Voorhout in oude ansichten

Voorhout in oude ansichten

Auteur
:   J.W. van de Aardweg
Gemeente
:   Voorhout
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4124-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In] 920 kreeg Voorhout voor het eerst een eigen burgemeester in de persoon van de heer G. Bulten, die tot zijn benoeming hoofdonderwijzer in De Zilk was. Van 1918 tot 1929 was hij tevens lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1938 werd hij op 65-jarige leeftijd gepensioneerd en overleed te 's-Gravenhage in ]955. De burgemeester bewoonde de naast het raadhuis gebouwde ambtswoning, welk huis sedert 1 april ]939 dienst doet als postkantoor en woonhuis voor de kantoorhouder.

> : ' ..

" Zu terhuis. Voqrhoiit

" .. 1.' -. ....:...'/.'" 'oj : ~~ .?.

"'

1" "-

In 1906 vestigden de Zusters Franciscanessen van Veghel zich op verzoek van het toenmalige katholieke kerkbestuur in Voorhout ten behoeve van het lager onderwijs voor meisjes, Aan de Herenstraat werd op een perceel grond naast de katholieke kerk een zusterhuis en een vierklassige school gebouwd. In 1928 werd met gedeeltelijke handhaving van het oorspronkelijke zusterhuis een nieuw complex gebouwd, omvattende het bejaardenhuis St.-Agnes, een lagere meisjesschool en een kleuterschool.

15

Het comite, dat in 1906 de komst van de eerwaarde zusters opwaehtte; van links naar reehts: Piet Vester, Piet van der Hulst, Frans Angevoore, Piet Hoogduin, Jan Meijer, Piet Meijer, Nol Dijsselbloem, Hein Vester en Dammes Hoogduin. Links het klooster, in het midden de meisjessehool en geheel reehts het huis van de eerste veld wachter van V oorhout: David Werkhoven.

17

De zusters leerden de Voorhoutse rneisjes naaien en handwerken; een klas van de naaischool in 1922; op de achterste rij zien we van links naar rechts Kriena van der Hulst, Maria Zonneveld, Plonia Romijn, Rika Heerings, Naatje van Dam, Kriena Langeveld en Anna Heuzen; voorste rij: Pietje van der Geer, Mien Damen, Francien van der Zijden en Ko van derLans.

19

De buitenplaats "Schoonoord" mag in dit boekje niet ontbreken; deze was gelegen nabij de Leidsevaart, waar nu het Overbos nog is. Voorhout heeft weinig buitenplaatsen gekend; geen is er behouden gebleven. De laatste ambachtsheer C. L. Coster van Voorhout verkocht zijn bezittingen, waaronder het cafe "De Bonte Koe" (het rechthuis), aan het aartspriesterdom Holland en Zeeland, dat in 1847 het klein seminarie "Hageveld" op deze gronden stichtte (tegenwoordig bekend aIs de bisschoppelijke nijverheidsschooI). De buitenplaats werd kort daarna gesloopt.

21

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek