Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Deze foto uit 1932 toont de grote, internationale be1angstelling voor de proeftuin van de firma Zwaan aan het Oosteinde. We zien hier bezoek uit Duits1and. Geheel links de vertegenwoordiger van de firma Zwaan, de heer Zigtenhorst, en geheel reehts Jan Knapper. Nu is hier een nieuwe wijk gebouwd, waarin de straten de namen van kleuren dragen.

10. Aan het eind van de jaren twintig werd deze opname gemaakt in de oude anjerkas die stond op de proeftuin van de firma Zwaan aan het Oosteinde, gelegen achter het hoge huis aan het begin van de oprijlaan naar boerderij "Essensteyn". We zien onder anderen, van links naar reehts: Jan Balkenstein, een onbekende, Henk Hooghuis, Jan Keizer en Jan Knapper.

11. Gezicht op het begin van de schitterende oprijlaan naar boerderij "Essensteyn" . Links zien we de huisjes van de wasserij van Kan, met daarboven het dak van het hoge huis, dat in 1910 werd gebouwd door de Haagse bloembollenkweker Duyts. Onder de woning waren twee paardeboxen en ruimte voor een koets en wagen. In het begin van de jaren zestig is dit alles verdwenen.

'Voorburg

Het Huis Leeuwensteijn

12. Prinses Marianne bezat van 1861 tot 1883 het buiten "Leeuwensteijn", dat werd bewoond door haar intendant dr. G.J. Hofs en diens echtgenote, E.L. van der Mey, die in die tijd haar hofdame is geweest. Na de dood van prinses Marianne ging het goed over aan haar zoon Albert van Pruisen, die het in 1906 overdeed (in verband met zijn overlijden) aan zijn drie zoons, Friederich, Joachim en Wilhelm. Zij deden dit be zit op 1 november 1907 van de hand.

13. In mei 1921 werd de "Contro1e Ve1orit" gereden over een afstand van negentig kilometer in zes uur. Op de foto zien we onder anderen Willem Holsbergen en Gerrit van der Ham. Deze tit verliep via Voorburg, waar men een stop maakte en waar deze foto is genomen.

Station

1'10 Elect. Spoorweg

14. Het stationnetie Voorburg-Leidschendam, dat is gebouwd in verband met de aanleg van de eerste e1ektrische spoorlijn van Den Haag naar Rotterdam, beter bekend als het Hofp1einlijntje. Deze e1ektrische spoorlijn werd geopend op 1 oktober 1908. Inmiddels is het welbekende stationsgebouw afgebroken.

Voorburg

Inmakerij van de Oroentencentrale

15. Ben opname van de inmakeri] van de groentecentrale van de heer Blad, groentekoopman uit Rotterdam, die de bouwer was van het huidige huis "Eemwijk". Nu is op dit terre in het magazijn van de PTT (A-V).

16. Deze opname uit 1910 laat het personee1 zien van de groente-inmakerij, die ge1egen was aan de Westvlietweg en eigendom was van de heer B1ad, afkomstig uit Rotterdam. We zien onder anderen: Leen de Groot, No1 van der Ham, Van der Heijden, De Wit, Hoogendoorn, Weda, Duijvesteijn en Van Diik.

17. In Voorburg aan de Westvlietweg, had men vroeger een groentecentrale annex veiling. Deze cooperatieve veiling was zowel voor de tuinders uit Voorburg als uit Leidschendam en Stompwijk. De heer Blad, groentekoopman uit Rotterdam en de grondlegger van het huidige buitenhuis "Eemwijk''', had bij deze groentecentrale, waar nu het PTT-magazijn is, een groente-inmakerij. Hiervan is niets meer terug te vinden, behalve de werkplaats van de Spoorwegen.

r}c:l1wijk YOORCCRG

18. Huize "Eemwijk" omstreeks 1925. Deze buitenplaats bestond al in 1650 en kreeg haar naam in 1721. Van 1893 tot 11 mei 1917 bewoonde de rijtuigenfabrikant J. Dolman dit buiten. In 1918 werd het huis gesloopt door de Rotterdamse groentekoopman Blad, die in 1918 het huidige huis neerzette. Na het plotselinge overlijden van de heer Blad (deze man heeft nooit de afbouw van dit huis gezien) kwam het hele bezit in handen van de bekende scheepsbouwer B. Wilton. In 1962 ging het bezit over aan de Italiaan A. Pazzo. Sinds enke1e jaren is het huis verhuurd aan de Besturenraad van het ProtestantsChristelijke Onderwijs in Nederland. Onlangs heeft men het monumentale hekwerk van de ingang laten restaureren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek