Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in grootmoeders tijd

Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in grootmoeders tijd

Auteur
:   A. Boom
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4777-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ruirn twee jaar na het verschijnen van het boekje "Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in oude ansichten" presenteren wij een nieuw boekje over deze drie kerkdorpen, getiteld: "Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg in grootmoeders tijd", Opnieuw hebben wij ons bij het samenstellen van dit boekje tot doel gesteld om de oudere zowel ais de jongere en nieuwere inwoners van deze drie dorpen aan hun trekken te Iaten komen. Wij hebben getracht dit doel te bereiken door in kort bestek zoveel mogelijk informatie te geven bij elke getoonde foto. Het is een greep uit het verleden van drie dorpen, die door hun ligging en gemeentelijke verwevenheid altijd nauw met elkaar verbonden zijn geweest.

Een woord van dank aan allen die ons geholpen hebben met het opsporen van de gegevens voor dit boekje. In het bijzonder een woord van dank aan de heer Ad de Graaff, archivaris van de gemeente Vlijmen, die ons voortreffelijk heeft geholpen door zijn spontane medewerking en door het beschikbaar stellen van verschillende foto's uit het gemeentearchief. Wij hopen dat u door het bekijken van dit boekje geboeid zult raken door de toch weI rijke historie van Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg.

Nieuwkuijk, maart 1989

Ad Boom Marinus Boom

1. Het herenhuis op de foto is Huize Padua, Julianastraat 1. Dit huis is in 1895 gebouwd door de Vlijmense huisarts G. Kauling. Een merkwaardig feit is wel dat Huize Padua ook nadien steeds door huisartsen bewoond is gebleven. Huisarts G. Kauling bewoonde dit huis van 1895 tot 1897, huisarts J. Verlinden van 1897 tot 1901, huisarts H. Weijers van 1901 tot 1939, huisarts R. Verhoeven van 1939 tot 1973 en de huidige bewoner, de huisarts J. Wei jers, bewoont dit pand vanaf1973. Deze foto is de eerste bekende prentkaart van Huize Padua en dateert van voor 1900.

V/ijmen

Voorsfraa/

2. Ben opmerkelijke ansichtkaart van Vlijmen, half getekend en half gefotografeerd. Op de foto van links naar rechts: de rooms-katholieke kerk, het Zusterklooster met de meisjesschool, een woonhuis, het gemeentehuis en het parochiehuis. Het straatje midden op de foto is thans de Prins Bemhardlaan. De kaart ontstond vermoedelijk omstreeks 1900.

3. Zoals het een echt Brabants dorp betaamt, had ook Vlijmen een rijk parochieelleven. Tot dit "rijke roomsche leven" behoorde de jaarlijkse Kindsheidsprocessie. Op deze foto uit 1925 staan, als derde van links, Willem Kuijs, als vijfde van links Toontje van Veggel, als zesde van links Antoon van Vught, als zevende van links Toontje Klerks en als negende van links Piet Grevenbroek.

4. Huldiging van de edelachtbare heer G.R. van de Ven, bij gelegenheid van zijn twaalfenhalfjarig jubileum als burgemeester van Vlijmen, tijdens een bijzondere raadsvergadering op 3 april 1920 in de fraaie raadszaal van het oude gemeentehuis. Van links naar rechts, op de eerste rij: de raadsleden G. van Heesbeen, B. van Halder, J. van Engelen, C. van Wagenberg, J. van Helvoort, burgemeester G. van de Ven en echtgenote, gemeentesecretaris A. van Hest, de wethouders P. van Buul en M. Boom en de raadsleden W. van Sprang, P. Prinsen en B. van de Griendt. Op de tweede rij: P. Rozen, G. van Kuijk, J. van Vlijmen, Krijbolder, mej, C. van de Hout, P. van de Hout, H. Weijers, H. van de Wiel, onbekend, G. Klaren, onbekend, L. Steenlanden W. Harks.

5. Kantoor, woonhuis en bedrijfsgebouw van Mommersteeg's Zaadteelt en zaadhandel aan de Wolput. Dit gebouw, ontworpen door de Vlijmense architect J. Luijben, trok door zijn strakke vorm en door de twee zogenoemde lessenaardaken in die tijd veel aandacht, zowel binnen als buiten Vlijmen. De foto is gemaakt bij de opening op 30 april 1937 .

6. Vendelzwaaien op het Marktveld in 1925. Het marktveld was gelegen aan de noordzijde van de Wolput, naast de leerlooierij van Van Wagenberg Festen, op de plaats waar thans de Rabobank is gevestigd. Het huis op de achtergrond behoorde bij de leerlooieri j en werd bewoond door de looimeester van dit bedrijf de heer Broeders. De leerlooierij is in het voorjaar van 1985 afgebroken, het woonhuis in 1987.

7. Gezicht op de Pastoriestraat in 1930 vanuit de toren van de rooms-katholieke kerk in Vlijmen. De pastorie (eerste gebouw op de voorgrond) en de boerderij van C. Peijnenborgh (links op de foto) zijn met een V-I inslag op 14 februari 1945 geheel verwoest. Het eerste woonhuis links (van G. van Engelen) staat er nog steeds. In 1953 is langs dit pand een doorbraak gemaakt en de Mgr. van Kesselstraat aangelegd.

8. De aanleg van een waterleiding in de Meliestraat, 13 september 1934. Toen bestonden er nog geen grondwerkmachines die het werk deden maar was het zuiver handwerk met de schop. Het pand links is cafe van Beijnen, rechts zien we het woonhuis van de gebroeders Heesbeen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek