Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Nogmaals een kijkje op het schitterende interieur van de St.-Martinuskerk rond 1900, vanaf het middenschip op het hoofdaltaar. Helaas is van dit alles niets meer over. Het St.-Antoniusbeeld (links op de foto) staat nu aan de linkerkant van het zijschip, terwijl de Heilige Familie (rechts) nu fungeert als een soort "tuinkabouter-familie" in de tuin van de pastorie en langzamerhand afbrokkelt.

50. In Voorburg had men in de jaren twintig onder andere de St.-Vincentiusvereniging. Op deze foto van 1920 zien we diverse 1eden van deze vereniging. Staande, van links naar rechts onder anderen: Piet van der Akker en Piet Henderiks, onder hen Koos van Veen en Jan de Konink en vooraan Piet Holsbergen en Van Schie.

51. Het hoofdaltaar in de jaren dertig. Inmiddels kan men zien dat het Mariabeeld van de linkerzijde naar de reehterzijde is verplaatst en Onze LieveHeer van reehts naar links. Na de algehele verandering is het praehtige hoofdaltaar verdwenen, terwijl het beeld van Maria nu in het linker zijsehip staat en bruin gekleurd is (het Maria-altaar). Het beeld van Onze Lieve Heer treft men nu, ook bruin gesehilderd, aehter in de kerk aan, daar waar vroeger een beeld van Bonifatius stond, dat is vernietigd.

52. Deze foto uit 1929 1aat de groep mensen zien die had ingetekend voor een driedaagse bezinning, die om de zovee1 tijd werd gehouden. We zien op deze opname, die gemaakt is in de kerktuin, onder anderen: Rinus Kramer, Nicolaas van der Krogt, Comelis Mill, Wilhelmus van der Nouweland, Leen van Pommeren, Kramer en Nico van der Krogt jr.

53. Omstreeks 1920 werd deze foto gemaakt van Wilhelmus van Veen, warmoezenier aan het Oosteinde. Hier ziet men het transport over water van de groenteschuit naar de veiling, die was gelegen bij de spoorbrug van het Hofpleinlijntje. Deze man woonde hemelsbreed nog geen kilometer van de veiling af, maar moest per schuit, die hij voort moest trekken via de Broeksloot, de Trekvliet en de Vliet, naar de veiling.

54. Aehter de oranjerie van prinses Marianne woonde tuinbaas A. Grobben, die door prinses Marianne ook weI Janus werd genoemd. Hij had het oppertoezieht over "Rusthof", "Noordervliet", "De Honaart" en later "Leeuwensteyn". Het huis aehter de oranjerie is van veel oudere datum. Op de foto zien we, van reehts naar links: de oude tuinbaas, z'n sehoondoehter, z'n zoon en z'n doehter. De moestuin strekte zich uit tot aan de Achterweg (Parkweg). Tijdens de reeente wisseling van eigenaar is nog meubilair van prinses Marianne te voorsehijn gekomen.

55. "Vreugd en Rust" in 1920, als hotel en restaurant. Aan de Vlietzijde kon men genie ten van het schitterende uitzicht. Dit hotel-restaurant werd gevestigd nadat jonkheer mr. B.C. de Jonge het buiten in 1917 aan de gemeente Den Haag had verkocht. Eohter, na enkele jaren zou blijken dat een dergelijke instelling voor Voorburg niet haalbaar was. Sinds de jaren tachtig is er een school in gevestigd voor verpleging op hoger beroeps niveau.

56. De laatste eigenaar van het buiten "Vreugd en Rust" was jonkheer mr. B.C. de Jonge, gehuwd met Anna C. baronesse van Wassenaer (zie foto). In 1917 werd dit prachtige buiten verkocht aan de gemeente Den Haag. Sinds enkele jaren is het eigendom van de gemeente Voorburg.

57. Winter 1925 in het bos van "Vreugd en Rust" met in de verte de boerderij "Vreugd en Rust", die gepacht werd door D. de Wit. Het was een mooie gelegenheid voor de kinderen van de Sophia bewaarschoo1 hier pret te maken, daar men via een speciaal gebouwde brug van het schoolterrein in het bos kwam.

58. Leerkraehten, in 1925, van de Christelijke Nationale School. Van links naar reehts zien we: mejuffrouw I.F. van Deth, mejuffrouw C.C.E. Boodt, de heer S. van der Berg, mejuffrouw A.M.A. Boodt, de heer M.C. Slot en de heer Van Dam.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek