de uitbreiding van het stadhuis. Rechtsboven zien we nog net een deel van de Schoolstraat alsmede de Markt. Het nieuwe stadhuis is een ontwerp van L.H.H. van der Kloot Meyburg. Op 4 september 1963 vond de officiële opening plaats.

4 Een mooie opname van de bouw van het nieuwe stadhuis. Rechts de woningen van de Schoolstraat. In de zijgevel van het hoekpand van de Schoolstraat zien we dat de gevelsteen, die er nu wel zit, vóór de renovatie ontbrak! Het zogenaamde Gat in de Markt is nog niet ontstaan. In het bedrijfspand achter de fietsers op de Markt was lange tijd de carrosseriebouwer Van der Horst actief. Zijn motto was: 'Op elk chassis een Van der Horst carrosserie.'

5 Op 4 december 1952 sloeg wethouder]. Buis de eerste paal voor de eerste fase van de uitbreiding van het stadhuis. De toeschouwers op de achtergrond staan in de Paterstraat en de Schoolstraat van het heien te genieten. Links zien we nog een glimp van de drukkerij van C. Verboom alsmede van de ingang van het Westnieuwland.

In augustus 1953 kwam dit deel van het nieuwe stadhuis gereed. In de Paterstraat was vroeger het bekende Soephuis gevestigd: een instelling die de zorg van de armen op zich nam door het uitdelen van porties soep.

6 Voor veel Vlaardingers een bekend, maar verdwenen plekje: de hoek Schoolstraat, Paterstraat, het Westnieuwland en de Dijksteeg. De Schoolstraat is genoemd naar de school die er stond. Reeds in de 16de eeuw (1571 en 1590) was er sprake van een (stads)school. De Paterstraat herinnert aan het huis van de pater van het St. Ceciliaklooster. Later werd de Paterstraat getooid met de prozaïsche naam 'Koeiensteeg' vanwege de aldaar aanwezige koeienstallen. De naam Westnieuwland was een tegenhanger van het nieuwe land ten oosten van de Oude Haven. De fotograaf neemt ons bij de volgende opnames mee in westelijke richting van de stad.

7 Een mooie panoramafoto van het Westnieuwland. Het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente staat er nog fier bij. In de jaren zestig werd het torentje ge-

sloopt wegens bouwvalligheid. Later werd het hele kerkgebouw vervangen door de huidige Sionskerk. Links op de achtergrond zien we de Maassluissedijk met in de verte

van de foto de vage contouren van de Sint - Willi brorduskerk bij de Insulindesingel. Rechts van de kerk zien we, op de achtergrond, de Billitonflat aan de Burgemeester Pruis-

singel en daarvoor het Weeshuis.

8 We staan hier op de Groeneweg waarbij we niet alleen het woonhuis van tuinder

B. Broek zien, op de achtergrond links zien we ook de pas gebouwde huizen aan de Soendalaan. De tuinderswoning stond achter het reeds aangelegde tennispark Soenda. Ten gevolge van de bouw van de Westwijk is de woning verdwenen. De Groeneweg liep vanuit het Westnieuwland de Aalkeet Buitenpolder in.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek