Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(;jroet uil VICl~iwedd~

29. We gaan nu het Oosteinde van Vlagtwedde in, de huidige Wilhelminastraat, en zien hier de dokterswoning die achtereenvolgens werd bewoond door de doktoren Drost, Boomgaard, Cremer en thans door Bangma. Voordien stond hier het huis van Albert Willems Kraai. De boerderij ernaast was van Hero Reints. Na afbraak werd op hetzelfde terrein een nieuwe boerderij gebouwd, dichter aan de weg gelegen, die nu wordt bewoond door T. Wesseling.

30. Hier ziet u het oude zwembad van Vlagtwedde. Vele jongeren zullen het bestaan ervan zelfs niet weten. Ret werd aangelegd op het land van Lammert Veldhuis, achter diens cafe aan het Veelerdiep. Thans is hier cafe Meems. Vele Vlagtwedders zuilen in dit zwembad hun eerste duik hebben genomen.

<;troeten uif Vlagtwedde.

31. We schrijven het jaar 1915. Links zien we de bakkerij van B. Kamping, later van IJdens en nu drankenhandel Draiier, Daarnaast staat de woning van Dupre, die rneerdere bewoners heeft gehad. Dan kornt de winkel van Waalkens en daarachter het huis van rnolenaar Kamping, later van Houwen en nu, na verbouw, van Meijer. Rechts de verfwinkel van Joh. Alvering, later garage De Wit werd en nu elektrozaak Rakers. Daarnaast slagerij Bakker, later onder andere schoenenzaak Tebbenhof en nu woonhuis Kuper. Ten slotte de bakkerij van H. Udding, die na wisseling van eigenaar als cafetaria Lema is afgebrand en, na herbouw, door J. Beijering weer is verbouwd tot bungalow.

32. We naderen weer de driesprong. Achter de bomen rechts weten we de boerderij van T. Tammes. Nu staan hier de woning van de famille Neef-Hooiks en de winkel van boekhandel Kruize (De Wit). Door de bomen zijn de ramen van de boerderij van Hommes te zien. Links is nog iets te zien van het "molenhuis" van Kamping; daama de boerderij van Luring, waar nu de woningen staan van mevrouw In 't Hout, van R. Luring en van D. Pik. Verderop zien we de woning van schilder Heijers en cafe Dinkla.

33. Deze foto toont ons ongeveer dezelfde omgeving als bij de voorgaande, nu vanaf de driesprong gezien, We zien dezelfde boerderij van H. Luring nu reehts, kort na het gereedkomen in 1903. Zij werd in 1938 gesloopt. Verderop is nu de achtergevel te zien van het "molenhuis" van Karnping. De wieken van de molen zijn boven de boerderij te zien. Aan de linkerkant bevindt zich het huis van bakker W. Rengs, nu bakkerij Meijer. De straatweg door het dorp is v66r 1867 gereedgekomen. Zo te zien is het hier nog beslist geen snelweg.

34. Omstreeks 1900. Links achtereenvo1gens de bakkerij van W. Rengs, de boerderij van Hommes (waar nu de zaken staan van Kraima en Riks) en de bakkerij van De Boer, die later via v.d. Ve1de van Udding zou worden. Daama zijn nog te onderscheiden de woningen van Sachs en van Kraai. Rechts vinden we de voorganger van boerderij Luring, in 1903 afgebroken en voordien bewoond door ve1e generaties Hommes. Dit huis, dat tevens tot herberg diende, was tot 1803 ook het " Regthuis" , in de inleiding reeds genoemd. Ook werden hierin, na de instelling der gemeenten in 1811, de eerste raadvergaderingen (toen geheten: de Municipale Raden) gehouden onder 1eiding van J.B. Hommes a1s maire, later schout genoemd, en van 1825 tot 1837 burgemeester. Zijn opvolger werd mr. J .S.G. Koning uit Wedde.

S roe/en if Vlagtwedde.

35. Waar nu De Wit zijn showroom heeft, hie1d smid G. Smid rond 1915 het vuur in zijn smederij bran den de. Naast hem woonde schilder Heijes, Boven het dak van de boerderij van Luring zien we de wieken van de mo1en van Kamping. De gelijkenis van de woning van Smid met die van de huidige woning van de familie Streunding in de Schoolstraat is niet toevallig. Na afbraak is deze daM namelijk weer opgebouwd.

1

36. Hier zien we de driesprong zoals hij was rond 1930. Op de p1aats van smederij Smid zien we hier de villa "De Drie Wegen", bewoond door achtereenvo1gens de families Mellema, Boelems, Kuiper en Schoonveld. Kuiper en Schoonve1d waren houder van het postkantoor. Ret werd in 1958 verbouwd tot Raiffeisenbank en in 1976 tot showroom van garage De Wit. Rechts ligt bakkerij Meijer en v66r ons cafe Jarke Schober, later afgebrand a1s cafe Nienhuis en niet meer herbouwd. Op het terrein werd in 1973 de Rabobank gebouwd.

37. Hier staan we aan de driesprong, in 1897. Waar nu de woningen staan, vanaf cafe Westers tot aan De Wit, stond toen, iets terug, de stelmakerij van G. Sanders. Ook is hierin de eerste zuivelfabriek van Vlagtwedde gevestigd geweest, voordat deze werd overgeplaatst naar de Schoolstraat (nu rijschool Kiel). Naast de stelmakerij stand een klein stenen gebouwtje dat dienst deed als cachot (gevangenis) voor de arrestanten van de dorpsveldwachter (onder anderen Mulder). Na afbraak heeft de heer Sanders voor zichzelf een waning laten bouwen waarin nu Meendering woont. Deze foto komt uit het boekje "Westerwolde in Woord en Beeld".

38. Dit is de Dr. P. Rinsemastraat rand 1930. Recht vooruit zien we het huis waarin de dokter woonde. (Ret orgel in de hervormde kerk is een geschenk van hem.) Ret huis werd later bewoond door de familie A. Buirs, vervolgens door onder anderen Krol en Landlust. Ret is gesloopt rand 1970. In het huis rechts hebben meerdere families gewoond, onder anderen Huls, Stroeding en Braaf. Ret is nu de kapperszaak van Zuidema. Verder zien we rechts nog de ruimte rond cafe Jarke Schober, nu bibliotheek/muziekschool en Rabobank. Links zien we cafe Kraai (later Lukkien en anderen), na afbranden en wederopbouw V.A.T. 69 (Westers) geheten. Dan komt de woning van het hoofd van de christelijke school, thans van de beheerder van "Ret Kruispunt" (familie Stokebrook).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek