Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Chr: C:Ch00. Ie V iagtwedde.

39. Aan de Dr. P. Rinsemastraat werd omstreeks 1912 de christelijke school gesticht, waarvan de leerlingen hier met trots voor de fotograaf poseren. Meester Wanmaker ziet toe vanaf de hoek van zijn woning. Links staat het "Gebouw voor Christelijke Belangen", dat sindsdien uiterlijk weI iets is veranderd. Nadat in 1962 aan de Wilhelminastraat een nieuwe school werd gebouwd, werden beide gebouwen samen ingericht voor het houden van vergaderingen en grotere bijeenkornsten. De naam werd "Het Kruispunt". Ook werd hierin een opbaarruimte ingericht.

40. Aan de Onstwedderweg werd op 16 mei 1930 de lagere landbouwsehool geopend. Hier ziet u het bestuur met de genodigden. Van links naar reehts, zittend: J. Hommes, A.G. Hesse, J. Buiskoo1 (rijksinspeeteur der werkversehaffing), de Commissaris der Koningin mr. Tjarda van Starkenborg Staehhouwer (de 1atere en laatste gouverneurgeneraa1 van Nederlandseh Oost-Indie), dan oud-minister Kan (vader van Wim Kan), burgemeester Beins, B. Dijkhuizen Ezn. en J. Groeneveld. Staand: direeteur J. Siebring, H. Prenger, H. Meijer, rijks1andbouweonsulent J. Kok, H. Segger en B.D. Kuipers. Van de 1eerlingen, met fietsen, herkennen we E. Meijer en E. Borg. De school werd in 1959 overgep1aatst naar de Beatrixstraat. In 1972 werd ze opgeheven. Het gebouw aan de Onstwedderweg is nu van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.

~'.,lj""'··r·

.'

>:~-.

~

~

41. Zo zag de in 1922 gebouwde marechausseekazerne aan de Onstwedderweg er uit. Na de opheffing van de brigade Vlagtwedde van de Koninklijke Marechaussee werd het gebouw in 1972 verbouwd en ingericht a1s tehuis voor epileptische vrouwen, de "Van der Scheer's Hof",

42. Oud Ellersinghuizen omstreeks 1910. De hier afgebeelde boerderij van de familie Kraai (voordien van H. Niemeijer) staat er nog, hoewel onbewoond en gehavend. De schoorsteen links is van de boerderij van Harm Wubs, later van Albertus Hesse en nu van B. Alting.

43. Dit is de dikke eik van El1ersinghuizen in 1916, toen hij nog in de tuin bij de boerderij van Hesse stond. De starn had een omtrek van meer dan vier meter. De boerderij werd later verplaatst, dichter naar de weg, waardoor de boom midden in de landerijen kwam te staan. Hij was de laatste jaren van zijn bestaan totaal afgestorven en is in 1975 opgeruimd. Achter de boom is de boerderij van W. Kraai te zien en rechts daarvan nog iets van de boerderij van H. Wubs.

44. Wat nu in Ellersinghuizen de verharde "Dikke Eikweg" is, was vroeger een zandweg, waaraan de nu verdwenen boerderij van de familie Meijer stond, jarenlang een bekend warmbloedhengstenstation. Aan de rechterkant vinden we, achter de heg en de vruchtbomen, de woning van J. Wilts, die bekendheid genoot als aanspreker bij de begrafenisvereniging, als incasseerder voor vele instellingen en als hulp bij het bezetten van controleposten bij diverse evenementen. Als oud-Oostganger (vrijwilliger in het Nederlandsch Oostindische leger) droeg hij bij officiele gelegenheden de in de Atjeh-oorlog verdiende onderscheidingen op zijn borst.

Foto N.V. Heidemaatschappij Beheer.

45. In 1919 werd te Harpel de christelijke school gesticht. In 1926, toen deze foto werd genom en, telde ze circa zestig leerlingen. Hoofd der school was to en de heer Loman (links). Rechts staat onderwijzer Wilts.

46. Een schoolfeest te Harpel omstreeks 1928. De voerman van de voorste versierde wagen is de destijds circa achtenzeventigjarige Harbert ten Have. Naast hem staan, van rechts naar links: Geert ten Have, Filippus Velema (sluiswachter), Harm Nijboer, Gerrit Nijboer Hzn., Wupke Meems (met fiets), Klaas Wilts, Gerrit Nijboer Rzn., Hendrik Potze en dan, op de rug gezien, een lid van de muziekvereniging "Dindua", die het feest met muziek opluisterde.

47. De Harpelersluis omstreeks 1925. In de verte zijn langs het kanaal nog de hopen grond te zien, die er bij het graven uit zijn gekomen. Sluiswachter Filippus Velema heeft tijdens het schutten van een schip even tijd om met het schippersgezin te poseren voor de fotograaf. Het "scheepsjaogerspeerd" graast bij de schutkolk. Vaag is nog het huis te zien waarin toen Scholtens woonde. Nu is het on bewoond. De fotograaf was de inmiddels overleden inwoner van Harpel R. Hoving.

Cafe, Boom- en l3lci2mkweekerij 'f{. Nieland, lxJeend~

48. "Cafe, Boom- en Bloemkweekerij A. Nieland, Weende". Het opschrift behoeft geen toelichting. Het cafe heeft, na het vertrek van de familie Nieland in de jaren dertig, verschillende bewoners gekend. Het is afgebrand en niet meer opgebouwd. De kwekerij Nieland werd overgeplaatst naar Winschoten en heeft daar tot op he den een bekende klank op het gebied van tuinarchitectuur en wat daarmee verwant is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek