Vlieland in oude ansichten

Vlieland in oude ansichten

Auteur
:   Jan H. Houter
Gemeente
:   Vlieland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3362-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlieland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ik volg de straat waarlangs de huizen slapen.

Het raadhuis staat apart. Daar hangt het wapen Dat de gemeente in oude dagen had,

('t Visschersgehucht was eenmaal Hanse-stad):

Een koggeschip op blauwe golvenfranje, Verguldselopgelegd om de kampanje.

Het wordt tien uur, de trage tijd ontwaakt En knarst tien slagen, 't klokkenhuisje kraakt In zijn gebinten, het is verfloos kaal,

De cijferplaat verweerd en zonder wijzer.

Achter smal grintveld ligt het schoollokaal.

De grijze schedel van de onderwijzer

- Op 't raam, half grijsgeschilderd, gehalveerdKnikt naar zijn stokgestamp; de klas psalmeert Van frissche waterstroomen, zaalge-oogsten

't Veelverzig loflied tot den Allerhoogste.

Het armhuis ligt terzijde en achteraf.

Met mos begroeit als een vergeten graf Zijn de gedeukte daken en muren.

De eenge die daar zijn dagen uit moet duren

- Een bultenaar, een burgemeesterszoon Draagt steeds een groene pandjas: schaamle hoon Aan hen die hem eens achtten, maar zijn lot Sinds overlieten aan d' almachtigen God.

Enige coupletten uit het gedicht "Dorp aan zee" van wijlen Jan Jacob Slauerhoff, de dichter die om zijn astma-aanvallen de kop in te drukken voor langere perioden op Vlieland, het geboorte-eiland van zijn moeder, Cornelia Pronker, verbleef.

Vlieland toen. Nog niet eens zo lang geleden. Toch lijkt het alweer zo verweg. Gelukkig is erveel fotomateriaal bewaard gebleven.

Met de hulp van foto's ga ik met u een wandeling over het eiland maken, dat ooit werd genoemd: een schip met dennebossen, verankerd in zee.

U komt verschillende, door S!auerhoff in zijn gedicht aangehaalde onderwerpen of personen weer tegen. Vee! plezier! Het lijkt al zo lang geleden, toch is het nog maar even terug ...

Jan Houter

1. Een bijzondere foto. Een luehtopname uit 1929. Deze foto geeft een mooi beeld van het dorp en het aehterliggende duingebied tot aan het Noordzeestrand in die tijd. Opvallend is het weinige bos dat we kunnen ontdekken. De in de winter van 1908-1909 gegraven ijsbaan ligt nog "open en bloot" tussen de jonge aanplant. Ook de in 1914 gebouwde .Leeuwarder Gezondheidskolonie" (nu "Eureka") he eft nog een ruim uitzicht. De huidige Badweg was toen nog maar een zandpad. Ret tegenwoordige "Strandhotel" stond er toen nog niet. De hervormde kerk en de vroegere elektriciteitscentrale liggen als aparte enclaves aan de noordzijde van het dorp. In de Dorpsstraat zelf zijn nog meer open plekken te ontdekken.

2. Toen rond 1873 de Amsterdamse reder Schol met het plan kwam om een veerdienst tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland te openen, bleek Vlieland in een moeilijk parket te komen. De haven was zo ontzettend dichtgeslibd, dat men bij eb bijna van de ene naar de andere zijde kon lopeno Vlieland dreigde in een isolement te geraken. Daarom werd het idee geopperd om vlak buiten het dorp een houten steiger te slaan. Daar stond steeds water genoeg. Onder lei ding van burgemeester Lammert Zunderdorp werd door de armlastige gemeenschap actie ondemomen. Enthousiast werden de eerste palen al in het wad geslagen, maar Rijkswaterstaat stak daar al spoedig een stokje voor. N a veel gepraat werd er definitief begonnen op 25 juli 1875. Opzichter was J. Gorter van Terschelling. De steiger moest zo hoog zijn, dat boerenwagens er bij laag water ongehinderd onderdoor konden rijden. De .Koophandel" was de eerste boot die passagiers haalde en bracht, van en naar deze steiger. In 1957 is de houten steiger vervangen door de huidige stenen veerdam. Op de foto ligt de "Stortemelk" van de rederij Doeksen aan de steiger.

3. De haven van Vlieland, anno 1895. am in elke fase van het getij materialen te kunnen aanvoeren, werd reeds in 1827 door Rijkswaterstaat een haven op Vlieland aangelegd. Op de foto links de radarboot "Adsistent". Het was een bergingsboot van de rederij A.D. Zur Miihlen uit Amsterdam, die een concessie had voor de post- en passagiersdienst Terschelling-Vlieland-Harlingen v.v. De "Adsistent" nam de dienst VlielandVlieree v.v. waar, als de postboot naar Terschelling met haar grotere diepgang de Vliesloot niet bevaren kon, hetgeen destijds veelvuldig voorkwam. Onder normale omstandigheden lag de "Adsistent" als sleepof bergingsboot in de haven van Terschelling. Het zeilvaartuig, rechts, is de blazer .Bruinvisch" van de gebroeders Wortel, die in dienst van genoemde rederij ook de route Vlieland-Vlieree v.v. voer. De overige vaartuigen zijn vissersschepen van Texel. Vlieland had destijds een vijftal vissersschepen. De houten woning is de woning van J. List, tevens een cafe. In de kleinere woning, in het midden van de foto, woonde toen H. Kromhout, de rijks-steenbewaker. Rechts de opzichterswoning van Rijkswaterstaat met daarnaast het rijksmagazijn, in 1930 omgebouwd tot kantoor. De persoon met de hand op de heup is C. Visser, de rijkshavenmeester.

4. Het motorbootje "Vlieland" (boven), ook weI genoemd "de hobbelende geit", "Gerrit de stotteraar", ,,'t motortje" of "de tobbe". Het scheepje werd in 1907 gebouwd in opdracht van de Alkmaarder Packetvaart Mij. Het bootje ging de dienst onderhouden tussen Vlieland en de Vlieree, de plaats op zee waar het de passagiers voor Vlieland overnam van de passagiersboot, die de dienst onderhield tussen Harlingen en Terschelling. Op 10 januari 1908 arriveerde de 20 meter lange, 4.50 meter brede en van een 26 PK Kromhoutmotor voorziene boot het eiland. In juli en augustus van datzelfde jaar verloor het scheepje de schroef. Toen de eerste kinderziekten echter achter de rug waren, had men intussen ontdekt dat de passagiersaccommodatie weI erg nihil was. Met name de kajuit was toch wei klein. In het vertrekje stonden rondom banken, in het midden een tafel. Wanneer het koud was brandde er een kachel. Omdat de motor veellawaai maakte, kon men moeilijk met elkaar converseren. Naast de "Stortemelk" en de "Vlielandiea" , onderhield de "Vlieland" de "zijlijn" met de Terschellinger postboot om toerbeurt. Dat duurde tot 1938, toen een grater, beter geoutilleerd en zeewaardiger motorschip "Vlieland" (onder) de dienst met ons eiland ging onderhouden. Dit schip, waaraan velen fijne herinneringen hebben, zou 24 jaar dienst gaan doen.

Motorboot .

.? Vlleland"

5. De raderboot "Minister Kraus" aan de steiger te Vlieland. Op deze kaart uit 1912 is het statige schip nog maar vijf jaar oud. De "Kraus" is in 1907 gebouwd op de werf ,,'t Hondsbosch" te Alkmaar voor de "Alkmaarder Packetvaart Mij." , de rederij van de heer Bosman, die de dienst van de rederij Zur Muhlen in 1907 overnam. De radarboot werd ingezet op de lijn Harlingen- Terschelling v. v. In 1923 nam de rederij Doeksen de "Kraus" over, to en deze rederij de diensten ging uitvoeren. Vanaf dat moment kwam de "Minister Kraus" ook weI vaker op Vlieland. AIleen als het watergetij erg laag was, moest een ander scheepje varen, omdat de radarboot dan niet op Vlieland kon komen vanwege de diepgang. Tot de Tweede Wereldoorlog heeft het schip gevaren. In 1947 is het voor de sloop verkocht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek