Voorschoten in oude ansichten

Voorschoten in oude ansichten

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorschoten
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4126-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorschoten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Voorscnoten

Villa ,,~tadw:jk"

In 1849 woonde Dr. Petrus de Raadt, de bekende directeur van het Instituut "Noorthey" te Veur tot aan z'n dood in 1862 op de villa "Klein Stadwijk" dat evenals "Groot Stadwijk", dat aan de overzijde lag, z'n eigendom was. In 1910 woonde op dit buiten Frederik Wilhelm Adriaan Karel baron van Knobelsdorff, die in 1914 huwde met Jantje Bredewout. Op 4 januari 1911 was er een grate uitslaande brand, die doordat de brandkranen nog niet konden werken, het gehele pand in de as legde. De eigenaar, die tijdens de brand aanwezig was, he eft zeer kort daarna de gerneente verJaten en vestigde zich in Den Haag.

23

OORse aTE

~ ey

24

Het oorspronkelijke Instituut N oorthey werd in 1820 door Dr. Petrus de Raadt gesticht op 't landgoed van die naam te Veur. De eigenaar, die in 1710 z'n naam aan dit buiten gaf was Jacob Noorthey, afkomstig uit Rotterdam en bewindhebber der 0.1. compagnie. In 1882 werd dit Instituut van onderwijs en opvoeding gesloten en in 1888 onder dezelfde naam op de buitenplaats "Groot Stadwijk" voortgezet. De directeur Dr. J. W. Lely die in 1893 werd benoemd heeft zeer veel voor het Instituut gedaan, samen met z'n schoonzuster mej. E. J. H. Boissevain. Hij stimuleerde tevens de wieler- en voetbalsport. Op z'n verjaardag 26 april ging iedereen buiten feesten op Oud-Noorthey te Veur, terwijl men 's avonds met z'n allen 't feestmaal op "Groot Stadwijk" gebruikte.

De achterzijde van "Groot Stadwijk" in het begin van de vorige eeuw bewoond door jhr. mr. Daniel van Alphen, burgemeester van Leiden. Voor 1888 was er een kostschooJ voor meisjes in gevestigd en was dit buiten vanaf 1849 eigendom van Dr. Petrus de Raadt, die aan de overkant op "Klein Stadwijk" woonde. Op de foto uit ongeveer 1900 zien we links twee gebouwen, waarvan 't ene als gymnastieklokaal dienst deed en in 't andere een donkere kamer en een lokaal voor natuurkunde was ingericht. In 1907 werd dit alombekende lnstituut gesloten en kwam het in 1908 in 't bezit van de hervormde gemeente Den Haag.

25

26

Oranjefeest in 1910 met 'n optocht op de Leidseweg ter hoogte van het tolhuis. Vooraan met de helm op de veldwachter C. van Meurs: met de strooien hoed Isaac Deurloo, de eigenaar van "Het Wapen van Voorschoten",

Voorschoten De Tol

-,

De tol van Voorschoten aan de Leidseweg stond ongeveer waar nu de Toistraat is. Rechts het tolhuis, bewoond door de heer Besuyen, lid van een bekend tolgaardersgeslacht, dat b.v. ook in Voorburg als zodanig voorkomt. In 1920 is deze tol opgeheven,

27

28

Muziekkorps St.-Laurentius. Oprichter pas toor Meyer. Rond 1917. 1 e rij zittend van links naar rechts: 1. Cor Lamboo, met trom 3. Bert Lamboo, 4. Leen Krogt, met 2e trom Piet Karreman, 6. hoofdonderwijzer Smit, 7. ?, 8. Alblas, 9. ?, 10. Jaap Smit. 2e rij staand van links naar rechts: 1. H. Lelieveld.

Het Vernedepark aan de Leidseweg omstreeks 1930. Dit gedeelte behoorde vroeger tot de buitenplaats "Groot Stadwijk", vandaar de prachtige eikebomen. Nu loopt de Stadwijkstraat door dit mooie stukje oud- Voorschoten en zijn aile bomen verdwenen.

29

Voorschoten

Villa ? Henriette"

. )

30

De villa "Henriette" omstreeks J 900 aan de Leidseweg ontleent z'n naam aan de bewoonster van 1892 Henriette van Kempen, presidente van de hervormde schoolvereniging. Nu al vele jaren bewoond door de familie Eggink.

VOORSCHOTEN.

't Land van Piet van Wissen, rechts op de foto staand in 1910. Daarnaast zien we Regina Zuiderduyn en onder de koe Meyntje de Jeu, de moeder van de gemeentebode Van den Nieuwendijk. Op deze plaats is in 1926 't Raadhuis gebouwd, terwijl 't bos van notaris Schoor tijdens de Eerste Wereldoorlog is omgehakt.

31

- -

tioten. _.

32

In 1926 werd 't nieuwe Raadhuis in gebruik genomen. Links zien we het inrijhek van de villa van Dr. Duymaer van Twist.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek