Voorburg in oude ansichten deel 1

Voorburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3469-9
Pagina's
:   208
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. De travalje van de smederij is duidelijk zichtbaar. Vroeger woonde hier de meester-smid Dirk van Schagen (de schoonvader van Wemerman) die daar in 1832 de smederij begon en naar wie de Van Schagenstraat (vroeger Van Schagenslop) is genoernd,

?? "'t .~

Voorburg Heerenstraat met Wilheiminaboom

80. De Herenstraat omstreeks 1915. Geheel links de bakkerij van Van der Zijde.

Voorburg Heerenstraat

81. De Herenstraat omstreeks 1909. Rechts het hotel en restaurant "De Zwaan", Dit uithangbord met de getekende zwaan is helaas verdwenen. Links zien we kruidenier De Bruyn in het pand waarin nu kantoorboekhandel Welter is gevestigd, vervolgens de Wilhelminaboom en ten slotte het poiitiebureau met het torentje.

82. In 1905 gingen de vier Voorburgse politiemannen op de foto met de veldwachter. Staande van links naar rechts zien we: Henkes, Van der Ende en Bilkes (dikke). Zittend Veerman en Nauta.

83. "Dikke" Bilkes was een politieman en een pedagoog van het zuiverste water die heel goed begreep wat wel en niet door de beugel kon, Iedereen had ontzag voor deze politieman van ruim tweehonderd pond met handen als presenteerbladen. Men wist direct dat er met deze figuur geen loopje te nemen was. Een bekeuring gaf hij zelden want iedereen wist, ook de jeugd, dat het na een waarschuwing ernst werd. Indertijd woonde hij boven het politiebureau in de Herenstraat.

tt e ere-n s"Tra a 1.

YOOROUllG.

~.. ....."

. r' . ..' 11

.-< ., .

... ~~, - ' .. ,~. "!..

. '0/,': "':' ..? /0.. ",

84. De kerk van Voorburg dateert van de veertiende eeuw en werd opgetrokken in gotische stijl. Rond 1450 werd de kerk vergroot en aan het einde van de achttiende eeuw en in 1842 verbouwd en gerestaureerd. De parochiekerk was gewijd aan St. Martinus. Na de reformatie kwam hij in handen van de hervormde gemeente. In dit kerkgebouw bevindt zich onder andere de grafkelder van de familie Coymans, Hierin lagen aan het begin van deze eeuw vijf mummies. Kort na de tweede wereldoorlog bleek, dat door bepaalde omstandigheden, er nog een mummie was overgebleven. In 1909 vond men onder de houten vloer twee zerken van het adellijk geslacht Van Halewijn. In de Franse tijd heeft men de stenen met cement overgoten om de familiewapens voor uitkappen te redden. Deze grafzerken liggen nu in het koor, omringd door vele andere. De kerk is geheel gerestaureerd (begonnen in 1965 en beeindigd in 1968) terwijl men tijdens de werkzaamheden bijzondere interessante vondsten heeft gedaan. Het zou echter te ver voeren hier in dit boek nader op in te gaan.

85. Bij het vertrek van dominee Taeke Kloosterman (tweede van links, zittend) naar Friesland in 1926 werd deze foto van de toenmalige kerkeraad van de hervormde kerk gernaakt, We zien, staande van links naar reehts: J. Broekman, D.J. Minkhorst, J.E. Akkeringa, W. de Bruyn en J. van der Wolf. Zittend: P. de Rover, dominee T. Kloosterman, D. Geerts en J. Bregman.

86. De Kerkstraat aan het eind van de negentiende eeuw met links op de hoek het huis van aannemer Klumper. Vroeger had dit huis een prachtige trapgevel, die helaas verdwenen is. Daarnaast staat het pand waarin nu de Voorburgse Courant is gevestigd. De vermelding boven de deur "Handel in alle brandstoffen" duidde erop dat hier een kolenhandelaar gevestigd was. De eigenaar was een zekere Koetsier, een boerenzoon uit Zoetermeer, die er na enkele jaren geen brood meer in zag en de zaak ophief,

87. De buitenplaats "Hoeckvliet", gelegen bij de kerkbrug aan de Vliet, heeft verschillende malen eigenaars van Franse origine gekend. In 1688 was de eigenaar Mr. Robert le PIa, ambachtsheer van de Tempel. In 1694 werd het huis bewoond door Jean Antoine de Normandie, in 1741 door de oud-schepen van Hoorn, mr, Jacob de la Faille. In 1845 kwam J. Savalle naar Voorburg en kocht de pas gestichte parfumerie- en zeepfabriek van M. Keyzer en Cie, In 1860 zette zijn zoon P.J.A. Savalle het bedrijf voort tot 1902, waarna "Hoeckvliet" door de gemeente werd gekocht en afgebroken. Voorburg moest het toen stellen zonder zeep en de heerlijke geuren,

88. Het gezin van oud-wethouder P.l.A. Savalle op de buitenplaats "Hoeckvliet" omstreeks 1896. De heer Savalle heeft Voorburg tweemaal gediend als wethouder: van 1889 tot 1893 en van 1899 tot 1900.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek