Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. In de zomer van 1925 werd deze opname gemaakt in de voortuin van huize "Eemwijk". We zien, van links naar rechts: E.L.C. Schiff, jonkheer C.W. Stern, burgemeester H. van Boeiien, mr. B.P. Smeele, W. van den Brink en L.J. Doorn, gemeenteontvanger.

20. Schoorsteenpanee1 afkomstig van de boerderij "Essensteyn". Deze boerderij stond recht tegenover de ingang van de buitenp1aats "Eemwijk" en was het 1aatst eigendom van Hendrikus Koot, die hier ook een boerenbedrijf 1eidde. Waarschijnlijk geeft deze schildering een eerder gebouwde boerderij aan. In 1924 is de boerderij afgebroken en het prachtige hekwerk, dat voor de boerderij stond, is op initiatief van een aantal Hagenaars aangeboden aan koningin Wilhelmina en is nu geplaatst bij de hoofdoprijlaan van het "Huis Ten Bosch" aan de Leidschestraatweg.

21. Het personeel van de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, omstreeks 1924, bezig met werkzaamheden aan de rails op het Oosteinde.

loorburg

H u I z e llIe! en 6urgh.

22. Huize ,,vliet en Burch" in 1912, gezien vanaf het Oosteinde. In 1899 was de twintigjarige Maria Magdalena Lucassen de bezitster, die ter ere van haar eenentwintigste verjaardag een groot feest gaf. Lang heeft zij van dit huis geen gebruik: kunnen maken, daar zij in 1904 in het dorp Hyeres aan de Cote d'Azur plotseling overleed. In datzelfde jaar kocht Maria van Herwaarden, douairiere van jonkheer Louis Pierre Quarles van Ufford, dit prachtige huis. In 1923 werd Bart Wilton eigenaar, die het verhuurde aan de familie Gevers. Sinds enige jaren is er nu een kindertehuis van het Leger des Hells in gevestigd.

23. Aan het Oosteinde staat een laat achttiende-eeuwse boerderij met herenhuis, "Woelwijk" genaamd. Op de foto zien we Johannes Hooijmans, raadslid, bij de ingang, achter hem zijn vrouw Petronella Kokshoorn met kind. In de koets zit op de bok Klaas Kapteijn en achterin diens vrouw Marie Hooijmans (dochter van Johannes). Voor het herenhuis zitten de dames Van der Spek met naast hen een huisknecht en in de deuropening een dienstbode. Deze boerderij is in het bezit van de familie Hooijmans geweest, evenals het herenhuis dat nu nog is.

24. Boerderij "Woe1wijk" aan het Oosteinde was tot het begin van de jaren zeventig als boerderij in gebruik. Echter, met de bouwp1annen van de groeikern "Essensteyn" was de 1aatste boer, Jan Hooijmans, die gehuwd was met Annie van Veen, genoodzaakt het bedrijf te stoppen. In het herenhuis hebben vroeger verschillende personen gewoond. Een van de bewoners (in 1912) was de bekende cabaretier Jean-Louis Pisuisse, die toen gehuwd was met Fie Carelsen.

25. De Vondelstraat omstreeks 1910 met de huizen die door de Spoorwegen waren neergezet voor haar arbeiders. In de verte ziet men een stukje van een boerderij, terwij1 de huizen in het begin nog tuintjes hadden.

26. De Rembrandtlaan omstreeks 1926, nu aan weerszijden bebouwd. Dit was in 1912 nog niet ZO, toen lagen er nog de rails van de stoomtram aan de linkerzijde. In de verte ziet men de nauwe doorgang naar de Wijkerbrug.

VOORBURG

De Wijkerbrug

.

27. Gezicht op het hotel "De Wijkerbrug" in 1910. Dit hotel was voor de Tweede Wereldoorlog tot in de verre omtrek bekend en vele feesten zijn er in deze uitspanning gegeven.

28. Gezieht op de Vliet omstreeks 1915 met reehts een dee1 van de uitspanning "De Wijkerbrug", terwiil men boven de bomen uit nog een stukje van de torenspits van de St.-Martinuskerk kan zien. Men ziet dat er toen nog geen ophaa1brug was, zoals we die nu kennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek