Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit WEENOE bij VLACHTWEDDE

49. Op de eerste woning staat met muurankers 1916 vermeld. Dat was het jaar waarin de familie Boelems het huis liet bouwen. Uiterlijk is er sinds de bouw bijna niets aan veranderd. WeI gaat het huis nu, althans in de zomer, geheel schuil achter en onder het groen. Mevrouw Opheikens is er nu de eigenaresse van. De andere woning liet A. Buirs eerder bouwen. Later woonde daarin meester De Lange, waarna meerdere wisselingen van bewoners plaats hadden. De familie Meins woont er nu reeds een vijfentwintigtal jaren in.

,JJoerderijen te Jipsinghuizen.

50. Oud Jipsinghuizen rond 1900. Rechts zien we de achtergevel van de boerderij van Meendering (later De Graaf, Alting en In 't Hout). Dan het pand van Tammenga, waarin ook de familie E. Heeres heeft gewoond. Alleen het dak van de boerderij van Timmer is te zien. Hier woonde, nog vroeger, onder anderen Brouwer, wiens dochter Anna (geboren in 1800) de geschiedenis zou ingaan als "Duvel Annao", vanwege haar verdediging van de rechten der "Jipsenboeren" in Jipsingboerenmussel. Links is nog het dak van de boerderij van de familie G. Heeres te zien.

51. De straatweg van Vlagtwedde over Ween de naar Sellingen kwam in 1909 gereed. In 1933 werd hij gereconstrueerd, waarbij vele bochten werden afgesneden. Van deze werkzaamheden zien we hier een beeld met voor ons de oude kern van Jipsinghuizen. Als aanvulling op de vorige foto zien we hier links nog de boerderijen van H. Burrs, F. Buirs, J. Meendering en, vaag tussen de bomen, Tammenga. Dan de achtergevel van de boerderij van Heeres. Een typisch verschijnsel is dat, als wij dit schrijven, slechts de pan den 2, 3 en 4 nog als bedrijfswoning in gebruik zijn en dat men, vanuit de riehting Vlagtwedde komende, het plaatsnaambord "Jipsinghuizen" ziet staan als men deze oudste kern reeds voorbij is.

Foto N.V. Heidernaatschappij Beheer.

52. Deze foto in Jipsinghuizen is bijna op dezelfde p1aats genomen als de vorige, nu echter rond 1900. We zien hier het oude bee1d van de kudde schapen onder de hoede van de scheper en zijn hond, die op weg zijn naar de heide. Langs de zandweg ziet men de schaapskooien, rechts die van de famille Dijk, links die van A. Buirs, van wiens boerderij het dak nog is te zien.

53. Hier nu von den de schapen van het vorige beeld hun voedsel, op de heide van Jipsingboertange, met daarop de aldaar gegraven turf in droge bulten of rimmen. Later zouden de werklozen komen am dit gebied te ontginnen en zouden hier Of boerderijen verrijzen Of grote complexen bas worden aangeplant.

Foto N.V. Heidemaatschappij Beheer.

54. Een van de eerste boerderijen die werd gebouwd op de ontgonnen woeste gronden rond Jipsinghuizen was deze te Over de Dijk. Aanvankelijk werd zij door de ontginningsmaatschappij "De Vereenigde Groninger Gemeenten" in eigen beheer geexploiteerd met de heer v.d. Plaats als bedrijfsleider. Later werd de boerderij verhuurd aan Hubbeling en daarna verkocht aan Opheikens, die hier nog woont. Links woonde indertijd boer Zeeman. Het gebouw dient nu als bedrijfsruimte van Opheikens.

Foto N.V. Heidemaatschappij Beheer.

55. In 1665, op de morgen van de 26ste september, tijdens de eerste Munsterse oorlog, werd op deze plaats aan de Ruiten A de "Slag bij Jipsinghuizen" geleverd. Ben Munsters leger van aehttienhonderd man werd, totaal ontredderd, op de vlueht gedreven, met aehterlating van driehonderd man aan doden, gewonden en gevangenen, door de voorhoede van een Nederlands leger van vijf- a zeshonderd man, onder aanvoering van luitenant Willen van Nierap, die bijna geen verliezen leed. De plek (op de foto niet te zien) reehts aehter de heg waar de heer Stotefalk rand 1910 zijn winkel bouwde bleef de naam "Bissehopskerkhof" behouden.

56. In de jaren twintig kon deze foto nog worden gemaakt van landbouwer R. Alting te Jipsinghuizen, die bezig is om met de "geubel" een gedeelte van zijn oogst te dorsen. De paarden brachten op deze manier, via verschillende tandwielen en aandrijfassen, de dorsmachine, die op de dorsdeel was opgesteld, in beweging. Door de bomen is het huis van Stotefalk te zien.

57. In 1809 stichtten de inwoners van Jipsinghuizen en Wollinghuizen voor eigen rekening deze school te Plaggenborg. We zien meester Heikens en zijn vrouw (de gehele personeelsbezetting) rond 1900 voor hun uit een vertrek bestaande school. Omstreeks 1900 werd aan de andere zijde van de onderwijzerswoning (links) een nieuwe school gebouwd. De woning werd in 1936 vernieuwd. Op de p1aats van de oude school bouwde K. Meulman later zijn bakkerij. Een zoon van meester Heikens, L.W. Heikens, was van 1903 tot 1936 gemeentesecretaris van Winschoten.

58. Een gedee1te van de schooljeugd van Jipsinghuizen uit de jaren rond 1925. Op de voorste rij, van links naar rechts: W. Corporaal, W. Bergman, juffrouw Staal, F. Lokken, hoofdmeester J. Kliphuis, K. Kraai Jzn., juffrouw Bettenbroek, E. Hiddes en B. CorporaaL Middelste rij: H. Corporaal, H. Bergman, G. Stotefalk, K. Kraai Gzn., H. Meendering, T. Corporaal, H. Penning, H. Alting, Tj, v.d. Plaats, A. Meendering en H. Meendering. Bovenste rij: Alb's Schuring, A. Schuring, M. v.d. Plaats, M. Burrs, W. Twiest, H. Veldhuis, G. Timmer, A. Timmer, A. Kraai en A. Penning.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek