Voorburg toen en nu

Voorburg toen en nu

Auteur
:   C.H. Voorhoeve en Trudy Verrij
Gemeente
:   Voorburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5103-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorburg toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Wat er in de laatste driekwart eeuw in Voorburg is veranderd is onmogelijk in dit boekje te verwerken. De meest markante punt en zijn echter wel opgenomen.

Bij sommige veranderingen is het aanzien verbeterd, bij andere absoluut niet en het is te betreuren dat bepaalde objecten, die karakterestiek voor onze gemeente waren voorgoed zijn verdwenen en dat daardoor een stuk historie teniet is gedaan.

In enkele gevallen zijn er verbeteringen aangebracht, waarbij straten zijn verbreed, waardoor oude panden moesten worden afgebroken, en nieuwbouw met winkels het aanzien van de omgeving heeft verbeterd en de levendigheid werd verhoogd.

De foto's in dit boekje geven ook aan dat er helaas ook is misgekleund; er fouten zijn gemaakt die niet meer te herstellen zijn.

In ieder geval: laten we zo zuinig mogelijk zijn op hetgeen we nog bezitten, want weg is voorgoed voorbij.

C.H. Voorhoeve

Vocrburg

Huize Eemwijk

1. Huize Eemwijk met schitterende tuin, gezien vanaf de Vliet v66r de afbraak, (Foto omstreeks 1905, GemeentearchiefDen Haag.) Het oorspronkelijke "Eemwijk" werd in 1900 tot 1917 bewoond door het echtpaar Dolman-te Boekhorst. Hij was van 1904 tot 1913 wethouder van Voorburg. In 19171iet de nieuwe eigenaar, de Rotterdamse groentekoopman Cornelis Blad, het huis afbreken en door de Rotterdamse architect Hoogeveen een nieuw landhuis ontwerpen met prachtige gebrandschilderde ramen, vervaardigd door de Delftse glazenier ir. Jan Schouten. Na het overlijden van Cornelis Blad werd in 1920 de Rotterdamse scheepsbouwer Bart. Wilton de nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar is de Besturenraad van het Protestants-Christelijk Onderwijs in Nederland, die tevens zijn kantoor hierin gevestigd heeft. De eerste steenlegging van het nieuwe "Eemwijk" door C.J. Blad jr., die klaar staat met de troffel. Naast hem zijn vader en daamaast zijn moeder. Derde heer van links.met hoed in de hand, de architect Hoogeveen.

2. Dit huis werd in 1876 gebouwd. In 1918 kocht de Rotterdamse groentekoopman Cornelis Blad huize "Vlietenburgh" en liet het afbreken , hetgeen hij eenjaar eerder al hadgedaan met huize "Eemwijk" dat ernaast lag. Aan het door Cornelis Blad nieuw gebouwde huis Vlietenburgh, is intussen veel verbouwd en bijgebouwd.

Momenteel is hierin het kindertehuis van het Leger des Heils gehuisvest.

3. Hotel "De Wijkerbrug" omstreeks 1905. Dit hotel annex uitspanning bleeftot november 1941 in gebruik. In 1949 kocht de gemeente Voorburg de grand en de aanwezige opstallen voor meer dan f 80.000,- (Foto: GemeentearchiefDen Haag.)

Op deze plaats staat sinds verscheidene jaren de 51. Maartenschool.

4. Aan de Wijkerlaan lag tot in de jaren dertig de boerderij van de familie Van der Ham. De buitenplaats "Vlietwijk" lag op dezelfde plaats bij de brug en is later veranderd in een boerderij. Deze foto dateert van 1880.

Op deze plaats zijn nu verschillende woningen en flats neergezet; over de Vliet lag in 1880 nog de vaste brug.

VOORSURG

R. K. Kerk

., -/~ .

t'itg. J. r1a.cr. '~oorb~r;.

.../~ ?.

? f . "",. ..., ."" ~.

5. De twee melkmeisjes op het terrein van Vlietwijck behoren al heel lang tot het verleden. Op deze plaats stond heel lang het ziekenhuis "St. Antoniushove", waarvan de eerstesteenlegging geschiedde op 13 juni 1912 door monseigneur W. van Stee, die ook het meeste geld gaf voor de bouw van dit door architect Tonnair ontworpen ziekenhuis.

Inmiddels is St. Antoniushoeve verplaatst naar Leidschendam en op de plaats waar het eerst stond wonen nu tientallen gezinnen aan de nog steeds bekoorlijke Vliet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek