Voorne/Putten/Rozenburg in oude ansichten deel 1

Voorne/Putten/Rozenburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Klok
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0998-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorne/Putten/Rozenburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

J. Klok

gemeentearchivaris van Brielle

Derde druk

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXX

Bij het voorplaat je:

Een afbeelding van Nieuwesluis.

W~OEN

OEKJE

rSBNlO: 90 288 0998 8 rSBN13: 978 90 288 0998 7

© Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de derde druk uit 1980

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Wie nog niet zo lang in deze streek woont, zal niet kunnen geloven dat het vroeger een hele onderneming was om vanuit Rotterdam naar hier te komen. Of men nu per boot, per tram of in welk schommelend vehikel dan ook reisde, het nam toch uren in beslag. Maar één ding was zeker, zowel te water als te land was het een romantische tocht. De Groene Kruisweg heeft dit gebied echter wel wat toegankelijker gemaakt. Door haar werd het oorspronkelijke polderstramien sterk gewijzigd. Doch eerst de stormachtige industriële ontwikkelingen op Rozenburg en in de Botlek zouden dit geïsoleerde gebied in het diepst van haar wezen aantasten. Wat er nog aan oude dorpsromantiek en streekeigen over was, werd opgeofferd aan de veranderde levensomstandigheden. Allereerst moesten de dorpspompen op het dorpsplein plaats maken voor een parkeerplaats ten dienste van het steeds toenemende vreemdelingenverkeer. De tocht, in dit boekje geboden, zal diegenen die hier geboren zijn, doen terugdenken aan de tijd, waarin het dorp

nog hun dorp was waar iedereen elkaar kende en wel en wee samen werd gedeeld. Waarin, gezeten op de bank, het nieuws uit het streekblad op de mooie zomeravonden, zoals die alleen maar vroeger voorkwamen, werd uitgewisseld. De polderwegen waren nog omzoomd met meidoornhagen. De wilgenbomen langs de sloten stonden nog niet in de weg. De verdelgingsmiddelen bliezen nog niet hun giftige adem over de bermen. Maar. .. het moet eerlijkheidshalve worden opgebiecht: het fietsen over het scherpe steenslag was nu niet bepaald een genoegen. Die goede oude tijd, waarin het luiden van de dorpsklok om 8, 12 en 5 uur nog betekenis had. De Paasse duinen in Oostvoorne als een hoogtepunt van het jaar gold, waarin menige verbintenis voorgoed werd aangegaan. En de laatste jaren voor Hellevoetsluis schenen aangebroken te zijn. Wie voor het eerst met deze streek kennis maakt zal veel nieuwe dingen tegenkomen. Wie er vertrouwd is zal in dit boekje veel herinneringen aantreffen. Een goede reis zij u toegewenst.

" "

1. Het eerste plaatsje, dat wij bezoeken is Nieuwesluis. De naam ontstond in 1595, toen hier een nieuwe uitwateringssluis werd aangelegd. Eeuwenlang stonden hier alleen maar een zalmschuur, een sluiswachterswoning en niet te vergeten het herenhuis, tevens landbouwbedrijf, "de Olyphant",

Al sedert 1967 bestaat dit dorp niet meer. De huizen hebben plaats moeten maken voor een breed en diep toevoerkanaal. Ook de eigenaar van de Olyphant, mr. H.G. van Everdingen, heeft, na een verwoede strijd met het gemeentebestuur van Rotterdam, zijn geliefde woonstede moeten verlaten. Als tegenprestatie is de Olyphant daarna steentje voor steentje afgebroken om te worden herbouwd aan de Kromme Zandweg te Rotterdam,

Groeten uit N-ieuwe Sluis

2. Zijn huidige vorm kreeg het, nadat het Rijk ten behoeve van het scheepvaartverkeer voor Rotterdam in 1827 een kanaal door Voorne liet graven om een betere verbinding met de zee te krijgen. Het kanaal kwam bij Hellevoetsluis in het Haringvliet en telde aanvankelijk twee schutsluizen, twee ophaal- en vier vlotbruggen.

Uit,. G. B. 't Hooft. notlarni

KA:<AAL 'AX 'OOR:<F Tl! Ne:UWESLü

3. Aldus groeide het gehucht uit tot een levendig havenplaatsje met twee logementen en verschillende "zeekroegjes". Twee stalhouderijen werden er gevestigd met ieder 80 paarden. lmmers moesten bij ongunstige wind de zeilschepen door 10 à 15 paarden op de jaagpaden getrokken worden. De paardenknechten werden "slampampers" genoemd. Ten tijde van deze foto had het verkeer op het kanaal nagenoeg geen betekenis. De oorzaak was de aanleg van de Nieuwe Waterweg.

-

4. Het was moeilijk geworden voor de slampampers om werk te vinden. Daarom gingen zij in de zomer op de Maas zalm vissen en 's winters spieringen.

5. Eeuwenlang gold "de Olyphant" als het belangrijkste gebouw in de omtrek. Bouwheer was Cornelis van Coolwijk uit Delft in 1591. In Delft bewoonde deze ook een huis de Olyphant, vandaar deze vreemde benaming. Aanvankelijk diende het als bedrijfsgebouw tevens woonhuis voor de exploitatie van de Coolwijkpolder, eveneens door deze Delftenaar gesticht. Sedertdien heeft het verschillende eigenaren gehad.

Toen de dames Hofkes dit huis van hun oom Ary Kwak hadden geërfd, hebben zij het verkocht aan de melkfabriek "N. V. Hollandia" .

6. Ons oponthoud in Nieuwesluis mag niet te lang duren. Over de Bernissedijk gaan wij naar het dorp Zwartewaal, dat wel heel erg schilderachtig langs de Maas gelegen is. Het is een dijkdorp met eigenlijk maar één lange straat: het Noord- en Zuideinde geheten. Het haventje ligt er opzij.

Eigenlijk werden op de Zuidhollandse eilanden nagenoeg alle dorpen volgens een zelfde planologie opgebouwd. Centraal de kerk bezijden de dijk. Doorgaans in de richting Oost-West. Niet ver er vandaan een kasteel, dat later werd verbouwd tot een Herenhuis. Dit is dan ook nog duidelijk te zien op een oude polderkaart waar schuin voor de kerk een laan staat opgetekend, eindigende bij een perceel, aangeduid als "de Hofstede".

12

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek