Vlissingen in oude ansichten deel 2

Vlissingen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1704-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlissingen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

109. Een overzichtsfoto van de nieuwe Singel, met het Tuindorp, omstreeks 1926. Ret was destijds de glorie van Vlissingen: een tweebaansweg, met asfalt be1egd. Ret grote stuk onbebouwde grond in het midden was jarenlang in gebruik a1s volkstuingrond van de vereniging "Levens1ust".

110. Ret fraaie Engelse kerkje van de vrijzinnig protestanten. Ret werd in 1914 in gebruik genomen en bleef in gebruik tot 1960. Ret is in 1963 afgebroken, nadat het in 1958 nog was gerestaureerd ... Waarom? Ret zou nu een aardig bouwkundig element van Vlissingen zijn geweest.

Ill. Ret begin van de Paul Krugerstraat, tegenwoordig een van de drukste verkeerswegen van Vlissingen. Deze riante huizen zuilen omstreeks de eeuwwisseling zijn gebouwd. De rij ging niet verder dan het Engelse kerkje op de hoek. Ret gat in de rij is ontstaan door een voltreffer in 1943.

112. Jarenlang heeft dit gebouw van het Leger des Heils in de Paul Krugerstraat gestaan, nadat het pand eerst als christelijke lagere school had gediend. Dit is het werkterrein van de voormalige Vlissingse groenteveiling.

113. Een kijkje in de Nijverheidsstraat, een van de eerste , gebouwde straten van de woningbouwvereniging "Goed Wonen"; een foto uit 1927. Aan het eind van de straat ziet men de open bare lagere school aan de Sottegemstraat, thans bestemd voor afbraak.

114. Weinigen zuilen dit straatje herkennen en toch is het in Vlissingen. Het is de Hobeinsteeg, een verbinding en achterstraatje tussen de Hobeinstraat en de Paul Krugerstraat, thans nog bestaand. Er stond ook nog een enke1 woonhuis in, bij het begin, terwijl aan het einde, bij de Paul Krugerstraat, vele jaren de bakkerij met bakkerswinkel van de verbruikscooperatie "De Broederband" was gevestigd.

'fLlSSI GE

Oeveuerd Acigirg van gcwapend beton

115. De Boulevard Evertsen met het Grand Hotel des Bains, gebouwd in 1886. De gunningsprijs bedroeg na enkele mislukte aanbestedingen f 1 16.200,-! Merkwaardig is de, van beton gemaakte oeverbescherming trapsgewijs, om de golfoploop te breken.

116. Een fraai overzicht van het bouwland, de Zaaihoek genaamd, zoals dat nog tot 1940 achter de Boulevard Evertsen lag. Het is nu een mooie woonwijk geworden, Men kan hier zien hoe fraai het "Wooldhuis" van de familie Van Woelderen Sprenger (burgemeester van Vlissingen van 1919 tot 1947) is gesitueerd. Een inwoner schreef een briefje, nadat de villa, voor het betrekken, ter openbare bezichtiging had gestaan: Wat het uitzicht betreft dat is verrukkelijk, wie daar oog voor heeft zal zeggen dat de villa is gebouwd op het mooiste gedeelte van Vlissingen. Hen groot gedeelte van Walcheren's natuurschoon, de tuin van Zeeland, en aan de voorzijde de prachtige Schelde (28 mei 1932.)

117. Ter geIegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, in 1937, werd ook dit huis gei1lumineerd. Deze aardige foto heeft het vastgelegd.

118. Het fort De Nolle in afgraving. Het fort werd als werkverschaffingsobject gebruikt. Reeds in 1916-1917 werden er arbeiders van de Koninklijke Maatschappij "De Sche1de" tijdelijk te werk geste1d door de Eerste Were1doorlog. In de crisisperiode werd het fort verder afgegraven voor de aan1eg van het Nollebos. Dit werd na aanp1ant in 1937 voor het publiek opengeste1d.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek