Voorburg in oude ansichten deel 1

Voorburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3469-9
Pagina's
:   208
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORBURG

9 Or. 'I'reak!er ce., lAIpdc. 177SC. Nadlclnlck ???. botaa.

29. De tol aan het Oosteinde waar aan de rechterkant het voetbalterrein van "Wilhe!mus" lag. Tolgaarder was Van Besuijen.

30. De voetbalvereniging "Wilhelmus" speelde op het Oosteinde, waar in 1912 het ziekenhuis StAntoniushove werd gebouwd. De vereniging is opgerieht in 1913. De oprichters waren monseigneur Van Stee en pastoor Houtman. De niet-voetballers op deze foto zijn van links naar reehts: Henk Julien, P.I. de Graaf, Chr. Starrenburg, G. Meeuwis, Boot (seheidsreehter), St. van Oosten en Frans Lodders. Het winnende elf tal in 1929 daar gefotografeerd bestond uit, van boven naar beneden: C. van Driel, J. Tolido, J. Luiten, A. Starrenburg, I. v.d, Akker, C. v.d. Akker, C. Zaat, H. Otten, W. Havenaar, C. van Gerwen en W. de Graaf. Op de aehtergrond, door de bomen heen, vangen we nog iets op van cafe "De Lichte Turf".

31. Op 13 juni 1912 had de eerstesteenlegging plaats van "Sint-Antoniushove" door monseigneur Van Stee. Hij was een boerenzoon uit Zeeland en zeer vermogend. Vanaf de preekstoel deeide hij op een zondag mee, dat er een ziekenhuis moest komen. De volgende zondag kon hij al meedelen dat het geld er was. De grote geldschieter was hijzelf en hij bekostigde ook de inrichting. Hij was een man, die veel voor anderen deed en bij de minder bedeeiden yond men na zijn bezoek altijd een enveloppe met inhoud. Op de foto ziet men duidelijk de grijze herder, tegenover hem met hoed architect Tonnaer, terwijl kapelaan De Wolf en pastoor Houtman achter hem staan, Rechts van monseigneur Van Stee zien we de toenmalige koster van de St.-Martinuskerk, de heer Nieuwveen en links vooraan dr. Beguin.

VOORBURG

St. Anthoniusho:n

32. Het vo1tooide "Sint-Antoniushove".

33. De rooms-katholieke jongensschool in het Oosteinde, waar nu de Burmah-Castrol Nederland B.V. is gevestigd. In 1890 werd deze foto gemaakt, waarop, behalve aan de rechterzijde hoofd J.Th.F. van den Donk en links onderwijzer Hermans, een aantal Voorburgse jongens staat zoals Jan Werner, Louis Debets, Leo van den Heuvel, Pinkse, Kokshoorn, Gardien, Oosterveer, De Koning, Van der Ham, Jan Kokshoorn en de nu zesentachtigjarige dochter van de heer Van den Donk.

34. Het huis "Klein Ganzenhof" van dr. Hennequin op de hoek van het Oosteinde en de Loo1aan, in 1898 gebouwd als eerste produkt van de Voorburgse architect Klumper, De heer Hennequin was tevens president van de kerkeraad van de Franse kerk.

35. Dr. Hennequin en zijn dochtertje Jet in de kas achter het huis, bezig met de verzorging van de gloxinia's.

36. Wethouder A.J. Herckenrath (1909-1916) woonde op het Oosteinde tegenover het ziekenhuis "St.Antoniushove" .

VOORBURG R. K. Kerk

37. Naast de rooms-katholieke St.-Martinuskerk, die in 1893 werd ingewijd door monseigneur Casper Bottemanne, bisschop van Haarlem, en die was ontworpen door architect E.J. Magry, lag vlak bij de Wijkerbrug de prachtige boerderij van de farnilie Van der Ham. Tot 1931 was Th, van der Ham nog pachter. Bij het hek stond een bord met de volgende woorden: "Melk van eigen vee en eieren van onszelf".

W n.. TUld,1D Co. Ldl>zill:. 17722. Nadldnad< .erbot ???.

38. Het Oosteinde omstreeks 1900 met aan de rechterkant de muur van de buitenplaats "Noorder· vliet", destijds eigendom van prinses Marianne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek