Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Deze foto is gemaakt in 1910, daar waar de huidige Rozenboomlaan loopt. We zien, van links naar rechts: mejuffrouw L. van der Harst, de heer Van der Wart en de heer M.e. Slot.

60. Baron Otto van Wassenaer van Catwijck (1823-1887), die was gehuwd (in 1854) met Jacqueline Adrienne Henriette Hoffmann. Hij schonk de timmermanswoning, met daarachter de werkp1aats die behoorde tot de buitenp1aats "Vreugd en Rust", aan de stichting voor christelijke school.

61. In 1890 werd deze foto gemaakt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Christelijke Nationale School in Voorburg. We zien als onderwijzend personeel de heer Steenwinkel en de heer Adrianus Smal Jzn.

62. Jacqueline Adrienne Henriette Hoffmann, enig kind van het echtpaar Marius Aart Frederik Hoffmann en Cornelia Adriana Groen van Prinsterer, werd geboren in 1827 en overleed in 1889. Zij kreeg de bewaarschoo1, die de naam "Sophia" droeg (dit in verband met de eerstesteenlegging en opening door koningin Sophie), van haar ouders tijdens de opening op 12 september 1854. Zij was vanaf die tijd regentes tot haar overlijden in 1889 en heeft de school steeds financiee1 onderhouden. Zij huwde op 15 september 1854 met Otto baron van Wassenaer van Catwijck.

63. Gezicht op de Sophia kleuterschool vanaf het begin van de Herenstraat, omstreeks 1915.

64. Tijdens dit onderkomen in de koepe1 op "Oostenburg" zien we als "eener schoolhouderesse" op 3 november 1852 de jonge mejuffrouw Cornelia Wilhelmina Snoek, die tot begin 1890 verbonden was aan deze school. Deze foto van Cornelia Wilhelmina Snoek werd in 1895 gemaakt; zij was toen begin tachtig.

65. Ter ge1egenheid van het vijftigjarig bestaan van de Sophia bewaarschoo1 (in 1904) werd deze foto voor het schoolgebouwtje gemaakt. We zien onder anderen: juffrouw Adriana Koolemans Beynen, mevrouw Nieuwehuizen, juffrouw De Mann en juffrouw Annette.

66. Mejuffrouw Koolemans Beynen was de dochter van de bekende apotheker Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beynen, die in 1873 eigenaar werd van het "Van Leeuwenhuis", dat pal tegenover het raadhuis staat. Zij was gedurende tweeendertig jaar regentes van de Sophia bewaarschool (1890-1921), maar moest om gezondheidsredenen dit ambt neerleggen.

67. Hier ziet men hoefsmid J.P. Lipman in de smederij in 1920. De heer J.P. Lipman vestigde zich in 1913 in de Herenstraat nummer 37. Hij was mede-oprichter van het bekende touringcarbedrijf "Vooruitgang Is Ons Streven" (V.LO.S.). Hij behaalde het diploma hoefsmid aan het eindevan de vorige eeuw bij de Veeartsenijkundige Dienst in Utrecht (A-V).

r .,

d

lL

68. Ontwerptekening van de voorgevel van het raadhuis annex post- en telegraafkantoor (dat gebouwd is aan de Herenstraat in 1882) door de eerste directeur van Openbare Werken te Voorburg, tevens architect, de heer Michiel Anthony de Zwart.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek