Voorschoten in oude ansichten

Voorschoten in oude ansichten

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorschoten
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4126-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorschoten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1930 werd dit drietal vereeuwigd. In het midden zien we burgemeester E. Vernede, rechts de wethouder J. A. Mens en links de wethouder C. Eggink Sr.

33

Greet ui .?.?? OORSCHOTE~.

34

Omtrent de eeuwwisseling woonde in de grote witte villa de notaris D. K. J. Schoor. Enkele jaren later werd 't huis bewoond door de bekende arts A. J. Duymaer van Twist.

VOORSCHOTEN

Le;d.ch. Straat""eg

-~-

Gezicht op de Leidseweg in 1908. Rechts 't cafe van A. Olsthoom, iets verder de drogist A. Elzinga met daamaast de hoefsmederij en travaille van Will em Gesink, Links vooraan de wijnzaak van L. Pieron. In 't huis met de lantaam woonde 't hoofd van de openbare lagere school de heer Overdiep, thans de schoenwinkel van de familie Van den Assem.

35

36

Hoefsmederij van Will em Gesink eind 1800. Links vooraan de eigenaar. De derde van links z'n neef Gesink die naderhand de zaak he eft overgenomen. Op de achtergrond 't cafe van Visser, naderhand van A. Olsthoorn.

Voorscfzoten, Cale Sport.

Uitg. G. van Eimond, Kutwijk.

Cafe Sport stond op de hoek van de Schoo1straat en de Treubstraat. Eind vorige eeuw is de fami1ie Visser eigenaar en in 1904 werd A. J. 01sthoorn kasteJein. Omstreeks 1940 is 't geheel gesloopt.

37

38

De korenmolen "De Oranjeboorn" gebouwd in 1669. Drie geslachten Kranenburg zijn molenaar op deze molen geweest, die in 1938 werd afgebroken. Links aan de Molensloot woonde omstreeks 1900 de botenverhuurder Vieveen.

VooT.tchoten. - Kerksloot

De molensloot met een prachtig gezicht op de hervormde kerk omstreeks 1910. Links 't woonhuis van de familie Knijnenburg en daarvoor 't weiland van veehouder Hooymans.

39

40

Groce 'ie v OR "('[{OTE:.

De Voorstraat uit 1900. In 't gehee1linkse pand vestigde in 1890 C. J. Grundeken z'n slagerij. Nu is er de boekhandeJ Volkers gevestigd. Daarnaast is de sigarenwinkel van P. Steeneveld en vervolgens met het openstaande bovenraam 't huis van de kleermaker Meyer, die achter 't open raam naar buiten kijkt.

Voorschoten

De alom bekende Voorstraat van Voorschoten met linden van meer dan een eeuw oud. Op de voorgrond de dorpspomp die de bevolking tot aan 't begin van deze eeuw van drink water moest voorzien. Ondanks dat 't water uit deze pomp al in 1899 werd afgekeurd voor drinkwater moest de bevolking het er nog verscheidene jaren mee doen.

41

Het Ambachtshuis, naast het Wapen van Voorschoten. Jhr. H. A. Steengracht kocht als medeoprichter van 't Nut in 1869 dit huis, zodat de vergaderingen daarin konden plaats vinden. In 1887 stelde hij dit huis ook beschikbaar voor raadsvergaderingen. Bij zijn dood in 1912 schonk hij het Ambachtshuis aan de gemeente.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek