Voorhout in oude ansichten

Voorhout in oude ansichten

Auteur
:   J.W. van de Aardweg
Gemeente
:   Voorhout
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4124-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De kruidenierswinkel van Nicolaas van Steijn naast bet raadhuis. Voor de winkel staan de beer N. van Steijn en zijn dochter Anna; deze trouwde met Marinus van Dam, die het bedrijf voortzette. Bij de uitbreiding van het raadbuis werd bet pand door de gemeente aangekocht en in 1963 gesloopt. De grond is thans in gebruik als plantsoen.

33

De kapperswinkel annex sigarenzaak van Willem Huijts naast de winkel van N. van Steijn aan de Hoofdstraat. In dit pand is tegenwoordig de drogisterij van de heer H. Klaar gevestigd.

35

De Kniplaan, daarna Herenlaan en thans de Dinsdagse Wetering. Rond 1870 vormde deze laan met de aansluitende bebouwing van de Hoofdstraat, richting Nagelbrug, de kern van het dorp. Bijna alle woningen zijn na 1945 wegens verkrotting gesloopt. De wetering werd in 1967 gedempt voor de aanleg van Schoonoord en de reconstructie van de naastgelegen weg, Aan beide zijden staan thans nieuwe woningen.

37

VOORHOUT. - ONDERWIJZERSWONING DER CHR. ~CHOOt.

De Voorhouterweg, thans Jacoba van Beierenweg, gezien in de richting van de Piet GijzenIaan, thans 's-Gravendamseweg, ter hoogte van de in 1922 gebouwde christelijke school met onderwijzerswoning. De tweeenhalve kilometer lange weg werd in 1962 volledig gereconstrueerd, waardoor veel van de landelijke sfeer verloren is gegaan. De christelijke school werd in 1964 vervangen door een nieuwe school in de dorpskern.

39

Het huisje op de BuIt, een duintop aan de Teijlingerlaan ter hoogte van het tegenwoordige bedrijf van C. J. Zonneveld en Zn. N. V. In de volksmond werd het de "Drechsberg" genaamd, de berg of hoogte waarop in de middeleeuwen recht werd gesproken. Het was omstreeks 1900 nog een ongecuItiveerd duinterrein, waar de Voorhoutse jeugd naar hartelust kon spelen en ravotten. De duinpartijen in deze omgeving zijn tussen 1880 en 1910 afgegraven, omdat de resterende zandgrond uitermate voor de teelt van bollen geschikt was. Het huisje is rand 1915 gesloopt en het duin is verdwenen. Aileen de naam "Drechsberg" leeft nog voort.

41

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek