Voorburg in oude ansichten deel 1

Voorburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3469-9
Pagina's
:   208
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. De heer A.J. Baesjou, oud-wethouder van de gemeente Voorburg, overleed op 15 december 1883. Hij was heer van de heerIijkheid Vronesteyn of Vroenesteyn gelegen bij Jutphaas. Toen hij in Voorburg kwam wonen veranderde hij de naam van de buitenplaats, die eerst "Buitenrust" heette, in "NieuwVronesteyn", zinspelend op de bekende heerIijkheid. Zijn echtgenote overleed te Voorburg in 1904. De heerlijkheid werd na haar dood verkocht aan de rooms-katholieke kerk te Jutphaas.

VOORBURG

Huize: "Nieuw-Vroneateyn"

10. De volgende bewoonster was mevrouw De Kuyper, de latere mevrouw Hulst. Aan het oorspronkelijke huis werd een vleugel bijgebouwd, zoals op deze foto duidelijk te zien is. In 1920 is de buitenplaats verkocht en werd een begin gemaakt met het park" Vronesteyn". De grote villa werd in de jaren dertig afgebroken.

11. In 1650 bestond de buitenp1aats al, die pas in 1121 de naam "Eemwijk" zou krijgen, De toenmalige eigenaresse, Jannetje Parve, ambachtsvrouwe van de heerlijkheid Eemnes, noemde toen haar buitenverblijf "Eemwijk". Van 1893 tot 11 mei 1917 bewoonde rijtuigfabrikant J. Dolman, die van 1904-1913 wethouder van Voorburg was, dit buiten. In 1918 werd het toenmalige huis gehee1 gesloopt door de Rotterdamse groentekoopman Blad, die in 1918 het huidige huis neerzette, Waar nu het p.t.t-rnagazijn is, had deze Blad een groente-inmakerij en de zaken gingen zo goed dat hij dit monumentale huis kon laten bouwen. Doordat hij griep kreeg en na enkele weken overleed heeft hij het huis niet meer afgebouwd gezien en kwam een einde aan alle illusie. Het hele bezit kwam nu in handen van de bekende scheepsbouwer Bart Wilton. Na het overlijden van mevrouw B. Wilton in 1962 zien we de Italiaan A. Pozzo a1s eigenaar. Sinds enkele jaren is het huis verhuurd aan de Besturenraad van het Protestants-Christelijk Onderwijs in Nederland.

VOORBURG

Huize: IIEemwijk"

~ Or. 1tlDIder Co .? LdIlZlĀ£. ]6657

12. Het Oosteinde werd na de eerste wereldoorlog bestraat. W. van der Sluys, de toenmalige directeur van openbare werken, heeft hierin een werkzaam aandeel gehad.

13. Op 1 augustus 1871 verkreeg Hendrikus Koot, de boerderij aan het Oosteinde met de hele buitenplaats "Essesteyn" van de erfgenamen van Johan Willem van der Schooren, oud-burgemeester van Veur, Het prachtige inrijhek stond aan het Oosteinde, recht tegenover de ingang van de buitenplaats "Eemwijk". De boerderij, op de foto gedeeltelijk zichtbaar, werd in 1924 afgebroken, het hek was reeds eerder verdwenen. In 1909 werd mr. Abraham Capadose eigenaar van de buitenplaats "De Kleine Loo" gelegen tegenover het "Huis ten Bosch". Na het overlijden van Cornelis Koot in 1907 (de zoon van de vorige eigenaar) werd dit monumentale hek voor ongeveer f 2.000,- verkocht aan Abraham Capadose, die dit voor zijn buiten aan de Bezuidenhoutseweg liet plaatsen. In verband met bouwplannen op "De Kleine Loo" bestonden er in 1959 plannen dit hek te laten overbrengen naar kasteel "Wisch". Gelukkig is, op initiatief van een aantal Hagenaars, deze poort aangeboden aan de Koningin en nu geplaatst bij de hoofdoprijlaan van het "Huis ten Bosch" een de Leidsestraatweg.

14. Omstreeks 1900 is deze foto gemaakt van de familie Koot van de boerderij "Essesteyn" die recht tegenover de ingang van de buitenplaats "Eemwijk" lag. Mevrouw Koot draagt de typische Zuidhollandse dracht zoals in die dagen door aile boerinnen, ook in Voorburg, werd gedragen.

15. De buitenplaats "Vliet en Burch" liep in 1680 van de Vliet tot aan de Broeksloot, Verschillende voorname personen zijn in de loop der jaren eigenaar van dit buiten geweest. In 1803 was Johannes Siberg, gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie en gehuwd met Pieternella Alting eigenaar van dit buitengoed. In 1899 werd de twintigjarige Maria Magdalena Lucassen de nieuwe bezitster. Voor haar eenentwintigste verjaardag gaf zij een groot feest. Haar ouders, die zeer gefortuneerd waren, woonden in het zuiden van Frankrijk. Op 31 januari 1904 overleed zij plotseling in een hotel in het dorp Hyeres aan de Cote d'Azur en kwam er een eind aan dit onbezorgde jonge leven. In datzelfde jaar kocht Maria van Herwaarden, douairiere van jonkheer Louis Pierre Quarles van Ufford de prachtige buitenplaats, De dochter Carolina Frederika huwde in 1911 met Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken, zoon van de toenmalige burgemeester van Voorburg, Zij woonde op het kasteel te Geldrop, waar ze onlangs is overleden. In 1923 werd Bart Wilton eigenaar, maar verhuurde het buiten aan de familie Gevers. Sinds verschillende jaren is er nu een kindertehuis van het Leger des Hells in gevestigd.

16. De boerderij "Woelwijk" aan het Oosteinde is een laat achttiende-eeuws gebouw. Ret herenhuis is vroeger door verschillende personen bewoond geweest. Een van de bewoners in 1912 was de bekende cabaretier Jean Louis Pisuisse, die toen gehuwd was met Fie Carelsen.

17. Cafe "Stoomtram", eigendom van Joost Leijen, stond aan het Oosteinde bij de Rembrandtlaan. Een borrel kostte 6 cent en in de lunchtijd werden er meer dan eens 125 kopjes koffie verkocht. Bij zo'n kop koffie kon men een dubbele boterham krijgen: bruin en wit met kaas ertussen, De stoomtram ging dagelijks langs het cafe en als het warm weer was stopte de machinist graag vlak voor de deur, want dan kreeg hij door het raampje boven de ingang een glaasje bier.

VOOR8URG

Ho tet-Restaurant ?? DeWljkerbrug qo.k des Winters geopend

18. Tot v66r de tweede wereldoorlog was hotel "De Wijkerbrug" tot in de verre omtrek bekend, Vroeger was het de prachtige buitenplaats "Opwijck". Eind 1700 wordt al melding gemaakt van de uitspanning "Opwijck". Een dertig jaar later noemde men het reeds "De Wijckerbrug". Vele feesten zijn er in deze uitspanning gegeven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek