Vlissingen in oude ansichten deel 2

Vlissingen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1704-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlissingen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VLlSSINGEN. COOSJE BUSKE STRAAT

39. De destiids grootsteedse Coosje Buskenstraat. Links woningen met voortuinen, reehts de ingang van de Spuistraat. In het hoge huis links (midden), boven de sehoenhandel van Labruyere, is de bekende diehter-sehrijver-kunstsehilder mr. I.C.I. van Sehagen geboren, die op driejarige leeftijd naar Middelburg vertrok, daarna naar Domburg, waar hij thans nog werkzaam is.

40. Een foto van de nieuwe Spuistraat met villa's, gebouwd voor Belgische loodsen, omstreeks 1910. De Spuistraat was juist ontstaan door demping van de Achterhaven. De huizen zijn ontworpen door een Oostendse architect in de toen in zwang zijnde Jugendstil. De ertegenover liggende woningen van dezelfde soort, doch aaneen gebouwd, waren to en in afwerking. Ret overige deel van de Spuistraat is lang onbebouwd gebleven, omdat de achtergeve1s met tuinties van de woningen in de Molenstraat en de Noordstraat in de weg stonden. Ret verhaal gaat dat aannemer Smagge bij deze bouw failliet is gegaan, omdat hij een grote vogelliefhebber was. Hij keek te veel in de natuur en zijn zaak verliep. Oude Vlissingers noemen het nog "de huizen van Smagge". Tot 1972 heeft men deze huizen ook willen afbreken, doch men is nog juist ten halve gekeerd. De historische, architectonische waarde van deze villa's is voor Vlissingen belangrijk.

41. Gezicht op de Kerkstraat met de St.-Jacobstoren. Dit is een merkwaardige foto van VOOT 1854, want er staat een onbekend uitkijktorentje op (rechts). Blijkens een bericht in de Middelburgsche Courant is dit torentje in 1854 we gens bouwvalligheid afgebroken. Op een pand in de Kerkstraat, midden links, is een tweede uitkijkpost te zien. Vermoedelijk waren dit woningen van reders, die vanuit hun woning op de Schelde wilden uitkijken naar hun binnenkomende of vertrekkende schepen. De halsgevel van de schoenhandel van Timmerman is in 1897 vervangen door een nieuwe trapgevel, die er nu nog staat.

42. Een fraaie overzichtsfoto van het mime Bellamypark rand de jaren dertig. Het is een feestdag, al wappert er geen vlag van de St.-Jacobstoren. De tram rails van de stationstram met de wissel zijn goed te zien. De foto is waarschijnlijk genomen vanaf het dak van hotel Coomans, later "Corner House". Auto's waren er die dag niet; wel drie paarden en wagens. Het cafe "De Karseboom", op de hoek van het Groenewoud, staat er nog. Het is in 1967 door brand verwoest en een lelijke open plek gebleven. De fontein voor Aagje Deken en Betje Wolff (uit 1884) stond op haar tweede plaats. Hij is daarna nog eens verzet.

43. Een winkelpand in het Bellamypark hoek Noordstraat van A. van de Sande, in manufacturen. Het werd gefotografeerd op 6 september 1895 door de Vlissingse fotograaf C.G. Baert. Deze zaak bestond toen al ruim honderd jaar, hetgeen is gebleken uit de boekhouding. Terzijde is er nog een kijkje in de Noordstraat, waar een bakkerswinkel was met een kleine erker. Dit waren gewoonlijk bakkerswinkels; de laatste erker van dit soort is nu nog aanwezig in het pand Molenstraat 29.

44. Hotel "Du Commerce" op de Bellamykade, rond 1900. Eigenaar was L.F.H. van Bakel. Vermoedelijk is deze foto vanaf een in de Koopmanshaven liggend schip gemaakt. Men ziet, het was een deftig hotel. Later is er een meubelmagazijn in gevestigd van S. Polak, die werd opgevolgd door zijn pleegzoon S. Hiegenlich.

45. De tegenwoordige Voorhaven op een foto van rond 1920. In de haven Jigt een houten helling, die in gebruik is geweest van 1909 tot 1927. Er Jiggen grote roeiboten van het loodswezen, galley's genaamd, waarmede de beloodsing op de rede werd uitgevoerd. Ret Beursplein telt nog woonhuizen. Rechts van het midden is de Smallekade te zien. Links het hotel "Noordzeeboulevard", met tussen de huizen de Noordzeestraat.

46. Een mooie overzichtsfoto met de bekende "krul", die er jarenlang heeft gestaan. De Nieuwendijk is er nog in alle glorie van het verleden. Naast het De Lampsinshuis, van de reder bij wie Michiel de Ruijter in dienst was, woonde voor 1640 de reder Jan van der Woerdt, die zijn welstand had verdiend met de slavenhandel. De Lampsins evenwel stelde De Ruijter als handels-scheepskapitein in staat op de Afrikaanse kust slaven vrij te kopen ... De zoon van Van der Woerdt was het met zijn vader over diens vroegere handel niet eens. Hij wenste daarom zijn vader niet op te volgen en koos de universiteit. Hij werd bevriend met de dichter Jacobus Bellamy (1757-1786). In de moeilijkheden tussen vader en zoon Van der Woerdt werd door Bellamy getracht te bemiddelen. Elisabeth Bekker (1738-1804), later gehuwd met dominee Wolff en wonende op de hoek van de Lombardstraat-Nieuwendijk (thans nummer 21), bracht Van der Woerdt in contact met Bellamy.

47. Een prachtige, ouderwetse, haarscherpe foto genomen vanaf de punt van het Roeiershoofd, voordat het in 1907 door een nieuw hoofd werd vervangen. Met de gebouwen voor het Nederlandse (I 884) en het Belgische loodswezen (I885) zijn te zien het torentje van het beursgebouw, de sierlijke bakkerij-schoorsteen, het rode kustlicht, de St.-Jacobstoren en het torentje van het De Lampsinshuis. De boulevardmuur is nog voorzien van een ijzeren hek.

48. De Hellebardierstraat wordt al in 1577 genoemd. Het vroegere gasthuis, ziekenhuis tot 1932 en verzorgingshuis voor ouden van dagen tot 1950, is nog een monumentaal pand. In de blauwe stoep lag een regenwaterbak met ijzeren deksel (thans nog te zien, maar de bak is vol gestort met zand) waaruit men water putte om de stoep mee te kunnen schuren. Zulke regenwaterbakken aan de voorgevel werden bij veel grote woonhuizen aangetroffen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek