Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groet uit Veelerveen (Vriescheloo),

19. Over de Veendijksbrug bereiken we Veelerveen, de veenkolonie van Westerwolde. De klapbrug is inmiddels vervangen door een betonbrug. Over de brug zien we de brugwachterswoning van Engels, dan de bakkerij van Meijer en de woning van Ten Berge. In de verte de winkel van de cooperatie "De Arbeid". De korenmolen van Nieman was toen nog van Vos. De oostelijke kanaaldijk, v66r ons, is hier nog een zandweg. Deze zou in 1920-1921 worden verhard.

20. Reeds voordat de kanalisatie van Westerwolde zijn beslag kreeg, kocht B.L. Tijdens te Nieuw Beerta een complex veengrond aan te Veelerveen en liet vijftig hectare hiervan ontginnen. Het gold als een experiment omdat de bemesting uitsluitend geschiedde met kunstmest. Hoewel de resultaten zeer bevredigend waren, kwam men met de afvoer van de produkten in dusdanige moeilijkheden, dat een groot deel van de landerijen weer aan de natuur werd overgelaten. De Westerwoldse kanalen boden later wat het vervoer betrof betere mogelijkheden en gaven de stoot tot meer ontginningen. Hier een foto van de toen door Tijdens gebouwde boerderij. Zij be staat nog, doch verkeert in vervallen toestand.

21. De aardappelmeelfabriek "Westerwolde" te Veelerveen werd in 1914 gesticht. Door het opgaan in de combinatie W.T.M. en daarmee in de Avebe is de fabriek sinds 1963 buiten bedrijf. Op de foto ziet men eerst het kantoor, dan de meelloods en daarna de fabriek. De ge1aden schepen liggen op hun beurt te wachten om te worden gelost, In de tijd dat ook auto's (sporadisch) aardappelen aanvoerden, moesten deze lossen in de schepen, waarbij de houten "batterij" links dienst deed.

,. .

22. De directeurswoning (links), behorende bij de aardappelmeelfabriek, werd in de bevrijdingsdagen van april 1945, met meerdere huizen in de omgeving, verwoest. Zij werd later in andere vorm weer opgebouwd. Daarnaast stond het huis waarin cafe en winkel Hazelhof, later Van Wijk, waren ondergebracht. Het pand is als cafe "Bartje" afgebrand.

23. Naast het Veelerveen lag het zeshonderd hectaren grote, woeste veld van het Hebrecht. Het werd aangekocht door de "Landbouwmaatschappij Westerwolde", gevestigd te Den Haag, en in 1914-1915 in cultuur ge bracht. Dertien boerderijen werden er gebouwd. Na grote te1eurstellingen kwam het gehee1 in handen van een familie, van wie een lid, de heer S.W. de C1erq uit Bloernendaal, de directie voerde, in nauwe samenwerking met de Nederlandsche Heidemaatschappij. Voora1 na de herontginning in 1934 kwam men tot betere resultaten. Op deze foto uit 1916 zien we de bedrijven nummer 3 en nummer 4. Zij worden nu bewoond door respectievelijk de families Blikman en Marring.

24. Voor we de Vlagtweddersluis over gaan, laten we R. Jansingh voorgaan, die hier met zijn paard en wagen zojuist van huis is vertrokken om zijn klanten te bezoeken en hen te voorzien van het benodigde op het gebied van galanterien, huishoudelijke artikelen, gereedschappen, enzovoort. We zien hier vader Jansingh, door zijn zoon gevolgd met de bakfiets, waarop een voorraad touw- en leerwerk en andere landbouwbenodigdheden. Op deze verder ietwat kale foto zien we aan de overzijde van het kanaal de woning van de familie Hemmen.

?

/'

25. De militairen op de Vlagtwedders1uis wijzen ons erop dat we ons in de rnobilisatiejaren van 1914-1918 bevinden. Tijdens de Eerste Were1door1og blijft Nederland neutraa1, doch bewaakt zijn grenzen. Van de personen herkennen we midden op de brug manufacturier Luth met aan de hand zijn zoon Hendrik. De woning werd toen bewoond door s1uiswachter Sterenberg, die werd opgevo1gd door Robroch en door K1uiter. De s1uis met k1apbrug is enige jaren terug vervangen door een betonbrug, met daarnaast een rege1bare stuw.

Chr. School, IJlachtwedde.

26. De School met den Bijbel te De Weite, zoals zij op 31 oktober 1919 met twee loka1en in gebruik werd genomen. Hoofdmeester was toen meester Ham. In 1928, onder meester Dijkerna, werd het derde lokaa1 aangebouwd. Door het teruglopen van het aantal leerlingen moest de school in 1968 worden gesloten. In de gebouwen is nu het v1eesbedrijf van Hu1s gevestigd.

Groeten nit Ylagtwellcle

27. We zagen R. Jansingh en zijn zoon met hun rijdende winkels op weg naar hun klanten. Kleinzoon R. Jansingh is dagelijks te vinden in zijn "Doe-het-zelf-markt" in het pand vooraan op de foto. Toen echter was het nog cafe v.d. Laan. Een van de vele gelegenheden om even Mm te gaan, waarvan hier ook kennelijk enige passanten gebruik maken. Dat was in de tijd dat de borrel nog vijf cent kostte en men met een kwartje op zak gemakkelijk tweemaal aan kon gaan. Naar believen: 6f vijf borrels of vier borrels en vijf goede sigaren voor een kwartje! Het tweede huis was van de famille Wever, nu van Holtjer. Het was toen het hoekhuis aan de Wollinghuizerweg.

28. De Oosterbrug rand 1910. De richtingwijzer zal naar Wollinghuizen wijzen, via een zandweg. In het huis links woonde de familie Hulzebos. Later was dat H. Tammes, wiens zoon Willem het slagersvak uitoefende. Op dezelfde plaats bouwde T. Jansingh zijn nieuwe woning. Verder zien we de woning van kleermaker G. Hu1s, nu van de familie Veldhuis. De Oosterbrug zelf, een houten brug, verkeerde de laatste jaren van haar bestaan in zeer slechte toestand. Meermalen zakten bela den wagens er doorheen, terwijl een onderhoudsplichtige zeer moeilijk was aan te wijzen. Uiteindelijk werd de houten brug in 1924 toch vervangen door duikers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek