Vlagtwedde in oude ansichten

Vlagtwedde in oude ansichten

Auteur
:   J.R. Brunig en R. Kraai
Gemeente
:   Vlagtwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4119-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlagtwedde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op deze foto ziet u het gemeentebestuur van Vlagtwedde op 7 februari 1928. De heer Jarke Engelkes zit in het midden, met naast zich zijn eehtgenote en aan de andere zijde burgemeester Beins, het feit herdenkend dat hij veertig jaar in dienst der gemeente is, waarvan elf jaar als seeretaris. Uiterst links en reehts zitten twee verslaggevers: Timmer (links) en Bruggers (reehts). De raadsleden zijn, van links naar reehts, zittend: Hommes, Kuipers, Mein, Prins, Van Hateren, Boelems, Ten Hof en Drenth. Staand: Wijnholds, Deiman, Boer, Kra1, Ter Borg en De Groot. De heer Van der Werff ontbreekt. De heer Engelkes begon in 1898, a1s dertienjarige, op het gemeentehuis, toen nog in Vlagtwedde. Toen hij in 1939 afseheid nam, had hij onder zeven burgemeesters gewerkt, namelijk Van Bakkenes, Kingma, Krull, Brinkhuis, F1edderus Boe1ken, Buiskool en Beins.

70. Boven: op vrijdag 16 juni 1933 opende burgemeester Beins als erevoorzitter de achtentwintigste landbouw-, veeteelt-, handelsen nijverheidstentoonstelling voor een aandachtig gehoor, dat op de foto echter niet is te zien. Van het bestuur zijn slechts voorzitter H. Boelems (links) en verder A. Bruining, H.W. Bergman en B. Alvering te zien. Op de foto ontbreken B. Dijkhuizen Gzn., H.G. Luring, Joh. Kraai, A.E. Draadjer en D. Waalkens. Van 1929 tot 1955 werden deze manifestaties door de heer Beins geopend. In 1972 werd de tentoonstelling voor het 1aatst gehouden.

Onder: de keuringen van rundvee, paarden en k1einvee, alsmede de exposities van landbouwwerktuigen tijdens de jaarlijkse tentoonstelling werden tot 1952 gehouden op en rondom de "Ekkelkamp", waarna ze werden overgeplaatst naar het toenmalige sportterrein dat nu nog als "tentoonstellingsterrein" bekend staat. Op deze foto uit 1933 ziet men de keuring van warmbloedpaarden op de nog niet verharde "Kerkstraat" .

71. De deelnemers aan "een dagje uit", rond 1936 georganiseerd door de afdeling Vlagtwedde van de Centrale Bond van Werkmeesters en ander Opzichthoudend Personeel. Ter verduidelijking: het waren de voorwerkers bij de Nederlandse Heidemaatschappij.

72. November - slachtmaand, dat dachten in 1925 zeker ook veearts Aukema en dokter Boomgaard, to en zij gezarnenlijk een door A. Schober gem est varken lieten slachten door slager Sikkens. Aan de ladder wordt het dier bewonderd door alle belanghebbenden. Links staan mevrouw Schober-Sluiter en veearts Aukema met dochter Dina aan de hand. Achter hen Kea Schober, Andries Schober en mevrouw Aukema-ten Cate. Rechts achteraan staan mevrouw Boomgaard-Hommes en dokter Boomgaard, voor hen het dienstmeisje Mientje Bontkes met aan de hand Ity Aukema en dan slager Sikkens met zijn hulp, van wie de naam ons niet bekend is.

73. De onderhoudsploegen van de stoomtram "Oostelijk-Groningen" uit Jipsinghuizen en uit Wedde ontmoetten elkaar bij het sneeuwruimen in Vlagtwedde, waar deze foto werd genomen. We herkennen, van rechts naar links: Adolf Stubbe uit Wedde, Tj, Reininga, H. Meijer, L. Huls, G. Meijer, H. Meijer, H. Vloo uit Jipsinghuizen en (met snor) L. Korvemaker en K. Lutjeboer uit Wedde.

74. De toneelgroep die voor "Staatspensioen" het stuk "Haar laatste wil" opvoerde. We zien, van links naar rechts, de heren: J. Struik, H. Udding, Jan Smid en I. Bakker, dan mevrouw Gort, M.A. Riks, mejuffrouw Ge Schoonveld, R. Schoonveld sr., mevrouw Van der Veen, R. Schoonveld jr., meester Krol, F. Begeman en mejuffrouw Derkje Abee,

75. Op 14 juni 1930 werd de tentoonstelling te Vlagtwedde voor de vijfentwintigste keer georganiseerd en ter gelegenheid hiervan werd een grote historisehe optoeht gehouden, waaraan ook deze wagen met een "bemande" Westerwo1dse woonkeuken uit Wollinghuizen deelnam. De "bezetting" bestond uit, van links naar reehts: Tini Kiel, Grietje Twiest, Roelfien Rotgers, Janna Buirs, voerman Harm Kiel, Antje Twiest, Mientje Buirs, Wuppie Twiest, Albertje Kiel en Antje Kraai.

76. De toneelgroep "Bouwmeester", die rond 1930 diverse goede uitvoeringen heeft gegeven, Zittend, van links naar reehts: mejuffrouw I. Seholtens, R. Dijkhuizen, H.W. Oosting, mevrouw Oosting, E. Muntendam en mejuffrouw E. Rotgers. Staand, van links naar rechts (tweede rij): A.H. Kraai, mejuffrouw J. Veldhuis, J. Mulder, mejuffrouw Z. Kiel, M.A. Riks, mejuffrouw E. Nieman en R. Ananias. Bovenaan, van links naar reehts:

L. Veldhuis, mejuffrouw G. Stubbe en H. Smallenbroek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek