Voorhout in grootmoeders tijd

Voorhout in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.Th.M. Warmenhoven
Gemeente
:   Voorhout
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3403-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorhout in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Gaarne besteed ik nog wat tijd aan de historie van" Ons Dorp". Voor hen, die in het heden staan en een visie op de toekomst menen te hebben, past zeker enige kennis en gevoel voor het verleden. Grootvaders en grootmoeders tijd, dat moet de inhoud van dit boekje worden. Was dat eigenlijk een goede tijd? Sommige verhalenvertellers menen van weI. Men heeft het dan over de rust en de burenhulp, die vanzelfsprekend waren. Grote gezinnen waren geen belemmering om elkaar tach te helpen. Mensen stonden dichter bij elkaar. 's Maandags riepen zij elkaar de nieuwtjes toe vanachter de wastobbe, de wasborstel was hun werktuig. Bodemvervuiling, het woord zelf bestond niet eens. Pastoors en dominees stonden vingerwijzend boven de gelovigen. Nu staan zij temidden van hun mensen.

Weg zijn de liederen, die in bollenschuren en tijdens het bonen plukken werden gezongen. Wordt er eigenlijk nog wel gezongen? a ja, "playbacken".

Al luisterend en zoekend in oude schoenendozen met oude "kieken", kies ik toch voor deze tijd van inspraak, recht op uitkeringen zonder "kerk en armenfondsen" zoals vroeger. Grootvader had nooit kunnen den ken dat zijn trotse schoolreisje naar Artis met krentebollen en ranja ingeruild is voor Rome en soms zelfs Amerika. Maar hij kan zijn kleindochter wel een extraatje toestoppen.

Genoeg, lees en kijk zelf. Misschien herkent u iets. Neemt u dit mee om te overdenken. Ik wens u veelleesplezier ook namens velen, die hun foto's en ansichtkaarten beschikbaar stelden. Een moet ik er zeker noemen: Toon Slot met zijn uitgebreide verzameling. Hij stond gaarne enkele mooie kaarten af. Verder dank aan de typiste. Ik schrijf namelijk niet zo netjes.

de schrijver Joop Warmenhoven

Dit verhaal is een ode aan een Voorhoutse [otograaf: Karel Huyts.

Veel van oud Voorhout is in foto's bewaard gebleven door Karel Huyts. Karel werd in 1904 geboren in het huis waar nu drogisterij Van 't Wout is gevestigd. Het was toen de kapsalon van zijn vader. Later werd dat kapsalon Hoek. Toen Hoek op jonge leeftijd stierf, nam zijn .Jcnecht" de zaak over en huwde later de vrouw van zijn "oude" baas, Arthur Klaar. Hij was van oorsprong een Duitser, die gelijk met Hitler jarig was. Dit terzijde.

Karel Huyts was 9 jaar oud, toen hij al moest inzepen. Scheren kostte 3 cent. De klanten kwamen pas 's avonds na het werk en men werkte tot zeven uur. Zestien jaar oud was Karel toen hij al een eigen zaak had. Overdag waren er toch weinig klanten en dan knipte Karel de studenten van het Seminarie Hageveld. De spullen en witte jas gingen in zijn beroemd geworden tas (hij heeft deze nog!). De sub-regent (dr. Paspoort) joeg studenten met lange haren naar Karel. Nu was Toon van Kampen als fotograaf van de "Gedempte Gracht" verdwenen naar Noordwijk en Karel werd direct dorpsfotograaf en aan hem is het te danken dat er nog zoveel over Voorhout op fotogebied bewaard is gebleven. Karel fotografeerde alles: huwelijken, pastoorwijdingen, priesterfeesten, nieuwe burgemeesters, de Koninginin Voorhout, Churchill en, mevrouw Huyts weet het nog heel goed, hij maakte vele honderden pasfoto's. Dit toen de Voorhouters allemaal, vanaf 15 jaar, in het begin van de oorlog een persoonsbewijs moesten hebben.

Na de studenten van het seminarie kwamen de broeders met hun vakschool. Karel had er weer honderden

klanten bij. De laatste klant van de avond was de "Vader Overste" van het klooster, vader Casper genaamd. Precies om half elf's avonds moest hij geschoren worden, altijd en elke avond, jaren lang. En als er iemand in Leiden in het ziekenhuis lag, ging Karel op de fiets (als het een klant was ten minste) naar Leiden om die klant ook te scheren ...

Ondertussen richtte hij de nog steeds bestaande voetbalclub Foreholte op. Karel Heusden gaf de naam. Een oom van Karel had de muziekvereniging al opgericht, dus ook dit soort organisatie zat hem in het bloed. Karel filmde ook, er is zelfs nog een film van de mobilisatie. Veel foto's komen over tafel en al pratend bleek dat hij ook technisch onderlegd was. Hij maakte ook bijna helemaal aIleen een he use dameskapsalon met licht, loodgieterswerk, alles! Eens reed hij mee met de stoomtram naar Hillegom. Hij was nog niet getrouwd en wilde naar zijn meisje. De tram bleef staan en de machinist wist geen raad. Karel kreeg hem aan de gang! Maar toen er weer stoom genoeg was wilde Karel zich bij het eerste het beste huis wel wat opknappen. "Goed," zei de machinist, "ik wacht wel!"

Nog niet zo erg lang geleden repareerde hij op een hoge feestdag even een pomp van een bouwwerk, zo maar, anders liep het werk onder water. Is het dan ook niet vrij logisch datzijnzoon Wil een groot technisch winkeIbedrijf heeft en dat Huyts zeIf met zijn vrouw (in de tachtig) hier boven wonen. Ze wonen nu nog aan de Herenstraat, een "middenstander", van welke soort er bijna geen meer zijn. AIleen Bert de bakker, Bakker Dijselbloem, 66k in de tachtig en nog steeds aan het werk. Mensen van een goed bouwjaar?

Oude Voorhouters: harde werkers en mensen die graag over vroeger vertellen.

1. Rond 1910, de familie Huyts voor de winkel.

Later woonde Hoek (Tinus' vader) hier en na diens overlijden A. Klaar. Nu is hier drogisterij Van 't Wout gevestigd.

In dit huis zijn materialen verwerkt van de oude gesloopte rooms-katholieke kerk. De kleinste van de kinderen is Carel Huyts (de vader van Wil).

Seminarie Hageveld, even wat geschiedenis uit Voorhouts verleden.

Symon van Bentheim was van 1339 tot 1345 Voorhouts ambachtsheer. Een ambachtsheer of -vrouw had het recht de secretaris aan te stellen. Dit was dan de schout, die de zaken van het dorp behartigde. Deze zaken konden ook lagere rechtsspraak zijn.

In Voorhout werden deze zittingen (volgens overlevering) in de Kerkbuurt gehouden en later is dit terug te vinden in "Het Regthuis", dit was De Roode Leeuw, beter bekend als de latere Bonte Koe. Ais de latere schout enkele person en wilde hebben voor toezicht op landen en kerken, dan moest deze persoon altijd de gereformeerde godsdienst belijden.

Het jaarbedrag, dat de ambachtsheer of -vrouw toekwam, was in Voorhout tien gulden, tien stuivers en vijftien penningen. Zijn secretaris moest acht gulden van zijn eigen salaris afstaan aan zijn "baas". Al dit geld werd door belasting in ons dorp opgebracht. Tot 1798 wisten de ambachtsheren en -vrouwen van Voorhout hun rechten te behouden, daarna werd heellangzaam het ambacht Voorhout een gemeente Voorhout.

In 1845 verkocht de ambachtsheer Coster van Voorhout het landgoed Schoonoord aan de aardspriester P. Kervel voor ruim f 36.000,-. Deze kreeg vergunning hier in het hart van het landgoed een seminarie te stichten. Aan de rechterkant en aan het begin van de Rijnsburgerweg moest dit priesteropleidingsinstituut komen. Voor f 118.200,- gingen de heren Maas, Bull, Verwayen en De Haas dit bouwen. In de notulen staat "in een jaar werd dit statig en doelmatig huis hecht en sterk gebouwd".

De oudste studenten mochten zich al filosofen noemen. Zij hadden een eigen recreatiezaal en mochten zich bewegen in het wandelbos Columbia (thans staat daar de KTS). Het Nieuwe Seminarie was modern, men had vrij snel centrale verwarming en verlichting uit eigen gasbedrijf. Men verhitte (Russische) olie tot gas. Op de hoogste afdeling, de sterretoren genaamd, was een waterreservoir om de ondergelegen afdelingen van water te voorzien. Het reservoir werd gevuld met een paard in de rosmolen.

Ruim 60 jaar voldeed Hageveld. Toen kwamen de broeders en maakten van dit gebouw een goede vakschool.

2. Golf is een in Nederland uitgevonden sport. We zien hier in 1910 de studenten op de "Coure" (speelplaats) met nogal wat golfstokken.

Yccrhcul

3. Oudejaars-studenten in het Columbiabos in 1910 met hun Goudse pijpen. De meest links liggende student is de latere pastoor Bots, die in Voorhout zieleherder was. Naar hem heet de Willem Botsstraat. Ook een uit Voorhout afkomstige student (Dijselbloem) moet op deze foto staan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek