Vlissingen in oude ansichten deel 2

Vlissingen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1704-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlissingen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Hoe fraai was dit hoekje van V1issingen in de Breestraat toch in het jaar 1929. In het kolossale herenhuis, met er bovenop nog een uitkijkp1at als voormalig huis van een reder, woonde dr. H.C.A. Detmar, een bekende huisarts. Mevrouw Detmar-Ick1er liet deze foto maken. Het is een waardevo1 document geworden. Zo mooi was Vlissingen nog tot na de Tweede Were1door1og. Slopers hebben het weinig beschadigde pand 1aten afbreken, met een beroep op de eigenaar inzake .Jiet a1gemeen be1ang" ... De bakkerij van Sijtsma, op de hoek van de Mo1enstraat, met de ha1sgeve1, droeg een naam: "De Papegaai" en dateerde van 1626. Links cafe "De Koophandel",

30. Deze huizen op de hoek van de Mo1enstraat, thans tegenover het nieuwe politiebureau, vertonen op deze foto uit circa 1952 nog een zekere grandeur van het oude Vlissingen. Men was in 1971 voornemens ook deze panden af te breken, doch dit is niet doorgegaan, aangezien de noordwand van het Bellamypark, met alsnog fraai te restaureren panden, de p1einvorming van het op zichze1f grootse Bellamypark onherste1baar lOU hebben geschaad.

31. De Slijkstraat, eertijds een deftige straat en bewoond door vooraanstaande families. Een der oudste huizen van Vlissingen staat er nog, met een muuranker uit 1589, overigens deerlijk verminkt door een werkplaats. In het tweede huis na het rec1amebord (Blocker's Cacao), op de hoek van de Gevangenisstraat (met het benedenraam), woonde tot 1926 de familie Van Oorschot (Slijkstraat 3), zoals zij in de wijk is beschreven in het boek van R.I. Peskens, "Twee vorstinnen en een verst". Op de achtergrond nog de molen aan de Dam, die in 1908 is afgebrand. Deze kaart is van 1906.

32. De Kaaskadestraat, een verbindingsstraat tussen Slijkstraat en Molenstraat, is ontstaan in 1907. De woningen zijn vermoedelijk ook gebouwd door Belgische 1oodsen. Verschil1ende Hollandse loodsen woonden er nog rond 1925. Men kan op de achtergrond de aan de westzijde van de Spuistraat staande Jugendstilwoningen zien, rond 1910 gebouwd door Be1gische 1oodsen. Het waren deze1fde typen woonhuizen als er nu nog staan aan de oostzijde van de Spuistraat, in exploitatie bij pension Bos, doch dan niet afzonderlijk maar aaneen gebouwd.

33. Een close-up van het ko1enpakhuis van H. Daalhuizen aan de Paardenmarkt hoek Slijkstraat. Een restant van de in 1908 afgebrande mo1en aan de Dam staat op de achtergrond. Door de luikjes in de zijgeve1 werden de aangevoerde ko1en los in het pakhuis gestort. Merkwaardig genoeg verkocht men er ook witka1k. In een hoek van het pakhuis was een diep, vierkant gat gestoken, waarin met ongeb1uste ka1k witka1k werd gemaakt. Steeds moest een 1aagje ko1enstof de he1der witte ka1k zichtbaar maken ...

34. En dan de Paardenmarkt. Deze straatnaam bestaat thans niet meer. Het was wel een bekend plein. Er was (reehts vooraan) een grate barak voor patienten met besmettelijke ziekten gevestigd. Zij werd ais zodanig niet meer gebruikt en het werd een oefenlokaal voor de fanfare. De woningen aan de linkerzijde zijn de aehtergevels van de huizen aan de Coosje Buskenstraat (Oprit). Op de achtergrand, in het midden, weer het kolenpakhuis van Daalhuizen.

35. Een ze1dzame foto van de Dam, met de nog niet gedempte Achterhaven. De Dam is ontstaan in 1626. Het witte gebouw is het christelijke verenigingsgebouw en hotel "Elim" (1900-1907), later bioscoop. De huizen rechts zijn pas in 1974 afgebroken. Vermoedelijk zijn de muziekkorpsen op weg naar de Groote Markt, ter ge1egenheid van de De Ruijterfeesten in 1907.

36. Op deze foto de vroegere Dam, afgebroken in 1974.

37. Een bijna verge ten beeld van de Dam. De zeer oude woningen waren door stratenophoging verdiept komen te liggen, waardoor de toegangsdeuren meer dan een halve meter onder het straatpeil lagen. Doch niemand mopperde bij deze ontoegankelijkheid. Integendeel, de laatste bewoner, Hemmekam, maakte er een gezellig zitje van. Met de grootste moeite heeft men hem kunnen bewegen dit huis te verlaten, om op die plaats de thans bestaande flat te kunnen bouwen.

38. Op de hoek (korte) Noordstraat-Seherminkelstraat was de smederij, draaierij en slijperij van J. Geldof. Een rijtje nieuwe ijseowagens voor de bakkerij firma Van der Linde moest van gesmede poten worden voorzien. Op de straat zit timmerman Voorman. Midden reehts is de bakkerswinkel van H. Groenouwe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek