Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een schoolfoto van rond 1890: meester Kuiper met zijn 1eerlingen. Bovenste rij, van links naar rechts: Addo Ananias, Willem Rengs, ? Holtkamp, Reint Kraai, Johan Kraai en Geert Kraai. Tweede rij: Andries Schober, Jarke Schober, Albrecht Schober, Engelhardus Schober, Jarke Ridding en Albert Ridding. Derde rij: Hetiena Ridding, Geertje Hidding, Antje Ridding, Jo Kiewiet, Antje Tijs en Sien Kiewiet. Voorste rij: Margreet Kuiper, Aletta Kuiper, Mijntje Wanrooij, Jan Hendrik Kuiper, Geertje Veen, Jantje Mulder, Alke Schober en Wupke Draatjer.

10. Ret interieur van de hervormde kerk. Een foto uit omstreeks 1900, dus v66r de ingrijpende restauraties van 1937 en 1975/1976. Op de vloer zien we nog de ouderwetse plavuizen. Ret orgel is een geschenk van dr. P. Rinsema, destijds (van 1839 tot 1890) geneesheer te Vlagtwedde. Op het koor bevinden zich nog enige grafzerken, waaronder een van Theodorus Cloppenburg, "Rigter des Landschaps Wester-Wolde" van 1712 tot 1748.

11. We zijn hier bij het voormalige V1agtwedder tolhek in de huidige Sehoo1straat. De to1 is rond 1909 opgeheven. Ouderen herinneren zieh nog de namen van de tolbazen: Bos, Wesseling, Eefsting en Van Lenning. Het tolhuis links is in 1966 gesloopt. De boerderij reehts was van de familie Dijkhuizen, later bewoond door Sanders en Hoving. Zij is in 1977 afgebroken. Voorbij de boerderij zijn vaag de woningen te zien van de "Stiehting Vlagtwedder Woningbouw", voorbij de huidige Badweg. Deze woningen zijn in 1919 gebouwd. Met een uitvoerige renovatie ervan is men in 1977 begonnen.

R. Jonker. Vlagtwedde. Landbouw werktuigen.

12. Na opheffing van de tal heeft het tolhuis nag verschillende bewoners gekend, onder anderen het gezin Jonker, hier poserend met hun zoon Harm Jan. R. Jonker, handelaar in landbouwwerktuigen, liet de zaak ernaast bouwen. Later verrees daarnaast nag een nieuw en grater magazijn, waarbij het eerste werd verbouwd tot waning. Na Jonker hebben zowel het oude tolhuis als de beide panden, door Jonker gebouwd, verschillende bewoners en gebruikers gekend. Thans is er de melkhandel van Kamps in gevestigd.

13. Deze foto is genomen even opzij van de Schoo1straat, aan het eind van de huidige Badweg, v66rdat in 1950 op deze plek het zwembad werd gebouwd. De bocht in het Vee1erdiep en enkele bomen zijn zelfs nu nog terug te vinden. In de verte zien we de (verdwenen) woning van Strating en verder weg de nog bestaande woningen van Wesseling en Borgers.

14. We gaan de Barlage op en zien hoe, voordat de be bossing plaatsvond, uit het vlakke land de heuvels oprijzen. We zien de woning aan de Heuvelweg, waarin na elkaar de families Jonas, Huls en Korte hebben gewoond. Zij wordt thans gebruikt als weekendhuis.

15. Hierboven ziet u een voorbeeld dat aantoont dat in zestig jaren tijds niet lilies verandert. De begroeiing mag iets zijn veranderd, maar het zandlaantje ligt er nog, vanaf het kleine zijstraatje achter in de Schoolstraat tot aan het zwembad. De steilrand is van het oude stroomdal van het Veelerdiep. De foto is in 1916 genomen.

16. Bij het graven van het Mussel A-kanaal kruiste men bij Veele het Veelerdiep. Met een grondduiker werd, en wordt nag, het water hiervan onder het kanaal door geleid. Tijdens de werkzaamheden hieraan, in 1911, werd deze foto gemaakt. Het Veelerdiep loopt thans vlak langs de verkeersweg. Op de foto ziet men links in de verte de boerderij de "Luchtenborg" van B. Trenning, die werd verwoest bij de gevechten am Veele, op 12 april 1945.

qrceten. uit Veele (j(ieuwe Sluis).

.,

17. In 1915 was het Mussel A-kanaal1angs Veele gereed tot Onstwedde. Kort nadien za1 deze foto zijn gemaakt, gezien de bijvoeging "Nieuwe Sluis" in het opschrift. De jonge sluiswachter die ons hier tegemoet komt, is J. Struik die, nadat hij als kapitein de zeeen had bevaren, zijn anker voorgoed in Vee1e uitwierp. Tot aan zijn pensionering b1eef hij de sluis beheren. De sluiswachterswoning was op 12 april 1945 ook een van de veertien woningen die bij de gevechten om deze sluis in vlammen opgingen. Nadien heet de brug de "Rolin" brug, naar een der gesneuvelde Belgische militairen. Ook de betonbrug, die enige jaren terug deze k1apbrug verving, heeft deze naam behouden.

18. Ook de boerderij van de familie Dijkmeijer was een van de panden in Vee1e die bij de bevrijding op 12 april 1945 afbrandden. Het was een vertegenwoordiger van het typische Westerwo1dse boerenhuis met onder andere het 1agere vooreind en twee woonkeukens achter e1kaar. Er zijn onderhandelingen geweest om dit huis overgep1aatst te krijgen naar het open1uchtmuseum te Arnhem, hetgeen er echter niet van is gekomen ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek