Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het samenstellen van dit boekje blijkt al weer hoe snel de situatie in Voorburg verandert; wat dat aangaat zou men van dit soort boekwerkjes er jaarlijks enkele uit kunnen geven, Voorburg, eens het rustieke dorp aan de Vliet, waar het in het begin van deze eeuw nog heerlijk toeven was, is nu een van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. In de tien jaar dat ik. mij bezig heb gehouden met de Voorburgse geschiedenis, en dan vooral op het sociale vlak, heb ik in gesprekken van vele mensen het vertrouwen gekregen, waardoor men vaak meer los liet over het verleden van deze gemeente en dan niet alleen de leuke, maar ook de minder leuke momenten. Vele gesprekken zijn gevoerd over de werksituatie en het standsverschil, die vroeger een duidelijk stempel op de gemeente hebben gedrukt.

Het fotomateriaal in dit boekje, dat ik in de loop der jaren heb verkregen, geeft een redelijk beeld van al die gesprekken. We mogen ons nog gelukkig prijzen dat vele foto's en afbeeldingen bewaard zijn; ieder heeft thuis nog wel een prent van vroeger met dierbare herinneringen er aan. Twee grote en belangrijke collecties van oude foto's over Voorburg, die toegankelijk zijn voor iedereen (na een afspraak te hebben gemaakt), zijn die van het gemeentearchief (hiervan zijn er ook

enkele opgenomen in dit boekwerkje met vermelding A-V) en de collectie van de fotograaf Van der Engh uit Voorburg. Deze collecties zijn zeer de moeite waard om gezien te worden.

Wanneer men dit boekwerk door bladert, komt men tot de conclusie dat in driekwart eeuw ontzettend veel is veranderd. Vele bouwprojecten verrezen op plaatsen waar vroeger industrieen, boerderijen, winkels, instellingen, enzovoort stonden. Het is met recht als men zich afvraagt: Waar moet .dat heen en hoe ver kan men gaan? Deze vraag zal alleen door de volgende generatie worden beantwoord. Het wordt daarom tijd dat men het geschiedschrijven ook aan jongeren overdraagt en van hen zijn er in de gemeente velen die zich met dit onderwerp bezighouden. Men moet ze alleen weI dekans geven. Ik heb mij daarom nog eenmaal beziggehouden met de geschiedenis van Voorburg door mid del van het samenstellen van dit boekwerk, waarna ik mijn archief overdraag aan de volgende generatie.

Veel dank ben ik verschuldigd aan al diegenen die mij in vertrouwen gegevens, foto's en ander materiaal hebben geschonken, want ten slotte hebben zij geschiedenis gemaakt en het verleden van Voorburg levend gehouden.

1. De oudste verme1ding van de naam Voorburg vindt men in de tussen de jaren 777 en 866 aangevangen goederenlijst van de Utrechtse kerk. In die lijst wordt gesproken van Forenburg, Fore en Forschate, waarmee respectievelijk Voorburg, Veur en Voorschoten bedoe1d zijn (zie foto). De merkwaardige opeenvolging in geografische ligging van de genoemde p1aatsen, wier namen een voor een hetzelfde element "Fore" vertonen, p1eit sterk voor een gemeenschappelijke naamsoorsprong.

2. De boerderij "West Duyvestein", gebouwd in 1606 door jonkheer Johan Uitenhage de Mist en gelegen aan de Veurse1aan te Voorburg, omstreeks 1920.

3. Ter gelegenheid van het veertigjarig huwelijk van Jan de Wit en Pietemella Lammans, in 1915, werd deze foto gemaakt op boerderij "Essensteyn". We zien hier hun kinderen en diens eehtgenoten plus de kleinkinderen. Van links naar reehts zien we onder anderen: Jan van Tilburg, Pieter de Rover, Comelis de Wit, Gerrit de Wit, Pietemella de Wit en Hubertus de Wit. Zittend, van links naar rechts: Alida de Wit, die gehuwd was met Van Tilburg, Johanna de Wit, gehuwd met De Rover, Jan de Wit, Pietemella Lammans, Klaas Reijneveld, gehuwd met Pietemella, en Margereetha Reijneveld, gehuwd met Hubertus. Comelis de Wit trouwde later met Adriana van Dorp en zijn broer Gerrit trouwde met Aletta van Dorp, een zuster van Adriana van Dorp.

4. Ret echtpaar De Wit-van Dorp omstreeks 1933. Gerrit de Wit volgde zijn vader Jan de Wit op, die sinds 1886 de boerderij "Essensteyn" pachtte. Gerrit de Wit was met Aletta van Dorp getrouwd en had uit dit huwelijk een zoon, Jan genaamd. In de Tweede Were1door1og overleed Gerrit de Wit en vanaf die tijd heeft zijn twintig jaar jongere vrouw het boerenbedrijf tot half de jaren vijftig voortgezet. Onlangs is de weduwe De Wit-van Dorp op vierennegentigjarige leeftijd overleden.

5. In 1913 liet Wilhelmus van Veen een tuinderswoning bouwen aan het Oosteinde, die het nummer 253 kreeg. Dit stuk grond, vroeger behorende bij de tuinen met vijver van de buitenplaats "Essensteyn", werd in 1909 gekocht door Theodorus van Veen van Marinus Duyts voor zijn zoon en het lag voor boerderij "Essensteyn". Het land werd rijp gemaakt voor een tuinderij. Op de foto uit 1914 zien we nog de lage spoordijk met in de verte bijna de gehele St.-Martinuskerk en de smalle bomen van de oprijlaan.

6. Aan het Oosteinde 253 was vroeger een warmoezeniersbedrijf van W. van Veen, met er voor de proeftuin van de firma Zwaan. Deze foto laat zien hoe groot deze tuinen waren en reehts kan men nog een stukje van de tuinderswoning zien met in het midden, verseholen tussen de bomen, het dak van boerderij "Essensteyn".

7. Deze foto is gemaakt op de tuinderij aan het Oosteinde, waar nu de "kleurenwijk" is gebouwd, voor boerderij "Essensteyn". Degene met een sigaret in zijn mond is tuinder Willem van Veen, poserend met zijn personeel.

8. De schitterende oprijlaan naar de boerderij "Essensteyn" (rond 1750) met de meer dan honderd jaar oude beuken en eiken, die in de jaren zestig, gewoon uit onbenulligheid, door de gemeente zijn omgehakt. Omtrent de eeuwwisseling was de boerderij eigendom van graaf Van Bylandt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek