Voorburg in oude ansichten deel 1

Voorburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3469-9
Pagina's
:   208
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. "Noordervliet" lag tussen het buiten "Rusthof" en de St.-Martinuskerk aan het Oosteinde. In 1658 was er al sprake van een buitenp1aats met koepel aan de Vliet. Aan het eind van de achttiende eeuw was het in het bezit van Magdalena Raga, de weduwe van de Haagse burgemeester Patijn. Ret meest bekend was dit buiten toen het in 1879 in het bezit van prinses Marianne en na haar dood aan haar zoon prins Albert van Pruisen. In 1907 is het huis met de bijgebouwen gesloopt en aileen een aantal oude bomen getuigt nog van vroeger tijden.

~ Dr. TronkJer Co., Ldp:dc. 17m. N~4nId< nrtlot ???.

40. De buitenplaats "Rusthof' met de prachtige vijvers aan het Oosteinde werd in 1704 door mr. Rammelman gebouwd. Toen dit prachtige huis in 1907 werd afgebroken bleek uit de zeer dikke fundamenten dat er v66r 1700 ook een huis heeft gestaan. Dit buiten is hoofdzakelijk bekend geworden door haar bewoonster prinses Marianne, die van 1848 tot 1883 eigenaresse is geweest. Na haar dood in 1883 is haar zoon, prins Albert van Pruisen, die meermalen op "Rusthof" vertoefde, tot aan zijn dood in 1906 eigenaar geweest.

VOORBuP.G. Wever81aan.

41. De Weverslaan omstreeks 1910. Aan de rechterzijde stond aan het Oosteinde het huis "Klein Rusthof", waarvan de tuin een heel eind doorliep naar de Achterweg.

42. De Weverslaan omstreeks 1916. De toenmalige bewoner van "Klein Rusthof", de heer Adolphe Temmerman (Zimmerman), verkocht een stuk van zijn tuin als bouwgrond, waardoor aan de rechterzijde de eerste huizen konden worden gebouwd.

43. Rond 1910 zag men in de Groen van Prinstererlaan, die nog slechts aan een zijde bebouwd was, de grote bomen die vroeger deel uitmaakten van het bos van prinses Marianne.

44. Het huis van burgemeester jonkheer C.W. Stern, gelegen aan het Oosteinde, tussen de Prins A1bertlaan en de Groen van Prinstererlaan. Ernaast staat, gedeeltelijk zichtbaar, het geboortehuis van de samensteller van dit boek.

45. Voorburg kende in het begin van de twintigste eeuw typische dorpsfiguren. Een ervan was bode Koot uit Leidschendam, die met zijn ezelwagen bodediensten verrichtte van Den Haag naar Leidschendam. Hij staat hier op de hoek van de Prins Albertlaan en het Oosteinde,

46. Aan de Parkweg tussen de Groen van Prinstererlaan en de Prins Albertlaan liet de kapitein der grenadiers, G.H.E. Dierkens, afkomstig uit Zeeland, in 1911 de villa "Zwake" bouwen. De heer Bol herdoopte het huis later in "Sparwoude". De foto toont de voorzijde van het huis.

47. In 1924 kochten de dames Bleuland van Oordt de villa. De vijvers behoorden aan de gemeente en lagen achter het huis.

Hulze tlreugd en Rust.

48. Het buiten "Vreugd en Rust", reeds genoemd in de zeventiende eeuw, werd vanaf 1784 door vererving door verschillende families bewoond, Adriaan Caan bezat dit buiten in 1784, vervolgens de Haagse arts P.J. Groen van Prinsterer, terwijl in de zomermaanden zijn zoon de bekende staatsman mr. Guillaume Groen van Prinsterer op "Vreugd en Rust" verbleef. In 1837 kreeg zijn zwager, rnr, Mari A.F.H. Hoffmann, het buitengoed. Na zijn dood erfde zijn schoonzoon Otto baron van Wassenaer van Catwijck "Vreugd en Rust" en daar hij kinderloos overleed ging dit bezit over aan een andere zwager van de staatsman Groen, mr. Johan A. Philipse, Zijn dochter huwde met jonkheer mr. B.C. de Jonge, de latere gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, Het echtpaar vertoefde 's zomers meestal op "Vreugd en Rust". In 1917 werd dit prachtige buiten verkocht aan de gemeente 's-Gravenhage, Sinds enkele jaren is het eigendom van de gemeente Voorburg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek