Vollenhove in oude ansichten deel 1

Vollenhove in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. Bruinenberg
Gemeente
:   Brederwiede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1465-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vollenhove in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Vollenhove, vissersstad van we leer

Vollenhove is de oude bisschopsstad van NoordwestOverijssel, want reeds in het jaar 1165 liet de Utrechtse bisschop op de hoger gelegen gronden van De V oorst in de bossen van Fulnaho een kasteel bouwen. ,,'t 01de Huus", zo hi] zijn zomerresidentie noemde, is geheel verdwenen, maar de oude slotgracht ligt er nog. In 1823 werd deze slotgracht aangesloten op de Zuiderzee en werd het de binnenhaven van Vollenhove.

Door de eeuwen heen heeft Vollenhove een bevolking gehad, die ter visvangst naar de Zuiderzee trok. Zelfs in de late middeleeuwen wordt al gesproken van de vissers van Vollenhove. Namen uit de tijd van de visserij zijn oak nu nag bekend, zoals de Vissersstraat en de Vismarkt.

De visserij in Vollenhove was ten dade opgeschreven, toen ir. Lely met het plan kwam am gedeelten van de Zuiderzee droog te leggen. Hierbij behoorde oak het gedeelte van de Zuiderzee waaraan Vollenhove lag. Aan het begin van deze eeuw, toen men van de plannen hoorde, keek de bevolking van Vollenhove als het ware al wanhopig over de Zuiderzee, want eens zou het water gaan verdwijnen volgens de plannen. Toen in de dertiger jaren als voorbode van de drooglegging de afsluitdijk gesloten werd, gingen de vlaggen halfstok op de ruim honderdvijfentwintig vissersschepen die Vollenhove to en telde.

Dit boekje laat ons beelden zien van Vollenhove uit de begintijd van de fotografie. Oat ligt zo omstreeks de eeuwwisseling. De Vollenhoofse vissers trokken toen met de zeilboot de zee op ter visvangst en het was een beroep, dat men van geslacht op geslacht uitoefende.

Na de drooglegging van dit deel van de Zuiderzee, waardoor de Noordoostpolder ontstond, moest Vollen hove geheel omschakelen. De oude vissersstad kreeg moeilijke tijden te verwerken.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel. Tot omstreeks die tijd is Vollenhove als stad ongewijzigd gebleven. Wie de plattegrond bekijkt uit de late middeleeuwen, ziet dan dat de straten nag precies zo Iagen als in de bisschoppelijke periode.

Na 1945 werd Vollenhove aanmerkelijk uitgebreid met nieuwe woonwijken en een industrieterrein, De vissers gingen langzamerhand van het water verdwijnen. In 1971 stopte de laatste visser van Vollenhave met zijn werkzaamheden. Vollenhove was een visser sst ad zander vissers geworden.

In dit boekje zult u be elden aantreffen die dateren uit de tijd dat de Zuiderzee nag tegen de dijken spoelde en de haven van Vollenhove vol lag met boten. Dit boekje is dan ook een herinnering aan een geheel andere tijd dan die de bevolking van dit stadje nu kent.

1. Vollenhove in de tijd, dat het grootste deel van de bevolking ter visvangst trok op de Zuiderzee. Hier vaart de visser uit met zijn zeilboot met op de achtergrond het stoomgemaal op de zeedijk tussen Vollenhove en Blokzijl. De Zuiderzee zou tot 1942 blijven. Toen verdween het water.

ยท. ~.~~. -)0;-

. ~

.~.

,.. ... ,.

2. De vissershaven van Vollenhove rond 1900. De haven lag toen vol schepen en volgens de aantekeningen had Vollenhove een vloot van ruim honderdvijfentwintig vaartuigen. Links nog de bomen langs de haven, die al lang zijn verdwenen, evenals de vele schepen, die men hier nog op aantreft.

3. Een kijkje op de buitenhaven van Vollenhove. Het was in de tijd dat de zee hier nog oppermachtig was. Rechts op de foto de zeedijken, waarachter de oude stad ligt.

4. Nog een kijkje op de buitenhaven van Vollenhove met reehts het bruggetje, dat is gebouwd over de verbinding tussen de buiten- en de binnenhaven. Aan dit beeld is veel veranderd. Het water en de sehepen zijn verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek