Vlissingen in oude ansichten deel 2

Vlissingen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.L. van Leeuwen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1704-3
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vlissingen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Het interieur van de keuken in het heel oude gasthuis (1661, ingericht 1823) wordt op deze foto getoond. Het zou tegenwoordig met al dat fraaie koper van origine1e pannen, schalen, kete1s, kannen en kande1aars erg worden gewaardeerd.

50. De Lombardstraat, eigenlijk een steeg tussen de Nieuwendijk en de Nieuwstraat. De zij-ingang van de in de Nieuwstraat 22 gevestigde Bank van Leening kwam er op uit. Wellicht werd deze zij-ingang door beleners meer gebruikt dan de hoofdingang.

51. Een overzicht van de Nieuwstraat omstreeks 1900. Dit is ook een straat geweest waar de gegoede burgerij woonde. Men kan het aan de forse huizen wel zien. Vee1al hebben er zeevarenden gewoond, wegens de korte afstand tot de Engelse haven, nu Vissershaven. Daar kwamen de zeilschepen van De Lampsins en andere reders aan. Michiel de Ruijter heeft er als scheepskapitein, varende op Vlissingen, 66k gewoond. Men treft op deze foto de zuidwand van de Nieuwstraat, voorbij de Lombardstraat nog in gesloten vorm, aan. Ret huis met het schaapje is er eveneens te zien. Thans is daar een groot gat in de huizenrij ontstaan, waarmede het verval van deze mime woonstraat uit 1577 krachtig wordt bevorderd.

52. Een foto van het vroegere woonhuis van Michie1 Adr. de Ruijter, Nieuwstraat 13. Blijkens een archiefonderzoek door de rijksarchivaris in Zeeland, mr. A. Meerkamp van Embden, gepubliceerd in "Bijdragen van Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde" in 1926, heeft Michiel de Ruijter met zijn derde echtgenote Anna van Gelder (gehuwd 8 januari 1652) dit huis gekocht. Bij zijn vertrek naar Amsterdam, in 1655, is dit huis zijn eigendom gebleven. Bij dit onderzoek is komen vast te staan dat het grate pand Nieuwstraat 29 nimmer bewoond of eigendom is geweest van De Ruijter, zoals tot dusverre in de volksmond werd beweerd. Dit grote huis - het staat er nog, doch is uiterlijk en in wen dig zeer vervallen kan men vinden op de voorgaande foto, links van de rij mensen, en voorzien van een vlaggestok.

53. De Mastkraanstraat, vroeger Mastkraanslop, zo genoemd naar de vaste mastkraan die er heeft gestaan voor het laden en lossen van schepen. Maar dit was in de zestiende eeuw, dus lang geleden. In het pand met de boogramen is het huis van bewaring gevestigd geweest, vanaf 1855. Ook het politiebureau was hier, tot 1910.

54. Een foto van een der eerste moderne geve1s in de verlengde Nieuwstraat, thans nummer 124. De destijds bekende firma Van der Meer liet het ontwerp maken door architect Dijkstra, veer de jaren dertig. Te1evisie-apparatuur was toen nog onbekend, zodat aIleen in radio's kon worden gehande1d.

55. Op deze plaats aan de Zeilmarkt stond vroeger het bekende cafe van Klaassen. Het werd vervangen door een moderne gevel en een nieuwe zaak, waarvan deze foto, en het werd onder de naam "Corner-House", eigenaar C.F. Dekker, ook zeer bekend. Op 24 april 1942 trof een born het pand, waardoor het is verdwenen.

56. Een weinig bekende overzichtsfoto van de wijk rand het oude Concertgebouw aan de Emmastraat en het Oranjekwartier rand de Oranjemolen. Ret rijksbelastingkantoor aan de Zeilmarkt staat erop, zo ook de kap van de Koning Willem Ill-kazerne, met op de voorgrand de achtergevels van oude huizen aan de zuidzijde van de Zeilmarkt.

57. Dit is de in 1909 gedempte Hooikade, daarna Hendrikstraat genoemd. Er stond onder andere een grate open bare lagere school, gebouwd in 1874, in de volksmond de Zandjesschool genoemd, vermoedelijk naar het opgespoten zand van de gedempte Hooikade, die er jaren onbebouwd heeft gelegen, Slechts de grote winkel van "Au Bon Marche", op de hoek van de Zeilmarkt, en het belastingkantoor (1919), op de andere hoek, stonden er. De overige huizen zijn veellater opgetrokken, zodat tijdens de kermis circus Van Bever elk jaar op het kale terrein langs de Gravestraat-Hendrikstraat kon staan.

58. Een fraaie tekening uit 1874 van het Beeldenhuis, in 1750 gebouwd aan de Dokkade en in 1933 verplaatst naar de Hendrikstraat.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek