Voorburg in oude ansichten deel 2

Voorburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4512-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het schrijven van dit tweede boekje: "Voorburg in oude ansichten" is gebleken hoe verschrikkelijk snel we leven. In zeven jaar tijd zijn er huizen verdwenen en romantische plekjes aangetast, waarvan men in 1966 zou gezegd hebben dat dit niet mogelijk kon zijn. Voor diegenen die een zekere gehechtheid hebben aan datgene wat nu verloren is, zijn deze kostbaarheden voorgoed vastgelegd. Ook nu zijn er foto's uit lang vervlogen tijden van volwassenen, kinderen, bepaalde gebeurtenissen, huizen en straten. Gebleken is dat er ditmaal veel nieuw en ongekend materiaal te voorschijn is gekomen, waarvan sommigen niet eens meer wisten dat zij nog over zulke kostbaarheden beschikten. Vele briefkaarten en ook foto's zijn helaas verdwenen omdat de bezitters er geen waarde meer aan hechtten. Ik hoop dat met dit bijeengebrachte materiaal enigszins is voldaan aan het verlangen om te laten zien hoe het oude dorp aan de Vliet eruit zag in voor velen lang vervlogen tijden. Ook nu heb ik een keuze moe ten maken uit de grote verscheidenheid van

materiaal. De gemeenten Voorburg en Leidschendam ben ik veel dank verschuldigd voor het afstaan van foto's. Ook uit de uitgebreide verzameling van de heer A. de Wolf te Voorburg heb ik een ruime keuze kunnen maken en betuig hem gaarne langs deze weg rnijn erkentelijkheid. In het bijzonder dank ik al degenen, die foto's en kaarten voor dit boek hebben afgestaan en wil deze gaarne met name noemen: mevrouw J.Th. Beguin, de heer J. Bleuland van Oordt, mevrouw H. van Boheemen-van Paridon, de heer P.H. Bruijnings Ingenhoes (Den Haag), mevrouw H.M. Dietz-Helbers, mevrouw M. Heins-Langerijs, mejuffrouw M.e. Hogendoorn, de heer A. de Jager (Den Haag), de heer P.J. Keyzer, mevrouw J. Markus-van den Akker, mevrouw M.A.E.J. Mertens-Formijne, mejuffrouw E.W. Oortgijsen, de heer G. Sark, mejuffrouw H. Savalle (Rijswijk), mevrouw J. Schmal-van Geest, de heer J. van der Stelt, de heer L. Tetteroo (Leidschendam) en mevrouw J.P.G. Zeldenrijk-Klumper.

1. Op de hoek van de Looierslaan en het Oosteinde lag de boerderij van W. van Haastert. Deze boerderij is met het oog op de uitbreiding van de gemeente in 1925 afgebroken.

r

~

~',I

2. Waar nu de Dr. Beguinlaan ligt, graasden in 1910 de koeien van de boerderij "Ruimzicht" van C. van Paridon.

3. De boerderij "Essesteyn", eens behorend tot de uitgestrekte buitenp1aats van die naam is tweehonderdvijftig jaar oud, staat aan de Rode1aan en was omtrent de eeuwwisse1ing eigendom van graaf Van By1andt. Vanaf 1886 was het ges1acht De Wit pachter van de boerderij, die nu onder monumentenzorg valt en waarvan men in de toekomst een kinderboerderij wil maken.

4. Het prachtige inrijhek van de buitenplaats "Essesteyn" stond aan het Oosteinde, recht tegenover de ingang van "Eemwijk". Omstreeks 1860 kwam het buitengoed in het bezit van de familie Koot. De boerderij van "Essesteyn", dieht bij de ingang gelegen, werd in 1924 afgebroken. Het hek was reeds eerder verdwenen. In 1905 werd mr. Abraham Capadose eigenaar van het buiten "De Kleine Loo", gelegen tegenover "Huis ten Bosch". Na het overlijden van de eigenaar J.C. Koot, die met zijn gezin de boerderij bewoonde, verkocht zijn weduwe dit monumentale hek omstreeks 1909 aan de heer Capadose, die het aan de Bezuidenhoutseweg voor zijn bezit liet plaatsen. Met het oog op de uitbreiding van Den Haag moest dit hek verdwijnen. Enkele jaren geleden is deze poort aangeboden aan de Koningin en staat nu aan de hoofdoprijlaan van "Huis ten Bosch".

5. Aan het eind van de huidige Laan van Leeuwesteyn stond in 1924 nog de oranjerie van de vroegere buitenp1aats "Essesteyn".

6. Op 16 oktober 1902 verkocht Ferdinand Wierdels, bewoner van de buitenplaats "Schoonoord" een stuk grond aan Cornelis Linck, gepensioneerd ingenieur uit Nederlandsch-Indie, Hij liet deze villa ontwerpen door architect G.J.P. Klumper en noemde zijn huis "Villa Djacja Carta". Tussen 1918 en 1928 werd de naam veranderd en vanaf die tijd heet het huis "Oostvliet". De villa heeft als nummer Oosteinde 100 en wordt nu bewoond door de paters kapucijnen.

7. Na het verdwijnen van de stoomtram werden de rails verwijderd en begon men in 1926 aan de reconstructie van het Oosteinde. Op de hoek van de Rembrandtlaan stond het cafe "De Stoomtram", eigendom van de heer Joost Leijen. Links op de foto is nog juist een stukje bos zichtbaar van de buitenplaats "Schoonoord", waarvan de villa (thans Oosteinde 94) nog steeds bestaat.

Voorburg - Rembrandtlaan

8. Dit is een opname van de Rembrandtlaan in 1920, aan een zijde bebouwd met woningen van "Huiselijk Geluk". Vanaf het Oosteinde gezien, lagen de rails van de stoomtram aan de linkerzijde. Op de foto zien we links achter duidelijk het bos van de uitspanning "De Wijkerbrug".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek