Vlissingen in oude ansichten deel 2

Vlissingen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1704-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlissingen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

99. Bij toeval kwam deze foto van de zogenaamde Laagte, gelegen achter het oude station, in onze handen. Officieel was het de Oude Middelburgse Weg. Men kwam door een laagte bij de spoorwegovergang wachthuis 66 uit, op de weg naar West-Souburg, een veel gelopen wandelpad. Thans ligt er de Edisonweg, nadat het poldertje na de Tweede Wereldoorlog is vol gespoten met zand. In de Laagte stond ook de villa "Veldzicht".

100. Nu een opname van het vliegveld, weliswaar grotendeels gelegen op het grondgebied van Sou burg, doch behorende tot Vlissingen. Omstreeks 1930 is deze foto gemaakt. Direct op de grens van het vliegveld, tussen de Bosweg (Hogeweg) en het vliegterrein, lag de smerige Vlissingse vuilnisbelt, die men in de verte nog kan zien.

101. De Vlissingseweg in ouderwetse vorm, opgenomen vanaf de kanaaldijk ter hoogte van het vliegveld. Men ziet de boerderij van Castel. Castel was in de eerste jaren tevens havenmeester van het vliegveld. Er marcheren groepen padvinders, omstreeks 1926. Het was to en een smalle weg; de tramrails van de dienst Vlissingen-Middelburg zijn duidelijk te zien.

102. De jachthaven van de veremgmg voor watertoerisme "De Sche1de", welke eerste haven was ondergebracht 1angs het Kanaa1 door Walcheren, ter hoogte van het betonningmagazijn bij de Joost de Moorstraat.

103. Aan de Koningsweg, bij de kolencentrale van de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij, werden veel kolen gelost door een vaste ploeg havenarbeiders. De Koningsweg was op dit punt altijd besmeurd met kolengruis en er werd daar druk gereden omdat het de verbinding was naar de Scheepjesbrug. De kolenploeg heeft zich eens laten fotograferen. Ter herinnering aan een bekend straatbeeld mag dit er weI eens bij,

i:, ': .. 1' 'I J ? q.

104. Vanaf de Scheepjesbrug een prachtig zicht op de Houtkade, met het fraaie oude stadhuis, de woning van de familie Van Raalte ernaast, het huis van dokter Staverman (met de zes ramen boven) en het telegraafkantoor op de hoek van de Onderstraat.

105. De M.A. de Ruijterstraat, gezien vanaf de Koningsweg, met op de aehtergrond het zogenaamde Laantje. Ret pand op de hoek reehts is het kantoor van de N.V. Duinwaterleidingmaatsehappij.

106. De Aagje Dekenstraat bij de De Lampsinsstraat. Op de hoek het bekende cafe van Van der Harst en links het grate kantoorgebouw van de Koninklijke Maatschappij "De Schelde". De fietsers zijn mensen van De Schelde, van wie er na werktijd een aantal elke dag naar Souburg en Middelburg fietste.

107. In de Aagje Dekenstraat 163 stond de Vlissingsche Melkinrichting, naast het kantoor van de Koninklijke Maatschappij "De Sche1de". De directeur-eigenaar, J .A. Visser, bezat omstreeks 1930 een auto van het merk Chevrolet (K 3106).

108. Een weinig bekende foto van het Van Nispenplein. Er staat warempel nog een gaslantaarn. Het sportveld is pas aangelegd. Op de achtergrond de De Lannoijestraat. In deze situatie is nauwelijks iets veranderd. De huizenrij rechts staat in de Van der Spiegelstraat. Drie straatnamen dus op een foto.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek