Voorhout in oude ansichten

Voorhout in oude ansichten

Auteur
:   J.W. van de Aardweg
Gemeente
:   Voorhout
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4124-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De katholieke toneelvereniging "Vader Kolping", onderafdeling van de St.-Jozefgezellen in de twintiger jaren. Staande van links naar rechts: Cor Bel, Dirk van der Hulst, Wim Heuzen, Jan Post, Piet Hoek, Jan van der Berg, Arnold Heuzen, Jo Lakeman, Antoon van der Lans en Aad Vlasveld. Zittend Karel Heuzen, Piet Vlasveld sr., Hein van der Lans, voorzitter, Jan van der Hulst en Piet van der Lans. De foto is gemaakt voor het oude patronaatsgebouw, dat in 1931 werd vervangen door het tegenwoordige parochiehuis.

63

Arbeiderswoningen aan de Hoofdstraat, hoek Boekhorstlaan rand 1900. Geheel links zien we de smederij van Bernard Schulte. De woningen zijn in 1963 als onbewoonbaar gesloopt. De grand werd gedeeltelijk verkocht aan Nic. van Dam, die een nieuw zelfbedieningsbedrijf stichtte ter voortzetting van het kruideniersbedrijf van zijn vader en grootvader aan de overzijde van de straat. Op de hoek van de straat stichtte Gijs Spierenburg een moderne schoenenzaak.

65

Het verlengde van de Boekhorstlaan, toegangsweg tot de boerderij van de familie Van der Hulst. Deze boerderij, op de foto niet zichtbaar, behoort tot de oudste gebouwen van de gemeente Voorhout. AIle weidegrond tussen de boerderij en de Hoofdstraat is inmiddels bebouwd en de weg op deze foto is geheel gereconstrueerd in de nieuwe woonwijk opgenomen.

67

Achter de herberg "De Bonte Koe" stond langs de Leidsevaart een woning annex boerderijtje, dat met de daarachter gelegen weilanden oorspronkelijk als rentmeestershuis bij de heerlijkheid Schoonoord behoorde en daarna aan het seminarie "Hageveld"; in de volksmond .Jiet Plaatsje" genaamd. De bewoners waren in dienst van het seminarie. Rond 1900 werd deze woning bewoond door Piet van Leeuwen. De Broeders werden in 1925 ook van deze grand en opstallen eigenaar en verkochten landerijen met woonhuis aan de gemeente in 1952. In 1955 werd een deel van deze grand aangewezen voor gemeentelijk sportpark; de opstallen werden enige tijd later afgebroken.

69

Het station "Piet Gijzenbrug", halte van de Nederlandse Spoorwegen, nabij de Haarlemmertrekvaart op de grens met Noordwijkerhout. Bij het ontbreken van ander openbaar vervoer werd deze halte en de halte in het dorp nabij de Hoofdstraat voor de bewoners van Voorhout veelvuldig gebruikt om zich naar elders te begeven. Sedert 17 september 1944 is dit station niet meer in gebruik. In de zestiger jaren zijn de restanten van het gebouw gesloopt. Op de foto de ontvangst van de neomist Wim Bemelman op de dag van zijn priesterwijding in 1915; naast hem de Voorhoutse kapelaan Wiemers. Voor de caleche met hoge hoed: links Piet Vlasveld rechts Piet Vester en Janus Heerings.

71

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek