Voorburg in oude ansichten deel 3

Voorburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.R. van de Krogt
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2913-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. De Herenstraat in 1920 met rechts huize "Swaensteyn", daterend van 1621. Naast de functie van herberg was het in vroeger tijd ook rechthuis, tot 1882, toen het nu nog bestaande raadhuis werd gebouwd. Op de foto ziet men het uithangbord van de lunchroom "De Sierkan". Het pand, gerestaureerd door ir. J. Kruger, die er nog enige tijd zijn kantoor in had, is nu weer eigendom van de gemeente Voorburg, die het gaat gebruiken a1s raadhuis in verband met de te k1eine ruimte in het huidige raadhuis.

80. In de Herenstraat, daar waar nu rijwielhandel Herman's Wielershop zit, was vroeger de vishandel van de familie Pronk gevestigd. Op deze foto zien we mevrouw Pronk in de winkel staan en het winkelmeisje er voor.

81. Het interieur van de Voorburgse Hugenotenkerk in 1928. Deze kerk, gebouwd in 1726, is nog een van de weinige bestaande kerken in ons land die speciaal voor dit doe1 werd gebouwd.

82. Ben bekende gemeenteontvanger was de in Delft geboren (20 maart 1866) Leonardus Johannes Doom. Deze man overleed plotseling te Zuidwolde op 30 juli 1930, na achttien jaar in Voorburg dit ambt te hebben vervuld (A-V).

83. Oak een bekende man in Voorburg was Petrus Johannes Wilhelrnus Holsbergen, gehuwd met Johanna Maria van Langen. Naast zijn winkel in motoren en rijwieien, reparatie-inrichting en loodgietersbedrijf was hij actief in organisaties zowel op kerkelijk gebied als in de middenstand. Zo was hij lid van onder andere de werkliedenvereniging "Eendracht Maakt Macht".

84. In 1912 opende de heer Petrus Johannes Wilhelmus Ho1sbergen, meester loodgieter, zinkwerker, pompemaker, leidekker, in de Herenstraat 125 een inrichting voor reparatie van motoren en rijwie1en en hij was tevens een van de eerste agenten in Nederland van de Brennabor rijwie1en. Dit nadat hij een pand aan de Kerkstraat 81 a had betrokken.

85. De werkliedenvereniging "Eendracht Maakt Macht", opgericht op 30 mei 1895 te Voorburg. Voorzitter was C. Kortekaas, secretaris J.H. de Man en penningmeester P.J.W. Holsbergen. Bij het vaandel staan P.J.W. Hoisbergen (links) en J.H. de Man (rechts).

Cdft R~~1~U~;Jn HSta~iol. kctf (lU.S' Voor urll

86. Aan het eind van de Herenstraat stond in 1925 het Stationskoffiehuis. De eigenaar was G.P.A. Bakker. Dit gehee1 werd in 1933 door brand verwoest.

87. Het vijfentwintigjarig bestaan van de werkliedenvereniging "Eendracht Maakt Macht", opgericht op 30 mei 1895 te Voorburg. We zien, staande van links naar rechts: de heer Koppe, de heer Ste1t, de heer Kortenbach, de heer Opdam, de heer Hanemayer, onbekend en de heer C. Kortekaas. Zittend, van links naar rechts: de heer Tierry en Petrus Holsbergen (onder het vaande1). Uiterst rechts de heer Van der Kley. De foto is gemaakt voor het Stationskoffiehuis.

88. Op de hoek van de Zwartelaan en de Herenstraat was de kruidenierswinkel van Verboon. Op de zijgevel zien we vele reclameborden door elkaar, terwijl men links een aantal arbeidershuisjes ziet. Later is hier een flat gebouwd, die moest wijken, enige jaren geleden, voor de aanleg van een nieuwe snelweg (A-V). Vroeger was in dit pand de meisjeskostschool van de dames Prior en Ebbink gevestigd.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek