Vlissingen in oude ansichten deel 2

Vlissingen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1704-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlissingen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

89. Een fraaie afbeelding van rond 1910 van de kleine buitenhaven met de oude mailboot, de raderboten van de provinciale stoombootdiensten op de Westerschelde, het stations emplacement aan de Ritthemse kant, de pontons, enzovoort.

90. Een grater overzicht van het zeehaven- en sluizencomplex, nu uit de jaren twintig. De grote zeesluis is er nog niet; ook is een raderboot van de provinciale stoombootdiensten nog in dienst. Het station van 1894 staat erop, met de kantoren van de Stoomvaart Maatschappij "Zeeland".

91. De tuin van de Stoomvaart Maatschappij "Zeeland" werd door een tuinman prima onderhouden. In bloemen stond er het woord ZEELAND. Het is bijna vergeten, maar deze foto brengt de herinnering weer tot leven, want ieder die het spoorwegstation bezocht moest dit zien.

92. Een prachtige actiefoto van een der mailboten (circa 1929). Ret was er op de uren van vertrek en aankomst altijd erg levendig, elke dag en ook op zondag. Voor vele Vlissingers was de zondag een dag om een wandeling te maken en het scheepvaartverkeer te bekijken.

93. Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, in 1937, werden ook te Vlissingen publieke feesten georganiseerd. De Koninklijke Stoomvaart Maatschappij "Zeeland" verlichtte een van haar mailboten en legde deze in de binnenhaven. Zeer velen zijn er gaan kijken, want dat was toen toch weI iets bijzonders.

94. Dit wachtschip van de Koninklijke Nederlandse Marine (de "Buffel") was van 1919 tot 1927 te Vlissingen gestationeerd. Momentee1 wordt het gerestaureerd te Rotterdam en ingericht als museumschip, want het is nu het oudst bewaard gebleven oorlogsschip van de Koninklijke Marine, in 1868 als ramtorenschip gebouwd te Glasgow. Jaren1ang lag er een wachtschip voor de matrozenopleiding in de eerste binnenhaven 1angs de Prins Hendrikweg; eerst deze "Buffel", daarna de "Noord-Brabant"

95. Koningin Wilhelmina bezocht Vlissingen op 17 april 1931, waarbij de nieuwe zeehaven werd geopend en het christelijke ziekenhuis "Bethesda" officieel in gebruik werd genomen. Zij bracht ook een bezoek aan de Koninklijke Marine. Hier verlaat de Koningin het marineterrein met het wachtschip "Noord-Brabant". Het schip was gepavoiseerd, terwijl de matrozen een eresaluut brachten door op de ra's te gaan staan, het zogenaamde paraderen of joelen.

Vii ingen

Binnenbaven m t Kraan

96. Aan de eerste binnenhaven stond vroeger een merkwaardige laadkraan. Er kon een hele wagon met suikerbieten mee worden geheven, die dan gekanteld werd gelost in een binnenschip. Ret is vermoedelijk een stoomkraan.

97. Ret bekende gebouw van het oude station. Ret werd in 1873 gebouwd bij de aan1eg van de spoorweg, doch in 1894 a1 buiten gebruik geste1d. Toen werd een nieuw station geopend op deze1fde p1aats a1s het tegenwoordige spoorwegstation, ten behoeve van de reizigers bij het internationa1e spoorwegverkeer. Deze kwamen en vertrokken via de mailboten, die daar waren gemeerd.

98. Een luchtfoto van het Kanaal door Walcheren vanaf de Keersluisbrug. Ret is een opname uit ongeveer 1927-1928. De grote brand bij de Nedpam was in 1924 geweest; op de landtong met de tanks is vermoedelijk de N.V. "Vlismar" al aan het werk. Op de voorgrond de oude blikfabriek, zo genoemd in de volksmond, doch het was de elektro tinfabriek. Op de hoek van de Singel de N.V. "Fijnwerk", waar vijfenzeventig mensen werkten. In 1932 werd dit bedrijf overgebracht naar Rotterdam.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek