Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. De Loolaan omstreeks 1920 met aan de rechterzijde de huizen van de Voorburgse Woningbouwvereniging, die in 1918 werden gebouwd. De Loolaan was vroeger de oude oprijlaan naar de buitenplaats "Het Oude Loa".

ST. ANTONIUSHOVE

30. De voorgeve1 van het pension "St.-Antoniushove" aan het Oosteinde, dat gebouwd is in de jaren 1912/1913 en een be1angrijke plaats innam in de gemeente, maar ook in het toen opkomende ziekenhuisgebeuren in Nederland. Boven de hoofdingang zien we links het bee1d van Antonius van Padua en rechts het bee1d van Wilhe1mus. Daar boven het prachtige tegeltab1eau, waarvan onlangs een replica in het huidige ziekenhuis "St.Antoniushove" in Leidschendam (bij het afsprakenbureau) is opgehangen. In de jaren zeventig is het he1e complex tegen de grond gegaan.

31. Verschil moet er we zen dacht men in die tijd en dat blijkt uit de opname van 1920 van een pensionkamer 1ste klasse. De pensionbewoners kochten zich als het ware in en b1even - indien dit niet eerder werd onderbroken door ernstige ziektes - hier wonen tot hun dood. Dit pensiongenoot grote bekendheid en men vond het een he1e eer hier de 1aatste dagen te slijten.

32. Twee van de bekendste pensionbewoners waren de oud-gouverneur van Curacao, de heer Helfrich, en freule Grotenhuis van Onstein. De laatstgenoemde was ook een van de laatste pensionbewoners voordat het pension geheel ziekenhuis werd. Tijdens de processies van het Heilig Sacrament zag men de heer Helfrich in vol ornaat meelopen naast generaal Philips in ziin witte uniform, kolonel Van Goor in het groen en generaal Verberne in zwart uniform met steek. (Zij woonden ook in het pension.) Een mooi schouwspel. Op de foto zien we de heer Helfrich in zijn ambtskostuum.

33. Deze opname uit 1915 laat de achterzijde van het pension "St.-Antoniushove" zien, met het daaraan verbonden ziekenzaaltje, vanaf de Vliet. Ook is nog duidelijk de kapel van dit complex te zien, die door giften van pensionbewoners was ingericht.

34. Een goed beeld van de kapel geeft deze foto uit 1920. De gebrandschilderde ramen werden in 1915 door de pensionbewoners geschonken. Twee jaar later schonk mevrouw Van der Wal zes statien van de kruisweg, die in 1919, bij het gouden jubileum van monseigneur Wilhelmus van der Stee, voltallig werden gemaakt. Nag in dat zelfde jaar werden de beelden van St. Jozef, links op de foto, en St. Antonius, rechts op de iota, geschonken door de familie Raaymakers. Langzamerhand kwam de in romaanse stijl opgetrokken kapel met galerijen tot stand.

35. Ter ge1egenheid van het tienjarig bestaan van het pension, in 1922, werd deze foto gemaakt aan de achterzijde bij de kapel. We zien naast de zusters augustinessen uit Delft, die vanaf het begin tot aan de oor1og de zorg van het pension hadden, pensionbewoners, 1eerling-verp1eegsters, monseigneur Van der Stee, pastoor Aa1berse en enke1e gasten die werden verp1eegd.

Operaliekamer.

, !l~US HOlJe Joorburg.

36. Dat een ziekenhuis met de tijd mee moet gaan, blijkt onder andere wel uit de operatiekamer, hier uit 1925. Menig mens krijgt bij het zien van deze operatietafel de kriebels, maar toen was dit het nieuwste van het nieuwste.

37. Een groot voorstander van een ziekenhuisje in Voorburg was dr. S.B. de Groot. Hij was iemand die bekend was om zijn scherp verstand en die medisch zeer goed onderlegd was, door mid del van het zich steeds op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Vanaf 1913 was hij verbonden aan het ziekenzaaltje en voerde onder andere chirurgische handelingen uit.

38. Daar de behoefte aan een ziekenhuis steeds groter werd en het ziekenzaaltje het niet aan kon, werd besloten naast het pension een ziekenhuis te bouwen. Dat gebeurde in 1927 en vijf jaar later was het gehee1 klaar. Om een indruk te kunnen krijgen hoe het er toen uitzag 1aat ik u op deze foto zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek