Voorburg in oude ansichten deel 1

Voorburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3469-9
Pagina's
:   208
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het samenstellen en het schrijven van dit boekje over een bepaalde periode uit de geschiedenis van een van de oudste dorpen in ons land, is een ding duidelijk naar voren gekomen, namelijk dat het de moeite waard is zich te verdiepen in de zeer rijke historie van het dorp aan de Vliet.

De titel van dit boek lOU doen vermoeden, dat het alleen maar ging om een aantal vergeelde ansichten en een enkele prent uit de tijd van 1880 tot enkele jaren voor de tweede wereldoorlog.

Het materiaal, verkregen uit de burgeri], vormt echter een zeer belangrijk gedeelte. Deze foto's, de een wat beter geslaagd dan de ander, van volwassenen, kinderen, bepaalde gebeurtenissen, buitenplaatsen, huizen en straten, laten deze periode uit het nog niet zo grijze verleden voor velen herleven, met daaraan verbonden de blijde - romantische - en ook de droeve herinneringen.

In de gesprekken die ik met vele Voorburgers heb gevoerd, is mij gebleken, dat de personen in kwestie gestimuleerd werden door het meer willen weten over bepaalde historische zaken en hun aandacht daarom concentreerden op lang vergeten materiaal. Over het

algemeen dacht men dat hiervoor toch nooit iemand meer belangstelling zou ton en.

Ondanks dat sommigen veel hebben vernietigd omdat zij de overtuiging hadden, dat de jongere generatie hier toch geen interesse voor zou hebben, heeft het verzameld materiaal de verwachtingen ver overtroffen.

Voor diegenen die menen dat foto's of prenten die betrekking hebben op het weI en wee van Voorburg uit vroeger dagen voor niemand meer enige waarde zouden hebben, wil ik gaarne opmerken dat dan nog altijd instanties, zoals een plaatselijk museum, hier weI voor geporteerd zijn,

Wanneer men dit boek doorbladert komt men tot de ontdekking dat er Diet alleen in driekwart eeuw ontzettend veel onherkenbaar is veranderd, maar dat er ook veel is verdwenen. Heel veel prachtige buitenplaatsen en oude huizen die Voorburg eens bezat zal men tevergeefs zoeken en men zal zich moe ten troosten met een afbeelding uit dit boek, om dan met wat fantasie te ontdekken hoe mooi dit dorp toch vroeger was.

Helaas zal er nog meer moeten verdwijnen gezien de

plannen die op stapel staan. Misschien is er nog een of ander gebouw te redden, doch zeker is, dat verschillende afbeeldingen uit dit boek binnen enkele jaren ook tot de historische gerekend zullen worden.

De totstandkoming van dit boek was alleen mogelijk door de hulp van de Stichting Museum Swaensteyn te Voorburg, het archief van de gemeente 's-Gravenhage,

mejuffrouw N. Bilkes mevrouw W. Bilkes-van Dijk dr. W.H. Bierman (Haarlem) J. Bleuland van Oordt mejuffrouw A. Bregman

A. Bregman (Voorschoten) M.W. Broekman

H. de Bruyn (overleden) mevrouw A.M. Buys-Leijen

mevrouw P.R. Cruyff-Kiersch (Den Haag) de dames J., M. en H. van den Donk

P.R. van Dijk

L. Gordijn sr.

mevrouw C.G. de Groot-van Leeuwen G. Holwasse (Den Haag)

C.J.M.C. Kalis

mevrouw G. van der Kley-van Lochem J.L. Kok

'de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de vereniging Forum Hadriani, de vereniging St. Cecilea en de vele particulieren die ik gaarne langs deze weg mijn grote erkentelijkheid betuig, In het bijzonder dank ik al diegenen, die fotomateriaal voor dit boek hebben afgestaan en wil deze gaarne met name noemen:

de dames C.J. en J.C. de Koning F. Koot

G.A. Koppe

mevrouw C. de Kuyper-van Houten mejuffrouw A. Lavaleye

J.C. Mulder (Apeldoorn)

N.C.J. Nieuwveen

mevrouw M.J. Okkerman-Lipman W.Opdam

de dames G., M.M. en J.D. de Raadt de dames J.C. en J. de Ridder

J. Rol (Noorden)

J. de Rover

mevrouw N.J. Ruys-Visscher mevrouw J. Rijkaart-van Scherpenzeel mejuffrouw H. Savalle (Rijswijk)

mevrouw E. Schuttevaer-Dierkens (Voorschoten) mevrouw J.C. van der Spiegel-Hellingman

M.C. Slot

mevrouw W. van der Sluys mejuffrouw M. Stuiver H.C. Talitsch

mevrouw A.M.P. Tetteroo-van Veen mevrouw G. Verheyen-Ladenius (Den Bosch) mevrouw J. van Vliet-van der Klugt

mevrouw E. Vromen-van der Ham (Warmond) Th.A. van der Wart (Den Haag)

mevrouw M. Waayer-Koot (Leidschendam) C. van der Wees

de dames C. en G. de Wit mevrouw A. de Wit-van Dorp

mejuffrouw M. van Witteloostuyn (Rotterdam) mevrouw G. Zaat-van Geest

S.C. Zaat

mevrouw J.P.G. Zeldenrijk-Klumper H.J. van der Zijden

1. Het koetshuis van de buitenplaats "Damsigt" is, gezien de datum in een van de zolderbalken, in 1739 verbouwd. Het behoorde van 1848 tot voor enkele jaren aan de familie De Koning, die daar drie genera ties lang een tuinderij heeft gehad.

2. In de vijftiende eeuw wordt reeds van de hofstede "Leeuwesteyn" melding gemaakt. In 1459 was Kerstant van Alckemade eigenaar. Het landgoed is meer dan drie eeuwen in bezit van dit geslacht geweest. Hoewel het in de achttiende eeuw een oppervlakte had van ruim drieentwintig hectare is het langzamerhand geheel in verval geraakt en werden verscheidene stukken land verkocht.

Voor:.burg ,

ftet Huls ~insuijn

3. Het landgoed was van 1861 tot 1883 in het bezit van prinses Marianne der Nederlanden. Van 1873 tot eind 1883 werd de buitenplaats bewoond door de intendant van de prinses, dr. G.J. Hofs en diens echtgenote E.L. van der Mey, die in die tien jaar haar hofdame is geweest, Na de dood van prinses Marianne in 1883 erfde haar zoon, Albert van Pruisen, dit buitenverblijf, Na zijn dood in 1906 erfden zijn drie zoons Friedrich, Joachim en Wilhelm het mooi gelegen bezit. Op 1 november 1907 deden ze het van de hand.

4. Een van de latere bewoners in de jaren twintig was mevrouw Hulst, die van "Vronesteyn" naar .Lecuwesteyn" was verhuisd. Degene die toen de scepter zwaaide over het bos en de moestuin was tuinbaas W.R. van der Spiegel. Op de foto zien we het inrijhek met de staande leeuwen met ernaast de woning van de tuinbaas. In 1936 is het huis gesloopt, het hek met de leeuwen verkocht, terwiji de liggende Ieeuwen die de ingang van het huidige villapark "Leeuwesteyn" versieren, in vroeger tijd voor de ingang van de villa lagen.

5. De schitterende oprijlaan naar de boerderij "Essesteyn" (rond 1750) met de meer dan honderd jaar oude beuken en eiken, die enkele jaren geleden zijn omgehakt. Om trent de eeuwwisseling was de boerderij eigendom van graaf Van Bylandt.

6. Langs de Broeksloot kon men omstreeks de ecuwwisseling verscheidene boerderijen zien liggen, die nog beslotener waren wanneer de bruggen werden opgehaald. Uit deze landelijke tijd, waarin het rustig toeven was in ons dorp, is nog een ophaalbrug over, namelijk die van de boerderij "Essesteyn" bij de Rodelaan.

7. Hier zien we drie generaties De Wit in 1930. In de stoel Jan de Wit die in 1886 op de boerderij kwam, links zijn zoon Gerrit en naast hem - op de arm van zijn moeder, mevrouw De Wit- van Dorp de kleine Jan.

8. De b1auwe tram bij de halte aan het viaduct Voorburg-Leidschendam omstreeks 1930. De opvolger van de stoomtram behoort sinds 1958 tot het verleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek