Vledder in oude ansichten

Vledder in oude ansichten

Auteur
:   L.A.F. Lambregts
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4120-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vledder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Kuieren in de praatstoel." Zo hoorden wij een oudere inwoner van de gemeente Vledder het bekijken van oude fete's en prentbriefkaarten van ons dorp eens noemen. Hij had gelijk. De ervaring heeft ons ge1eerd, dat oude, soms danig gehavende en vergee1de, afbee1dingen van de eigen plaats of streek, de mensen die er wonen ofwoonden, vaak een goede aanloop bieden tot een gezellige avond. Oudere mensen, in de plaats geboren en getogen, vinden in die plaatjes immers tal van aanknopingspunten voor eengoed verhaaI. Hun blik wordt niet, zoals dat uiteraard bij jongeren het geval is, begrensd door de rand van de kaart of de foto. Hun herinnering ziet ook wat daar buiten lag. De huizen naast die, welke op de briefkaart staan, en tijdgenoten van de personen die erop voorkomen.

Voor we het weten "kuieren" we rond door onze woonplaats, zoals die er een halve eeuw geleden uitzag, zonder dat we daarvoor uit onze stoel hoeven te komen. Een rondgang onder lei ding van een gids die ons, diep de1vend in zijn geheugen, een beeld schildert van hoe het vroeger was en hoe onze voorouders leefden.

Voor de samenstelling van" V1edder in oude ansichten" is gebruik gemaakt van foto's en prentbriefkaarten die gemaakt zijn tussen 1880 en 1930. De meeste dateren van omstreeks 1900 - 1910. De gemeente Vledder bestaat uit de brinkdorpen Vledder en Doldersum, het streekdorp

Nijensleek en het jongere Vledderveen en uit de voormalige kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid, Frederiksoord en Wilhe1minaoord. Omdat de twee laatst genoemde plaatsen, vooral in de vorige eeuw nogal in de publieke belangstelling stonden, is daarvan nogal wat fotomateriaal voorhanden. Van de overige plaatsen was dat in mindere mate het gevaI. Dankzij de hulp van velen kon toch zoveel materiaal worden bijeengebracht dat een goed beeld van de gemeente Vledder, zoals die er een halve eeuw gel eden uitzag, kon worden samengesteld.

Veel van wat op de afbee1dingen te zien is viel onder de slopershamer. Dewegen van grind en leem zijn vervangen door asfaltbanen die het dorp beter bereikbaar maakten. Het paard heeft plaats moeten maken voor de auto en de tractor. De tijd waarin wij leven vraagt nu eenmaal nieuwe voorzieningen. Met verstand toegepast hoeft dat geen verlies te betekenen. Misschien zal er over vijftig jaar weer eens een boekje over Vledder verschijnen, maar dan met afbeeldingen uit de tijd waarin wij nu leven. Afbeeldingen die op hun beurt weer herinneringen zullen oproepen bij hen die vandaag tot de jongeren worden gerekend. V oorlopig zullen wij het moeten doen met deze uitgave over onze gemeente, die, naar wij hopen, de bezitter menig p rettig uur, gewij d aan "toen" zal bezorgen.

1. Gezicht op de hervormde kerk van Vledder omstreeks 1900. De foto werd genomen vanuit de Dorpsstraat, toen V oorstraat geheten. Het kerkgebouw was in die tijd omgeven door hoge dennen en verkeerde in een nogal bouwvallige toestand. Op de foto is te zien hoe de dakpannen met latten (waarover gaas was gespannen) op hun plaats werdengehouden. Rechts de woning van de vroegere koster / schoolmeester. In dit huis werd tot omstreeks 1865 lager onderwiis gegeven. Dit beeld gaat thans schuil achter de nieuwe cooperatieve Raiffeisenbank.

2. De Dorpsstraat ornstreeks 1930, gezien in de richting van de Van Royenlaan, die toen nog Middenweg heette. De bornen links zijn reeds lang geleden gerooid. Achter de bornen woonde, in het eerste huis links, Willern Hahn, de klornpenrnaker en in het donkere gebouw op de achtergrond Hilbert Srnit, de schilder.

VLEDDER, - Logement Jager.

UITG. NAUTA, VELS£l'· 3964.

3. Een kijkje op de zogenaamde Kleine Brink, die op een uit 1838 daterende kaart Kruisweg wordt genoemd. Op deze brink werd vroeger de Vleddermarkt gehouden. In de boerderij links, die rond het jaar 1900 werd afgebroken, woonden Albert, Jan en Albertje Stobbe. Rechts het pand van Geert Jager, waarin hij een logement, een kruidenierswinkel en een melk- en boterfabriekje dreef. Op de zogenaamde "melkontvangst" staat een groepje mensen, onder wie wellicht de melkmeter Lammert Wanningen.

4. Bedrijvigheid in de Dorpsstraat ter hoogte van het logement van Geert Jager omstreeks 1915. Fokke Greveling uit Steenwijk was toen met zijn met drie honden bespannen kar een dikwijls geziene figuur in het dorp. Op de achtergrond de smederij van Hans vande Boer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek