Voorschoten in oude ansichten

Voorschoten in oude ansichten

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Voorschoten
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4126-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Voorschoten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De van Wijngaardenlaan vanaf 't dorp gezien omstreeks 1900. Rechts ligt 't land met boerderij in pacht bij Van Santen, die evenals de Van Wijngaardelaan eigendom was van baron Schimmelpenninck van der Oye.

63

64

Het buiten "Adegeest" als hofstede werd reeds in de 18de eeuw door bekende geslachten bewoond. In 1764 zien we b.v. als eigenaar mr. Johan Pompe van Meerdervoort, schepen van Leiden, en de vader van de latere burgemeester van Voorschoten. Deze plaat dateert van omstreeks 1855 met als eigenaar mr. P. T. van Hoorn. Het onderste gedeelte van dit huis is de huidige boerderij Adegeest gelegen aan de Bachlaan en al meer dan 'n eeuw in 't bezit van de familie Hooymans. Doordat deze woning voorkomt op de Monumentenlijst zal hij zeker voor 't nageslacht bewaard kunnen blijven.

Vccrschoten.

Station.

Het station van Voorschoten uit 1903 met een in beweging komende stoomtrein.

65

OORSCt-iOTEN, - Paap eg station.

5092

66

In 1904 liet de heer R. Eggink, bloemist, deze villa bouwen aan de andere zijde van de spoorbaan. In 1929 werd 't huis afgebroken en liet de heer B. Hoogwerf Kroon 't huidige pand bouwen.

Met de bouw van de watertoren aan de Papelaan werd in 1910 een begin gemaakt. In 1911 werd de toren en 't waterleidingbedrijf in werking gesteld.

67

,;,...;

I

J- .? r .~4

Groete uit Yoorschoten, ff/6 .. I "1.

~vU~

. {-

68

De bloembollenschuur in 1904 van de heer Ingenhoes van Schaik. Dit gebouw stand aan de Papelaan bij de Oranjekade en is in de dertiger jaren afgebroken.

De Papelaan omstreeks 1900 met prachtige beuken met uitzicht op de koepel van huize "Bijdorp". Deze beuken zijn in de Tweede Wereldoorlog grotendeels ten offer gevallen aan de houtvoorziening van Voorschoten en omgeving.

69

70

Recht tegenover de Papelaan stond de koepel van huize "Bijdorp". Daar men misschien bang was, dat een verliefde jongernan op een goede dag eens over 't hek zou klimmen heeft men drie rijen prikkeldraad aangebracht. De geschiedenis verhaalt niet of dit afdoende is geweest.

Het oorspronkelijke inrijhek met de stenen pilaren zijn bewaard gebleven. Het geheel is gerestaur rd en staat vermeld op de Monumentenlijst. Een sieraad voor de gemeente Voorschoten.

72

Huize "Bijdorp" vanaf begin der 18de eeuw een particulier buitengoed werd in 1876 verkocht door de weduwe van mr. Franciscus Fahrensbach aan de zusters Dominicanessen. Het middengebouw was de oorspronkelijke villa. Dit instituut had tot doel: ,jonge juffrouwen van den deftigen stand een beschaafde maar tevens een godsdienstige opvoeding te geven".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek