Voorburg in oude ansichten deel 1

Voorburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3469-9
Pagina's
:   208
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. Omstreeks 1902 werd dit grote huis aan het begin van de Herenstraat bewoond door J.Th.F. van den Donk, hoofd van de rooms-katholieke jongensschool. Veer hem woonde hier de heer Veneka, lid van de hervormde kerkeraad.

IU1

-~--

70. In de bekende smederij in de Herenstraat, waarbij tot voor kort een travalje stond, vestigde zich in I9l3 J.P. Lipman uit Wateringen. Hij was de oprichter van het bekende touringcarbedrijf "Vooruitgang Is Ons Streven" (V.LO.S.). Het diploma hoefsmid behaalde hij aan het einde van de vorige eeuw bij de Veeartsenijkundige Dienst in Utrecht.

71. Het huis "Vossenburch":in de Herenstraat wordt reeds begin 1500 genoemd. Het is het enige hu:is met een trapgevel dat Voorburg nog rijk is. Het is onlangs prachtig gerestaureerd en wordt nu bewoond door antiqua:ir Roos, Ernaast loopt de Kerkhofstraat, nu omgedoopt in Wielemakersslop. Omstreeks 1870 heette het Van Buurenslop, naar de dames Van Buuren die toen al versche:idene jaren:in "Vossenburch" woonden.

72. De Herenstraat omstreeks 1912. Rechts de boekhandel van H.E.G. Ruys, dan de poort en vervolgens de behangerij en stoffeerderij van de firma Ligthelm.

73. Op 6 november 1912 werd Daniel baron Mackay geinstalleerd als burgemeester van Voorburg. Op de foto zien we de burgemeester en naast hem zijn echtgenote, mevrouw Mackay-Hommel. Achter baron Mackay staan zijn ouders, de oud-burgemeester van Amerongen en mevrouw Mackay - baronesse van Lynden. Op de eerste rij zien we van links naar reehts onder anderen: de heren Van den Berg, Franssen, Dolman, Herekenrath, De Haan en Muys. Vervolgens G.J.P. Klumper, Van der Griendt, jonkheer Gevaerts, St. van Veen, P. Elzevier en het meisje Jeanne Klumper, dat de burgemeester bloemen aanbood.

74. Het hoofd van de gemeenteschool in het dorp was van 1903 tot 1916 E. Molt, rechts staande op de foto. Verschillende kinderen wonen nu nog in Voorburg of in de naaste omgeving. Zittend op de eerste rij: de gebroeders Van Waveren. Zittend op de tweede rij: de meisjes Wesseling, Schmal, Tupker en Cremer. Staande op de derde rij: de meisjes Nel Hooijer, Honing, Gevers, Nel de Zwart en Nel Vis. Staande op de vierde rij: G. Opdam, W. Opdam, Bovy, Bregman, Vrolijk, Wesseling en Meefout. Staande op de vijfde rij: Hugo Bregman, Vrolijk, Bruggeling, Post, Veldhuis en Jan Bregman.

75. Een klas van de dorpsschoo1 in 1886. Links de heer Hoijer en vooraan juffrouw Indewey. Enkele namen van de kinderen zijn: Anna Savalle, Nan Klinkenberg, Margot de Ridder, Frank Beguin, Elisabeth Schepers en Jaap de Ridder.

76. In dit tenue tennisten onze ouders en grootouders in de vorige eeuw, Hoewel niet zo luchtig als tegenwoordig, speelde men toch met evenveel enthousiasme. De Voorburgse tennisclub speelde in de eerste tijd van haar bestaan op een stuk land achter de Algemene Begraafplaats en later op het terrein naast "Sonnenburgh", dat in de volksmond "de zweetdruppel" werd genoemd. Op de in 1898 gemaakte foto zien we de club opgesteld in de tuin van de familie Koolemans Beynen in de Herenstraat. Thans is in dit pand de Amro-bank gevestigd. De dames zijn onder anderen N. en A. KooIemans Beynen, Van Voorthuyzen, B. en R. Beguin, A. Henkes, L. Gessner van der Voort, T. Cario, J. en A. Bleuland van Oordt en G. Nieuwenhuyzen; de heren zijn onder anderen: Aug. Beguin, H.M. Bleuland van Oordt, L. Beynen en Henkes.

VOORBURG

H eeNnalraal

UllJr. J. Lokker. Voorbur2.

77. Een gedeelte van de Herenstraat omstreeks 1890 met aan de reehterzijde het gemeentehuis, dat in 1883 met grote financiele steun van prinses Marianne is gereedgekomen. Reehts naast het raadhuis was een kleine poort, die toegang gaf tot de dorpssehool. Daarnaast zien we het huis van kruidenier en klompenmaker Roerade, terwijl het pand geheel rechts werd bewoond door kleermaker Zieck,

78. Smid K. Wemerrnan had zijn srnidse in de Herenstraat vlak bij het vroegere politiebureau.We zien hem hier bezig een stuk ijzer te verhitten. Hij was de oprichter van de christelijke harmonievereniging "Jubal".

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek