Vleuten en Haarzuilens in oude ansichten

Vleuten en Haarzuilens in oude ansichten

Auteur
:   J.J.Th. Sprong
Gemeente
:   Vleuten-De Meern
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1500-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vleuten en Haarzuilens in oude ansichten'

49. Het interieur van de katholieke kerk, zoals vele kerkgangers zich dit zuilen herinneren. De kerk werd in 1885 in gebruik genomen en werd in 1935 uitgebreid, Bij deze uitbreiding werd aan het bewaren van dit interieur de nodige aandacht besteed. Enkele jaren geleden werd het inwendige van de kerk veranderd en aangepast aan de nieuwe eisen.

50. Een foto van leerlingen van de kathoJieke lagere school in 1926. Eerste rij: Herman van Koten en Kees Vulto. Tweede rij: Grad Mandjes, Mien van Maurik, Mien Gresnigt, Tiny van Eijk, Lena Miltenburg, Tonia van Leusden en Theo Uittenhout. Derde rij: Drik de Rooij, Mien van Zijl, Grad van den Berg, Nel de Goeij, Marie van den Bosch, Johan Fronik, Adam Goes, Piet Boeijen, Johan Sprong, Arie van den Heuvel, Henk de Vos en Herman Miltenburg. Vierde rij: Albert Hansen, Jo Wieman, Antoon Boeijen, Hannie Verheul, Jan van Leusden en Wendel de Goeij. Staand: Jan de Roos, Piet Telkamp, Gert van der Meer, Henk de Jong, Wim Mandjes, Dorus van der Meer en onderwijzer P.J.A. Teunissen.

51. In de jaren dertig had de secretarie van Vleuten en Haarzuilens niet te veel arnbtenaren. Er werd door de gemeente handig gebruik gemaakt van de crisistijd. In plaats van ambtenaren werden volontairs aangetrokken, die in sommige gevaIlen geld moesten toebetaIen. De Vleutense secretarie telde meestal twee volontairs. Op deze foto uit 1939 zitten de volontairs Pim de Neree van Babberich en Jaap Sprong. Staand Antoon Schouten, later distributiearnbtenaar, en de arnbtenaar Antoon Migo,

52. In de nabijheid van het park van het kasteel De Haar aan het einde van de toenmalige Parkweg, lopend van Vleuten naar Harmelen, ter hoogte van de riviertjes de Heycop en de Bijlevelt en tegenover de Haarlaan, lag het landschappelijk fraaie gebied "De WeI". In ruilverkavelingsverband is de Haarlaan verdwenen en de Parkweg kreeg een rechtstreekse verbinding via de Rijndijk met de Breudijk naar Harmelen. De huisjes op deze foto uit de jaren dertig zijn verdwenen. Aan de rand van het bij deze huisjes behorende stuk grond met bosbeplanting stonden in vroeger jaren geregeld woonwagens.

53. Een foto van leerlingen van de School met den Bijbel in 1929. In de eerste bankenrij, van rechts naar links: Piet Veenhof, Gert Goudappel, Jan Broere, Karel Israel, Kobus de Groot, Arie Zwamborn, Gijs Fokker, Kees Budding, Nol van Schaik, Bram van Veldhuizen, Jan Veldkamp en Jan Willem Fokker. Tweede bankenrij: Heintje Leewis, Lucretia Mahne, Barend van Veldhuizen, Leen Gondelach, Lood van Eijk, Wim van Geutselaar, Piet Lankester, Mien Hogendoorn, Jans van Maanen, Arie Goudappel, Riek Budding, Janna van Rossum, Heintje van Gog, Ger Doornenbal, Cor Steenbeek, Lena Mahne en het hoofd van de school H.J. Knopper.

54. Meer dan vijfentwintig jaren heeft Jan Rossenberg het graan van de Vleutense en Haarse landbouwers jaarlijks gedorst, Met zijn stoomdorsmachine trok hij telkenjare van dorp tot dorp. Vooral in de laatste oorlogsjaren werd zijn komst met verlangen tegemoet gezien, want dan kon er weer op meer uitgebreide schaal tarwe worden gehamsterd en verhandeld. Op deze foto uit de jaren rond 1910 wordt het tarwe van landbouwer Kees Vernooij gedorst, die de boerderij naast huize "Alenvelt" bewoonde, thans bewoond door de familie Van Eck. Met hoed is landbouwer Kees Vernooij en rechts van hem staat Jan Rossenberg.

55. Op het schoolplein van de katholieke lagere school werd in 1927 deze groepfoto van leerlingen genomen. Zittend, van links naar rechts: Herman Miltenburg, Gert Verlaan, Maarten van Kippersluis, Eef van Dijk, Frits Miltenburg, Gerard Smorenburg, Godefridus Miltenburg, Piet Boeijen en Kees Smorenburg. Tweede rij: Annie Sprong, Alie Smorenburg, Grad Smorenburg, Dien van Koten, Jo Boeijen, Marie van den Bosch, Corrie van den Bosch, Annie van Gisbergen en Corrie van Kippersluis. Derde rij: Johanna Verlaan, Johanna Bosch, Dien Miltenburg, Toos Kromwijk, Johanna van Rijnsoever, Lien van Dijk, Anna van Kippersluis, Annie van Koten, Corrie Boeijen en Lies Staal. Vierde rij: het hoofd van de school J.W. van Gisbergen, Herman van Koten, Johan Sprong, Marie van Kippersluis, Sjaan Kromwijk, Piet van Gisbergen, Piet van den Bosch, Wout van Gisbergen en Jaap Sprong.

56. De Vleutense broederschap vierde in 1921 haar vierhonderd vijftigjarig bestaan. In de vijftiende eeuw was er in 't Sticht weinig broedersehapszin te bespeuren. Er was veel verdeeldheid en dit was voor pastoor Arent Jansz van der Bilt aanleiding om in 1471, samen met de bewoners van de ridderhofsteden De Haar, De Eng, De Ham en Bottestein, de broedersehap op te rich ten. Jaarlijks komen de broeders met hun vrouwen nog op de eerste dinsdag na de feestdag van sint Petrus en Paulus in vergadering bijeen. Op de foto, van links naar reehts: J. Versteeg, burgemeester J.A. Verder, Ph. van Bijlevelt, E. van Dijk, G. van der Meer, pastoor H.S. Ohl en Dirk Oostrom. Staande, eerste rij: mevrouw Verder, mevrouw Broekhuijse, mevrouw Vulto, mevrouw Van Dijk, mevrouw Versteeg, mevrouw Van Bijlevelt, mevrouw v.d, Meer, mevrouw Van Dijk, mevrouw Diel-van Bijlevelt en mevrouw De Lange. Staand, bovenste rij: Tinus Versteeg, mevrouw Versteeg, H. Broekhuijse, H. de Lange, E.L. van Dijk, Jan Vulto, J.P. van Dijk, Dirk van Bijlevelt en Jan van Wijk.

57. Op het platteland werden in de vooroorlogse jaren naai- en kookcursussen georganiseerd. In Vleuten werd in 1920 zo'n cursus georganiseerd door het Utrechtsch Landbouwgenootschap. Hiervoor bestond steeds grote belangstelling. Op de foto, van links naar rechts, staand: Aaltje Davelaar, Anna van Dijk, Gerrie de Rooij, Cunera van Bijlevelt, Maria Baars, Marie Koren, Anna Spliet, Aaltje Lam, Marie Broekhuijse, Coba van Rossum en Sien van Oostrom. Zittend op de tweede rij: Sjaan Miltenburg, Sien Versteeg, mevrouw Johanna Visch, een onbekende 1erares, mevrouw Dijkstra, Cor van Doorn en Marie van Dijk. Eerste rij: Marie van Lent, Cor v.d. Gugten, Alie van Dijk, Anna van Bijlevelt en Anna Versteeg.

58. Enkele eeuwen lang heeft de boerderij "Ken U zelf' in het Vleutense dorpscentrum gestaan. Een sfeervol en vertrouwd beeld, naar een foto uit de jaren dertig. In ruilverkavelingsverband werd de boerderij in 1960 gesloopt. In verband met de modemisering van het dorpscentrum heeft de gemeente de boerderij aangekocht en ter plaatse is het dorpsplein aangelegd.

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek